Na internete je dostupný nástroj na overenie platnosti PZP. Stačí, keď zadáte vašu ŠPZ a zistíte, či je na vaše vozidlo uzatvorená poistka, dokedy je platná a v ktorej poisťovni je vozidlo poistené.

Prečo si overiť platnosť poistenia

Overenie platnosti PZP vám poslúži vtedy, keď platíte drahé poistenie vozidla a chcete zmeniť poisťovňu. Overenie vám ukáže, dokedy je vaše poistenie platné a zmluvu môžete vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom jej platnosti.

Nástroj na overenie poistenia mnohí využívajú aj v prípade dopravných nehôd. Zapíšte si ŠPZ vozidla, ktoré vám spôsobilo škodu a cez overovač zistíte, či má vozidlo uzatvorené poistenie a ktorá poisťovňa vám bude vyplácať škodu.

Niektorí využívajú overovač aj na zistenie, či ich známi majú uzatvorené PZP. Poistenie im môžete pripomenúť a vďaka vám sa tak vyhnú vysokej pokute.