Výška materského pre policajtky, profesionálne vojačky, ale aj pre policajtov a vojakov, sa zvýši na 100 percent čistého denného služobného platu. Počíta s tým novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú predložili poslanci Vladimíra Marcinková (Za ľudí), Juraj Krúpa (OĽANO) a Petra Krištúfková (Sme rodina). Právnu normu vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.

Cieľom návrhu zákona je zlepšenie sociálnej situácie a zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených nákladov na dieťa a poberateľa dávky v čase, keď poberateľovi nie je umožnené z dôvodu tehotnosti alebo trvalej starostlivosti o novonarodené dieťa vykonávať štátnu službu.

Bude na Slovensku otcovská dovolenka?
Neprehliadnite

Materská pre otcov sa od 1. mája zjednoduší

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o úprave výšky materského na 100 percent čistého denného služobného platu, najviac vo výške 75 percent maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. Pôvodný zámer bol zvýšiť materské pre policajtky aj vojačky zo 70 percent čistého denného služobného platu na 75 percent. Vymeriavací základ sa však pri týchto a pri civilných povolaniach líši. „Pri civilných povolaniach ide o hrubý príjem, zatiaľ čo pri vojačkách, policajtkách a ďalších ženách v uniformách, ktoré som vymenovala, hovoríme o čistom príjme," ozrejmila Marcinková.

Takáto výška by mala viac zodpovedať reálnej výške materského vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Novela zákona by mala byť účinná od 1. júla.