Štát by mal budúci rok prispieť na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu sumou 35 miliónov eur. Maximálna výška prémie sa meniť nebude, tak ako aj tento rok môže sporiteľ získať 66,39 eura. 

Na to, aby takú sumu dostal, však bude musieť nasporiť vyššiu sumu. Kým v tomto roku pri 5,5-percentnej prémii je optimálny ročný vklad 1207,09 eura, v budúcom roku bude pri 5-percentnej prémii potrebné na dosiahnutie maximálnej prémie nasporiť až 1327,80 eura. Pri pravidelnom mesačnom sporení to znamená zhruba o 10 eur mesačne viac.

Aktuálna percentuálna výška štátnej prémie v danom roku závisí od výpočtu podľa matematického vzorca uvedeného v prílohe zákona o stavebnom sporení. Vstupnými údajmi výpočtu sú úrokové sadzby štátnych dlhopisov, ktoré za ostatný rok klesali.

„Vítame však, že percentuálnu hodnotu štátnej prémie určuje objektívny matematický vzorec a nie politické rozhodnutie,“ konštatoval v tejto súvislosti Radovan Slobodník, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne (PSS).

Výška vkladov na stavebné sporenie a jej vplyv na štátnu prémiu
(podmienky platné na rok 2016)
Mesačný vklad (€)Ročný vklad (€)Štátna prémia (€)
20,00240,0012,00
50,00600,0030,00
optimálny vklad 2015100,591 207,0966,39
optimálny vklad 2016110,651 327,8066,39
150,001 800,0066,39
Prameň: prepočet Gazduj

Ešte v roku 2000 mohol sporiteľ získať trikrát vyššiu prémiu. Odvtedy sa suma 199,20 eura každý rok znižovala a od roku 2006 je maximálna prémia rovnaká – 66,39 eura.

Každý rok sa však zvyšuje výška vkladu, ktorú treba do sporenia vložiť. Napríklad v roku 2010 stačilo vložiť 531,12 eura na získanie maximálnej štátnej prémie, ktorá predstavovala 12,50 percenta z ročného vkladu.

Vývoj štátnej prémie od roku 1993

Rok

Štátna prémia ako % z ročného vkladu

Maximálna výška prémie (eur)

Optimálny ročný vklad

1993

40,00

199,16

497,91

1994

40,00

199,16

497,91

1995

40,00

199,16

497,91

1996

40,00

199,16

497,91

1997

30,00

199,16

663,88

1998

30,00

199,16

663,88

1999

30,00

199,16

663,88

2000

30,00

199,16

663,88

2001

25,00

149,37

597,49

2002

25,00

132,78

531,10

2003

20,00

99,58

497,91

2004

15,00

82,98

553,24

2005

14,50

82,98

572,33

2006

10,00

66,39

663,88

2007

9,50

66,39

698,83

2008

12,50

66,39

531,10

2009

12,50

66,39

531,10

2010

12,50

66,39

531,10

2011

10,00

66,39

663,90

2012

10,00

66,39

663,90

2013

11,50

66,39

577,30

2014

8,50

66,39

781,06

2015

5,50

66,39

1 207,06

2016

5,00

66,39

1 327,80

Prameň: MF SR, rok 2008 a staršie prepočet z SKK konverzným kurzom

Úroky sporiteľní klesajú

Nielen percento štátnej prémie, ale aj úročenie vkladov v stavebných poisťovniach každý rok klesá. Základný úrok pri nových zmluvách je už pod dvomi percentami. Sporiteľne tvrdia, že stavebné sporenie je napriek tomu stále výhodné. Vklady totiž zhodnocujú viac ako banky na sporiacich účtoch či bežných termínovaných vkladoch.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa vklad úročí sadzbou 1,50 percenta p.a. a k tomu na jeden rok pridáva bonus 2,5 percenta. „Tieto podmienky platia na dobu neurčitú a získajú ich aj klienti, ktorí majú záujem o najvýhodnejší stavebný úver. Na rozdiel od podobných konkurenčných produktov, kde je v takom prípade úročenie vkladov takmer nulové,“ konštatovala Daniela Vlčková z Wüstenrot stavebná sporiteľňa.

ČSOB Stavebná sporiteľňa v súčasnosti ponúka pre nové zmluvy o stavebnom sporení úrokovú sadzbu z vkladov vo výške 1,8 % p.a. „Tá pozostáva z úrokovej sadzby 1,3 % p.a. a úrokovej bonifikácie vo výške 0,5 percenta p.a. Úrokovú bonifikáciu poskytujeme z vkladov pripísaných na účet vedený k zmluve počas prvých 6 rokov od účinnosti zmluvy,“ približuje úročenie vkladov Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny.

Neprehliadnite vlaňajší článok:

ČSOB Stavebná sporiteľňa podľa jej slov pravidelne monitoruje a analyzuje vývoj úrokových sadzieb na trhu a následne nato prispôsobuje úrokové sadzby na zmluvách stavebného sporenia.

Úroková sadzba v Prvej stavebnej sporiteľni pri nových zmluvách o stavebnom sporení je dnes 1,75 % p.a. „Chceme ju zachovať aj pri zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených v budúcom roku,“ hovorí R. Slobodník.

Priemerná úroková sadzba neterminovaných vkladov za prvých sedem mesiacov roka 2015 bola podľa NBS 0,15 % p.a. R. Slobodník tvrdí, že aj v prípade, ak porovnávame sporiace produkty s dobou viazanosti nad 5 rokov (keďže optimálny cyklus stavebného sporenia predstavuje 6 rokov), je úroková sadzba na stavebnom sporení vyššia. Na vklady so splatnosťou nad 5 rokov je priemerná úroková sadzba za obdobie január až júl 2015 podľa NBS 1,25 % p.a.

Komu sa oplatí stavebné sporenie

Stavebné sporiteľne tvrdia, že stavebné sporenie aj v roku 2016 bude patriť k najvýhodnejším formám sporenia na slovenskom finančnom trhu.

Výhodou stavebného sporenia je podľa D. Vlčkovej z Wüstenrotu skuočnosť, že nie je podmienené minimálnym vkladom tak ako pri termínovaných vkladoch. Navyše sporiteľ môže čerpať garantovaný úver na bývanie. Ten je prístupný pre sporiteľov rôznych príjmových, ale i vekových skupín, aj nad 35 rokov (na rozdiel od dotovaných hypoték pre mladých).

„Počet zmlúv, objem cieľových súm nových zmlúv o stavebnom sporení či objem úverov je dôkazom, že o stavebné sporenie je neustále záujem,” tvrdí R. Slobodník. Za deväť mesiacov tohto roka PSS uzatvorila celkom 107 783 nových zmlúv o stavebnom sporení. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o 17-percentný nárast.

Výraznejší vzostup nastal v objeme cieľových súm nových zmlúv. Kým v januári až septembri roka 2014 si klienti v PSS uzatvorili zmluvy s celkovým objemom 1,51 miliardy eur, v tomto roku to bolo 2,08 miliardy eur. V percentách to znamená 38-percentný nárast.

Rastúci záujem o systém stavebného sporenia R. Slobodník dokladá nárastom v celkovom objeme nových úverov na bývanie. V PSS za tri kvartály roka 2014 išlo o 357 miliónov eur, v januári až septembri 2015 o 459,7 miliónov eur, čo predstavuje 29-percentný nárast.

Stavebné sporenie je podľa PSS o dlhodobom sporení si finančných prostriedkov na bývanie. „Ľudia potrebujú bývať stále a preto očakávame aj v budúcom roku záujem o zhodnocovanie peňazí formou stavebného sporenia. Napriek zmenám v percentuálnej hodnote štátnej prémie si približne polovica sporiteľov v PSS prémiovo zvýhodnenou zmluvou o stavebnom sporení každoročne dokáže nasporiť sumu potrebnú na získanie maximálnej štátnej prémie. Druhá polovica sporí menej, ale o štátnu prémiu neprichádza. Získa alikvótnu časť na základe percentuálnej hodnoty štátnej prémie.”

Celkové ročné zhodnotenie (úroky + štátna prémia) predstavuje v PSS v tomto roku 3,79 % pri optimálnom nastavení sporenia. V budúcom roku to bude 3,39 percenta, čo je stále konkurencieshopné číslo. Treba dodať, že uvádzaná miera zhodnotenia nezohľadňuje vplyv poplatku za uzatvorenie novej zmluvy.