Ako sa ľudstvu darí? Občania ktorých krajín napredujú a v ktorých naopak upadajú? Odpovede na takéto otázky hľadala nezisková organizácia Social Progress Imperative (SPI). Do úvahy brala nielen základné ľudské potreby, ale aj priestor pre rozvoj a príležitosti. Hodnotila 170 krajín podľa toho, ako dobre sa tamojšie vlády starajú o svojich občanov, pričom jej závery zverejnil The Economist.

Spravidla platí, že najbohatšie krajiny sú často živnou pôdou pre to, aby sa darilo aj ich občanom. Najhoršie podmienky sú v najchudobnejších kútoch sveta. Zistenia SPI však zároveň ukazujú, že krajiny, ktoré dosiahli veľký pokrok v niektorých oblastiach, ako je uspokojovanie základných potrieb, sklamali svojich občanov v niečom inom, napríklad pri ochrane a dodržiavaní práv a slobôd.

Analýza SPI ukázala, ako sa medzi rokmi 1990 a 2020 zmenilo skóre blahobytu. Po rýchlom pokroku v 80. a 90. rokoch minulého storočia, došlo v globále k spomaleniu. V niektorých regiónoch, najmä v Latinskej Amerike, sa pokrok úplne zastavil. Spojené štáty klesli za posledných 30 rokov až o 23 bodov. Celkovo sú na tom už tradične najlepšie Švajčiarsko a severské krajiny Nórsko, Dánsko aj Island, ktoré si držia popredné priečky.

Najväčší nárast blahobytu (teda z pohľadu zmeny medzi rokmi 1990 a 2020) však nastal vo východnej Ázii a Tichomorí. Tamojšie krajiny si zlepšili svoje skóre SPI v priemere o 18 bodov. Veľa z toho bolo spôsobené vzostupom čínskej strednej triedy, čo sa prejavilo vo vyšších skóre v ukazovateľoch zdravotnej starostlivosti a poskytovania základných potrieb.

Slovensko skončilo v celkovom poradí SPI až na 34. mieste, Česká republika nás predbehla o 12 priečok. Zmena, ktorú sme zaznamenali za posledných 30 rokov, však bola pozitívna: smerom nahor o päť bodov.

Najväčší pokles zo sledovaných krajín v rebríčku SPI nastal vo Venezuele, ktorej ekonomika sa od roku 2013 prepadla až o 75 percent. To všetko na pozadí upevňovania si moci diktátorom Nicolásom Madurom, ktorý vystriedal prezidenta Cháveza po jeho smrti.

Rebríček SPI v spojení s údajmi o HDP ukazuje, že hospodársky rast je dôležitý, ale nie jediný determinant sociálneho pokroku. HDP Číny na osobu sa medzi rokmi 1990 a 2010 zvýšil 11-násobne; skóre SPI porástlo za rovnaké obdobie o 45 percent. India dosiahla podobný skok vo svojom skóre, avšak len s tretinou ekonomického rastu Číny.

Spojené štáty sú ďalšou krajinou, kde ekonomický úspech sprevádza zhoršenie v iných oblastiach. Napriek tomu, že patrí do klubu najbohatších demokracií G7, skóre SPI (87,6) je najnižšie v tejto skupine. Od roku 2016 neustále klesá, aj keď ekonomika rástla rýchlejšie ako v iných bohatých krajinách.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotka
Neprehliadnite

Spojené štáty sú sponzorom blahobytu a pascou pre chudobných, tvrdí americký sociológ