„V takejto situácii je zrejmé, že pánom parlamentu v parlamentnej demokracii je stále vládna koalícia. To, že sa pán prezident odmietol podriadiť návrhu, ktorý mu priniesol pán Pellegrini na stôl, je príznak toho, že pán prezident viac počúva hlas verejnosti ako vládna koalícia a uvedomuje si, že takáto nominácia, s akou prišiel pán Pellegrini, určite námestia neupokojí,“ povedal komentátor TRENDU Marián Leško.

„Na ťahu je teraz vládna koalícia. Musí zvažovať najmä to, že prezidentovi ústava neprikazuje, koho má vymenovať za premiéra. Prezident sa môže odvolať na očakávanie verejnosti, že na námestiach sú desaťtisíce ľudí a on plní to, čo verejnosť očakáva. Ak by sa koalícia rozhodla, že pôjde do ťažkého konfliktu s prezidentom, tak riskuje to, že prezident vymenuje svojho premiéra a ten prezidentovi donesie zoznam svojich ministrov a koalícia by nemala najmenší vplyv na to, kto by bol ministrom vnútra a kto by vôbec zostal vo vláde. Musí si preto rozmyslieť, čo je pre ňu lepšie a čo horšie. Je v jej záujme, aby sa s prezidentom na zložení novej vlády dohodla a bude musieť prejaviť oveľa väčšiu vôľu k ústupkom, než ako to predviedla doteraz,“ dodal M. Leško.