Do konca septembra musia ministerstvá posúdiť svoju schopnosť vyčerpať eurofondy za programové obdobie 2014 - 2020 do konca roka 2023. V stredu to povedala ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

„Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI) SR bude dohliadať na túto povinnosť. Zároveň, ako sankciu za nedostatočné čerpanie, bude MIRRI navrhovať zníženie alokácií zle čerpajúcim rezortom na nové programové obdobie 2021 - 2027,“ uviedla po rokovaní vlády Remišová. Na stredajšie rokovanie vlády predkladali rezorty správu o stave čerpania vo svojich programoch.

Veronika Remišová
Neprehliadnite

Tento rok musí Slovensko z eurofondov vyčerpať ešte aspoň 346 miliónov eur

Za čerpanie eurofondov sú na základe európskej legislatívy zodpovedné jednotlivé ministerstvá ako riadiace orgány. Je ich úlohou zabezpečiť, aby boli zdroje čerpané efektívne. Predchádzajúca vláda čerpala k marcu 2020 eurofondy len na úrovni necelých 30 percent. Aby sa situácia zmenila, pripravilo MIRRI už päť balíkov zjednodušení eurofondových procesov a zjednotilo pravidlá verejného obstarávania, ktoré zrýchľujú čerpanie. Už minulý rok sa vďaka tomu podarilo dosiahnuť, že žiadne peniaze z hlavných programov neprepadli. Z desiatich operačných programov má minimálne alokácie na tento rok v júni splnených už polovica. Tento rok má však vláda ambíciu čerpanie oproti pôvodným plánom zrýchliť, aby sa zmenšil tlak na rezorty v rokoch 2022 a 2023.

„V rámci transparentnej komunikácie a krízového manažmentu sme zaviedli mesačné informovanie vlády o čerpaní. Verejnosť tak má tiež prehľad, ktoré rezorty čerpajú dobre a ktoré nie,“ uviedla ministerka. „Stále existuje priestor na to, aby v tomto roku bolo vyčerpaných viac ako dve miliardy eur. Ministerstvá potrebujú zavedené zjednodušenia premietnuť do svojich denných aktivít,“ dodala Remišová.