Pandémia ochorenia Covid-19 mala v minulom roku výrazný vplyv za trh práce v Európskej únii (EÚ). Miera zamestnanosti ľudí vo veku 20 až 64 rokov v porovnaní s rokom 2019 klesla o 0,7 percentuálneho bodu na 72,4 percenta, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.

Miera zamestnanosti mužov v uvedenej vekovej skupine v roku 2020 padla na 78,1 percenta zo 79 percent v predchádzajúcom roku a miera zamestnanosti žien na 66,8 percenta zo 67,3 percenta. Tento vývoj spôsobil ďalšie zníženie rozdielu v zamestnanosti mužov a žien na 11,3 percentuálneho bodu z 11,7 percentuálneho bodu.

pracovný pohovor
Neprehliadnite

Nezamestnanosť na Slovensku vystúpila na štvorročné maximum 7,98 percenta

Spomedzi členských štátov EÚ miera zamestnanosti klesla vo všetkých okrem troch - Malta (+0,6 percentuálneho bodu na 77,4 percenta), Poľsko (takisto +0,6 pb na 73,6 percenta) a Chorvátsko (+0,2 pb na 66,9 percenta). Najvyššiu zamestnanosť malo v minulom roku Švédsko (80,8 percenta) a najnižšiu Grécko (61,1 percenta). Najprudšie miera zamestnanosti klesla v Španielsku (-2,3 pb na 65,7 percenta), nasledovanom Írskom (-1,7 pb na 73,4 percenta a Bulharskom (-1,6 pb na 73,4 percenta).