Spoločné pravidlá by mali platiť od roku 2023 pre nákladné a od roku 2027 pre osobné vozidlá. Súhlas s návrhom musí ešte vyjadriť Európsky parlament a členské štáty. Obidve návrhy sú súčasťou rozsiahlej iniciatívy Európa v pohybe, ktorú Európska komisia schválila. Ide o súbor opatrení, ktoré majú podporiť modernizáciu mobility a dopravy.

Navrhované zlepšenia sa týkajú zvýšenia bezpečnosti prevádzky, spravodlivejšieho výberu poplatkov na cestách, zníženie emisií CO2, znečistenie ovzdušia a dopravného preťaženia alebo zabezpečenie primeraných pracovných podmienok a doby odpočinku. „Európska únia má jedinečnú príležitosť viesť modernizáciu cestnej dopravy nielen doma, ale aj vo svete. Naše reformy položia základ pre štandardizované digitálne cestné systémy, spravodlivejšie sociálne podmienky a vymáhateľné trhové pravidlá. Pomôžu znížiť sociálno-ekonomické náklady dopravy, ako sú čas strávený v prevádzke, úmrtia a závažné zranenia na cestách alebo zdravotné riziká vyplývajúce zo znečistenia a hluku,“ povedala k tomu komisárka pre dopravu Violeta Bulcová.

Európske mýto pre osobné i nákladné automobily má členským krajinám spoločne tiež umožniť započítanie nákladov na životné prostredie a náklady vyplývajúce z prehustenia dopravy. Pri určovaní výšky mýta tak majú úrady zohľadňovať napríklad mieru emisií CO2 u jednotlivých modelov automobilov, ale tiež napríklad mieru hluku.

Komisárka V. Bulcová zdôraznila, že nový návrh neznamená, že by EK prikazovala členským krajinám zaviesť mýto. Toto rozhodnutie je naďalej na nich. Komisia chce len zaviesť jednotné podmienky v prípade, že tak členské krajiny už urobili, alebo sa k tomu chystajú. Štáty majú mať aj naďalej voľnosť v rozhodnutí, či zavedú mýtny systém, alebo dodatočnú ekologickú daň.

Tie krajiny, ktoré už mýtne systémy majú alebo sa pre ne rozhodnú, sa budú musieť od roku 2023, respektíve 2027 riadiť novými jednotnými celoeurópskymi pravidlami. To okrem iného znamená, že všetky mýta v Európe budú evidované digitálnymi systémami. Komisia tvrdí, že jej návrh „zvyšuje vzájomné prepojenie mýtnych systémov tak, aby bolo možné využívať cesty po celej EÚ bez vybavovanie rôznych administratívnych formalít“.

Európska komisia chce zároveň tvrdšie postupovať proti mzdovému dumpingu v sektore kamiónovej dopravy, čo si bude vyžadovať spresnenie príslušnej európskej smernice. Zamedzené má byť napríklad fenomén takzvaných „nomádov“, teda vodičov, ktorí sú prakticky neustále na ceste po Európe a nevracajú sa do svojej domovskej krajiny. Podľa nových pravidiel by napríklad vodiči museli dostávať minimálnu mzdu krajiny, v ktorej pôsobia, v prípade, že by mimo vlasť strávili tri a viac dní „počas daného kalendárneho mesiaca“.

Koniec diaľničných známok. Európska komisia chce meniť mýtny systém

Zdroj: SITA

Podľa agentúry DPA komisia týmto opatrením reagovala na sťažnosti krajín, ako sú Nemecko a Francúzsko, ktorých podnikatelia v doprave sa sťažovali na konkurenciu zo strany výrazne horšie platených východoeurópskych vodičov. Mnohé krajiny z východnej časti EÚ dnes navrhnuté opatrenia ale v minulosti odmietali s tým, že ide o protekcionizmus a že odporuje pravidlám jednotného trhu.

Komisia by tiež chcela znížiť počet dní, po ktorých by dopravca mohol po doručení nadnárodnej zmluvy prepravovať ďalšie zásielky v členskom štáte, v ktorom nemá sídlo. Z doterajších siedmich dní by podľa nových pravidiel takzvanú kabotáž mohol prevádzkovať len päť dní. Na rozdiel od súčasného stavu by ale mohol namiesto troch previesť neobmedzený počet kabotážnych prepráv.

Vodiči nákladných automobilov by podľa návrhu EK museli tiež pravidelne odpočívať. Mimo svoju kabínu by museli stráviť po šiestich dňoch práce 45 hodín. Mobilita výrazne ovplyvňuje každodenný život ľudí a priamo v EÚ zamestnáva viac ako 11 miliónov ľudí.