Z kúpnej zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv vyplýva, že za pozemok s rozlohou takmer 2 900 štvorcových metrov, zaplatí spoločnosť Finconsult viac ako 44-tisíc eur.

„To vychádza 15 eur za meter štvorcový pozemku. Ide o pozemok, ktorý je vzdialený len 1,5 kilometra od zjazdoviek v Tatranskej Lomnici. Nie je síce stavebný, ale je v intraviláne mesta hneď vedľa jednej bytovky, k stavebnému pozemku je teda kratučká cestička,“ povedal T. Tišťan s tým, že trhová cena takýchto pozemkov je na úrovni asi 150 eur.

Drahá údržba

Hovorkyňa MO SR Danka Capáková reagovala, že predmetný pozemok bol vo vlastníctve spoločnosti Horezza, ktorá ešte za bývalého vedenia predala v danej oblasti väčšinu nehnuteľného majetku.

„V nadväznosti na to, tento zvyšný majetok už nemala ako využívať a vznikali jej iba náklady na jeho údržbu, poistenie a plnenie daňovej povinnosti. To znamená, že by bolo pre ňu nehospodárne nechať si ho naďalej vo vlastníctve,“ uviedla.

Dodala, že minimálna kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom vo výške takmer 37-tisíc eur. V rámci verejného ponukového konania bola predložená najvyššia cenová ponuka spoločnosťou Finconsult o takmer 7 500 eur vyššia.

Nájomné byty alebo parkovisko

„Treba tiež zdôrazniť, že predmetný pozemok nie je stavebný a podľa územného plánu obce sa tak nestane ani v budúcnosti,“ upozornila D. Capáková. T. Tišťan ďalej zdôraznil, že aj za vyššiu cenu by predmetný pozemok kúpilo mesto Vysoké Tatry, napríklad na stavbu nájomnej bytovky.

„Počet žiadateľov o nájomné byty, ktoré sa práve dokončujú v Tatranskej Lomnici, stále dvojnásobne prekračuje dokončované byty, a to sa dokončia dve bytovky. Mestu Vysoké Tatry klesol počet obyvateľov za posledné roky z päťtisíc na súčasných 3 800 obyvateľov. Alebo ho mesto mohlo použiť na stavbu tak potrebného záchytného parkoviska. Teda oba možné účely by boli vo verejnom záujme. Kvôli takýmto verejnoprospešným projektom by štát na predaj svojho majetku mal upozorňovať inak,“ skonštatoval T. Tišťan.

Podľa D. Capákovej bol uvedený pozemok majetkom obchodnej spoločnosti, ktorá bola založená za účelom dosahovania zisku, a preto by bolo nehospodárne ponúknuť ho bezodplatne miestnej samospráve alebo neziskovej organizácii.

„Spoločnosť Horezza si však ponechala pozemky v Tatranských Matliaroch. Tie majú slúžiť pre plánovaný cyklochodník, a to z dôvodu, aby samospráva mala neobmedzený prístup k tomuto pozemku a mohla vybudovať cyklistickú infraštruktúru pre obyvateľov a návštevníkov Vysokých Tatier,“ zhrnula.