Maloobchodné tržby v eurozóne v marci na sezónne upravenej báze v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o 2,7 percenta a v celej Európskej únii (EÚ) o 2,6 percenta, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom odhade. To znamená, že tempo rastu sa v oboch regiónoch spomalilo, keď vo februári maloobchodné tržby v eurozóne stúpli o 4,2 percenta a v EÚ o 3,8 percenta.

V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby v eurozóne na kalendárne upravenej báze vyskočili o 12 % a v EÚ o 11,6 percenta. Tržby z predaja nepotravinových produktov v marci medzimesačne v eurozóne vzrástli o 4,6 percenta a v EÚ o 4,2 percenta a tržby z predaja potravín, nápojov a tabaku o 1 percento, respektíve o 0,8 percenta. Tržby z predaja motorových palív klesli o 2,9 percenta, respektíve o 2,3 percenta.

Najväčším platiteľom daní a odvodov je už štvrtý rok Volkswagen Slovakia.
Neprehliadnite

Maloobchodné tržby boli v marci 2021 medziročne vyššie o 0,3 percenta

Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat údaje, najprudší medzimesačný nárast maloobchodných tržieb zaznamenalo Dánsko (+22,5 percenta), nasledované Holandskom (+8,4 percenta), Nemeckom a Litvou (v oboch krajinách +7,7 percenta). Naopak, najvýraznejšie klesli v Chorvátsku (-4 percentá), Poľsku (-2,2 percenta) a Rakúsku (-1,9 percenta). Na Slovensku sa zvýšili o 5,4 percenta.

Tržby z predaja nepotravinových produktov v eurozóne medziročne vyskočili o 25 percent a v EÚ o 23,6 percenta a z predaja motorových palív o 17,1 percenta, respektíve o 14,1 percenta. Naopak, tržby z predaja potravín, nápojov a tabaku medziročne klesli o 1,1 percenta, respektíve o 1,2 percenta.

Najprudší medziročný nárast maloobchodných tržieb zaznamenalo Slovinsko (+24 percent), nasledované Dánskom (+22,6 percenta) a Francúzskom (+21,3 percenta). Pokles evidovali Maďarsko (-2,1 percenta), Portugalsko (-1,1 percenta) a Malta (-0,1 percenta). Na Slovensku maloobchodné tržby v marci medziročne stúpli o 0,4 percenta.