Ministerstvo vnútra SR navrhuje zmenu systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obce do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Zmeniť by sa mohol aj spôsob financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a ďalších občianskych združení pôsobiacich v oblasti ochrany pred požiarmi. Finančné príspevky od rezortu vnútra by mohli získavať na základe zverejnenej výzvy. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane pred požiarmi predloženej v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Ako vysvetlil predkladateľ, dobrovoľné hasičské zbory obcí sú zaraďované do kategórií A1, A, B, C a D. „Na základe aplikačnej praxe sa navrhuje, aby rozhodnutie o zaradení do kategórie vykonávali krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, pričom okresné riaditeľstvá HaZZ im budú poskytovať súčinnosť,“ uvádza rezort. V roku 2022 bolo spolu zaradených do kategórií 1 821 dobrovoľných hasičských zborov obcí.

V zákone o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky sa má upraviť to, aby paušálna finančná podpora pre obecné hasičské zbory bola vyplácaná priamo prostredníctvom Hasičského a záchranného zboru.

Členovia obecného hasičského zboru, ktorý zriadi obec, by mali po novom vykonávať svoju činnosť na základe dohody o dobrovoľníckej činnosti. „V súčasnosti absentuje právny vzťah medzi členom Obecného hasičského zboru a obcou,“ zdôvodnil rezort.

V Obecných hasičských zboroch by mohli pôsobiť nielen členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ale aj členovia iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) počas 114. schôdze vlády SR v Bratislave 2. novembra 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Ministerstvo vnútra podpísalo s odborármi kolektívne zmluvy na rok 2023