Novela zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré do medzirezortného pripomienkovania predložil podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina), výrazne obmedzujú právo verejnosti a obcí rozhodovať o svojom území. Sú výrazne nevyvážené v prospech práv stavebníkov, keďže nezohľadňujú postavenie obcí a verejnosti pri územnom plánovaní a výstavbe. Konštatuje to Via Iuris aj ďalšie mimovládne organizácie. Požadujú ich stiahnutie a prepracovanie, ,,zastaviť" novely chcú aj hromadnou pripomienkou.

,,Návrhy zákonov prinášajú kompletnú rekodifikáciu stavebného práva a reformu štátnej správy v tejto oblasti. Via Iuris ich považuje za tak zle pripravené, že ako jediné riešenie vidí ich späť vzatie z legislatívneho procesu a nové spracovanie, ktoré bude rešpektovať inými zákonmi upravené vzťahy, ako aj pravidlá upravujúce legislatívny proces," konštatuje.

Stavebné práce na mestskom mládežníckom štadióne na sídlisku Radvaň v Banskej Bystrici napredujú a celkové výdavky na výstavbu mestského mládežníckeho futbalového štadióna sú na úrovni okolo 3,25 milióna eur. Projekt je financovaný z mestského rozpočtu, úverových zdrojov a štátnej dotácie. Banskobystrické sídlisko Radvaň má byť aj miestom vzniku najväčšieho športového a zábavného parku na Slovensku. Na snímke výstavba štadióna pre mládež v Banskej Bystrici 3. mája 2021. FOTO TASR - Ján Krošlák
Neprehliadnite

Stavebné konanie je príliš zdĺhavé a zložité, podnikatelia sa sťažujú

Organizácia upozorňuje tiež na to, že návrhy zákonov neboli pripravené štandardným legislatívnym procesom. Predkladateľ nezverejnil predbežnú informáciu o návrhoch a ani legislatívny zámer, ktoré by bližšie predstavili zamýšľaný koncept. Neurčil ani najkratšiu možnú lehotu, teda 15 pracovných dní, na pripomienkovanie, čo je pri tak komplexnej novej úprave podľa Via Iuris neprijateľné. Do prípravy zákonov nebola zahrnutá ani verejnosť. ,,Sú v nich rozpory, gramatické chyby, v mnohom sú nezrozumiteľné a nelogické. Z toho dôvodu je veľmi náročné k návrhom pripraviť pripomienky," podotýka Via Iuris.

Organizácia kritizuje taktiež ich mimoriadnu nevyváženosť, keďže ich jediným sledovaným cieľom má byť rýchlosť konania. A to aj na úkor princípov dobrej správy a ústavných požiadaviek na výkon verejnej moci, ako sú napríklad princíp zákonnosti či participácie. Za najzásadnejšie problémy považuje vylúčenie pôsobnosti Správneho poriadku na konania, výrazné obmedzenie práv vlastníkov susedných stavieb a pozemkov a úplné vylúčenie účasti verejnosti chrániacej životné prostredie na konaní o povoľovaní stavieb či tvorbe územného plánu. Výrazne sú tiež obmedzené práca obcí a samosprávnych krajov.