Rezort školstva zverejnil zámer tendrovať nové matematiky pre základné školy. Nepôjde o klasické učebnice, ktoré sa používajú niekoľko rokov. Pomôcka bude mať zrejme podobu pracovného zošita, do ktorého žiaci aj vpisujú. Len tak sa dá totiž vysvetliť, že ministerstvo chce učebnice nakupovať každý rok – 60-tisíc kusov pre každý ročník.

Úradníci argumentujú zlou úrovňou doterajších učebníc.

Ľudia z brandže vidia za aktuálnou súťažou skôr blížiace sa parlamentné voľby a štedrú zákazku pre vyvolené firmy.

Biznis na desaťročie

Štandardne sa tendrujú učebnice na päť rokov. Znamená to, že ten, kto ponúkne podľa ministerskej komisie najlepšiu vzorku učebnice, stane sa víťazom tendra a jeho učebnica má právo na schvaľovaciu doložku. Vďaka nej ju školy majú “zadarmo”.

Ministerstvo väčšinou tieto tendre predĺži na ďalších päť rokov. Čiže víťaz zabezpečuje pre štát danú učebnicu celú dekádu.

„Teraz sa ale ministerstvo podľa zverejnených podmienok obstarávania rozhodlo obstarávať od víťaza učebnice alebo pomôcky každý rok. A to pre 1. až 4. ročník a následne pre 5. až 9. ročník v druhom tendri,“ vysvetľuje Miroslav Tokarčík, konateľ vydavateľstva Taktik, ktoré sa špecializuje na učebnice.

Uvádza sa to v predbežnom oznámení o výbere matematík pre prvý a druhý stupeň základných škôl. Tendrovať sa má 60-tisíc učebníc pre každý ročník a „každý rok“.

Úspešné firmy

Dnešné učebnice matematiky pre 2. až 4. ročník dodávali víťazi tendrov – vydavateľstvá Aitec a Mladé letá. Druhé patrí do portfólia podnikateľa Ivana Kmotríka, to prvé je známe vysokou úspešnosťou v súťažiach na učebnice pre prvý stupeň základných škôl.

Aitec vyhral napríklad pred dvomi rokmi tender na vlastivedy a prírodovedy pre 3. a 4. ročník. Podľa medializovaných informácií pritom jeden z autorov učebnice Vlastivedy bol zároveň členom komisie, ktorá vybrala víťaznú firmu pre Prírodovedu.

Išlo o rovnaké vydavateľstvo, s ktorým člen komisie spolupracoval na príprave inej učebnice. Ministerstvu to neprekážalo.

Pochybnosti okolo tendrov oboch spomínaných firiem pre rezort školstva pritom nechýbali ani v minulosti.

Lubyová chystá veľký nákup matematík. Kvalitnejšie byť nemusia, určite budú stáť viac

Ministerka školstva Martina Lubyová Zdroj: TASR

Vysoké ceny

Ešte v roku 2010 udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu 140-tisíc ministerstvu za staršiu zmluvu, ktorú podpísal ešte bývalý minister a nominant SNS Ján Mikolaj.

V nej si ministerstvo podľa ÚVO v rozpore so zákonom objednalo dotlač učebníc od oboch spomínaných vydavateľstiev. Úrad tiež upozornil na neprimerane vysoké ceny za učebnice.

Nadácia Zastavme korupciu oslovila vydavateľstvo Aitec, ktoré vzniklo len v roku 2007, no už od nasledujúceho roka sa stalo veľmi úspešným v školských tendroch.

Vydavateľstvo nereagovalo na žiadnu zo zaslaných otázok.

Pracovné zošity nikdy nekupovali

Hoci učebnicu matematiky so schvaľovacou doložkou majú školy zadarmo, mnohí učitelia radšej kupujú „komerčné“ alternatívy, ktoré považujú za kvalitnejšie. Alebo vhodnejšie pre svojich žiakov. Jedna učebnica pre všetkých je totiž podľa odborníkov na pedagogiku nezmysel.

V skladoch distribútora učebníc, ako aj na školách sa tak kopia nové výtlačky za štátne peniaze, z ktorých sa však žiaci neučia.

Ako opisuje Viktor Križo, dlhoročný učiteľ matematiky na jednej z bratislavských základných škôl a člen Slovenskej komory učiteľov, sám bol svedkom, ako dávali v škole do zberu úplne nové nepoužité učebnice matematiky, pretože im z ministerstva poslali ďalšie, aj keď o ne priamo nežiadali.

Nespokojnosť učiteľov s kvalitou učebníc potvrdil aj prieskum z roku 2016. V ňom sa na hodnotenie učebníc učiteľov pýtal Štátny pedagogický ústav. Pri matematikách boli výsledky vysoko najhoršie z porovnávaných učebníc.

Učiteľov sa nepýtajú

Štátny pedagogický ústav už v správe z roku 2016 odporučil ministerstvu „s autormi a s vydavateľstvami“ daných pomôcok „ich prípadnú postupnú obsahovú korektúru“ alebo cez nové obstarávanie zabezpečiť nové učebnice. V prípade matematiky ministerstvo na výzvu zareagovalo až teraz – rok pred voľbami.

„Za moju prax som sa ani raz nestretol s tým, že by ministerstvo od učiteľov oficiálne pýtalo spätnú väzbu o tom, čo si myslíme o doterajších učebniciach,“ uvádza učiteľ Križo. Z jeho okolia ich pritom z učiteľov používa málokto.

Nerozumie ani tomu, prečo sa ministerstvo, ak má postupovať efektívne, rozhodlo pre jednorazové pomôcky. „Rodičia aj školy majú okolo seba dostatok papiera a zošitov už použitých na niečo iné, ktoré môžu používať na zapisovanie. Nemusí sa to robiť do učebníc.“

Lubyová chystá veľký nákup matematík. Kvalitnejšie byť nemusia, určite budú stáť viac

Učebnice, ktoré získajú schvaľovaciu doložku ostanú na školách aj desať rokov Zdroj: TASR

Pracovné zošity na matematiku na druhom stupni základných škôl sa doteraz nikdy netendrovali. Ministerstvo nevysvetlilo, prečo zvolilo drahšie riešenie než doterajšie bežné učebnice.

Pred dvomi rokmi ministerstvo avizovalo zámer, že rovnaký postup s ročnými pracovnými zošitmi popri učebniciach zavedie aj pre slovenský jazyk na druhom stupni základných škôl. Odvtedy sa však rezort ďalej vo svojom zámere nepohol.

Poslední v Európe

Učitelia aj odborníci ministerstvo školstva dlhodobo kritizujú, že súčasný systém nákupu učebníc je problém. Učebnice „zadarmo“, teda za peniaze štátu, môže školám dodávať len víťaz tendra. Ostatné učebnice sa síce môžu používať, ak získajú povolenie od ministerstva, ale školy či rodičia si za ne už platia.

Podľa odborníkov by však mal byť výber učebníc na samotných učiteľoch, ktorí s učebnicami denne pracujú. Iné krajiny majú jednoduchší systém – štát dáva školám peniaze aj na učebnice a škola si môže vybrať najvhodnejšiu ponuku na trhu. Centralizovaný nákup učebníc sa v Európe používa okrem Slovenska už len v Grécku, na Malte a na Cypre.

Ministerstvo školstva argumentuje, že práve touto súťažou trh otvára. Ako uviedlo pre agentúru TASR, školy si budú môcť cez edičný portál vybrať z viacerých učebníc a pracovných zošitov. „K tomuto kroku sme pristúpili, pretože učebnica matematiky bola dlhodobo kritizovaná,“ uvádza ministerstvo.

Znamená to, že preplácané budú viaceré učebnice? To rezort nevysvetlil. Jeden z nedávnych učebnicových tendrov však uzavreli s dvomi víťazmi. Ak by sa to zopakovalo aj pri matematike, znamenalo by to, že školy by mali na výber z pomôcok na prvom aj druhom stupni od dvoch rovnakých dodávateľov.

Namiesto otvorenia trhu teda pôjde o systém, kde opäť len ministerská komisia vyberie, koho učebnice bude štát preplácať. Len namiesto jedného „vyvoleného“ budú dvaja.

Simulácia trhu

Nedávny príklad s učebnicou prvouky pre 2. ročník však naznačuje, ako je to v skutočnosti s otváraním učebnicového trhu.

Pred tromi rokmi tento tender zrušil Úrad pre verejné obstarávanie, pretože v ňom odhalil viacero porušení zákona. Okrem iného ministerstvo upravilo podmienky súťaže až počas jej priebehu. Vysúťažené ceny označil ÚVO za vysoko nadhodnotené.

Lubyová chystá veľký nákup matematík. Kvalitnejšie byť nemusia, určite budú stáť viac

„Učebnice takmer nepoužívam, tlačím si podklady, vyrábam si pomôcky.“ Janka Cibulková, učiteľka prírodovedy v Kysuckom Novom Meste Zdroj: Archív J.Cibulkovej

Ministerstvo problém chýbajúcich učebníc narýchlo vyriešilo tak, že pridelilo finančný príspevok na všetky dovtedy schválené učebnice. Učitelia mali na výber spolu z troch učebníc a dopyt sa aj rozdelil zhruba na tretiny.

Ako hodnotí Tokarčík z vydavateľstva Taktik, ministerstvo školstva otvorený trh len simuluje.

Bez vyhodnotenia

O víťazovi, ktorý bude päť až desať rokov dodávať školám každý rok 60-tisíc učebníc matematiky pre daný ročník, rozhodne komisia, ktorá posudzuje návrhy učebníc. To, že vyberie najkvalitnejšiu možnosť, nie je zaručené.

Vydavatelia v minulosti upozorňovali na neodbornosť členov komisií. Ich zloženie navyše rezort zverejní až po vyhlásení víťaza, donedávna nezverejňoval ani to, ako ktorý člen hlasoval.

Učitelia by tiež privítali, ak by mali v komisiách početnejšie zastúpenie. Je totiž rozdiel debatovať o učebnici na akademickej úrovni a priamo ju používať v praxi. Výsledkom tak podľa prezidenta Slovenskej komory učiteľov Vladimíra Crmomana je, že vo všeobecnosti končia učebnice nie v triedach, ale v skladoch, na čo upozorňujú ministerstvo už roky.

Prácu komisií, ktoré vyberajú v súťažiach najlepšie návrhy, hodnotí Crmoman ako veľmi formálnu. „Chýba živá interakcia, diskusie o tých učebniciach a spätná väzba. Nemáme vyhodnotenie po určitom čase, či sa učebnica v školách ujala.“

Celý proces výberu víťazných učebníc je podľa neho zle nastavený už od začiatku. „Za tri mesiace máte komisii predložiť niekoľko strán z novej učebnice, čo je pre záujemcov veľmi krátky čas na prípravu skutočne kvalitnej pomôcky,“ vysvetľuje.

Úspešný uchádzač potom roky učebnice dodáva za peniaze štátu bez ohľadu na to, či sú školy s učebnicou spokojné, alebo nie.

Autorka pracuje v Nadácii Zastavme korupciu. Je bývalá investigatívna novinárka týždenníka TREND, ktorý na článku spolupracoval.