Mexické ministerstvo práce vydalo v piatok nové pravidlá, ktoré vyžadujú, aby zamestnávatelia zamestnancom pracujúcim z domu platili internet a poskytli ergonomické stoličky.

Pandémia zmenila podobu práce

Medzi novými pravidlami je aj „právo zamestnancov odpojiť sa“, ak pracujú najmenej 40 percent svojho času na diaľku. Zamestnanci pracujúci z domu sa totiž často sťažujú, že sú neustále dosiahnuteľní, a preto ich šéfovia neustále žiadajú, aby pracovali.

Mexiko, tak ako mnoho ďalších krajín, zažilo počas pandémie koronavírusu v rokoch 2020 a 2021 veľký nárast v práci na diaľku. Aj keď sa zamestnanci postupne vracajú do kancelárskych priestorov, práca z domu či na diaľku sa uchytila a stala sa novým trendom.

Tento trend je taký výrazný, že niektoré kancelárske budovy na rušných uliciach v centrách miest sa menia na byty, nemocnice a obchody.

Podrobne nastavené pravidlá

Mexické ministerstvo práce uviedlo, že šéfovia majú povinnosť platiť za elektrinu, tlačiarne a ďalšie vybavenie používané pri práci z domu. Podľa nových pravidiel platí, že ak domov zamestnanca nie je bezpečný, dobre osvetlený a dobre vetrateľný, nemôžu ho šéfovia nútiť tam pracovať.

Inšpektori môžu navštíviť domov zamestnanca alebo ho môžu požiadať, aby odfotografoval svoje priestory a tak dokázal, že spĺňajú požiadavky na prácu.

Tak ako v mnohých iných častiach sveta aj v Mexiku niektorí zamestnanci využívajú „zmiešaný“ alebo hybridný model, teda chodia do kancelárie len v určité dni týždňa. Nové pravidlá sa vzťahujú na tých, čo pracujú na diaľku najmenej 40 percent týždňa.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

Práca z domu sa stáva novou normou, zvyšuje flexibilitu a produktivitu