Odborník na spotrebné dane a clo Peter Šubík upozorňuje, že v médiách sa často objavujú informácie o údajných limitoch pri dovoze z krajín EÚ. Podľa neho sú výsledkom „osvety“ slovenskej colnej správy po vstupe Slovenska do únie, a to na základe nesprávneho výkladu európskej vtedy platnej smernice. Nezmysly o dovoze dodnes šíria niektoré cestovné kancelárie či štátne úrady.

Limity na dovoz z EÚ nie sú

„Podľa článku 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri cestovaní iba v rámci EÚ je rozhodujúce ustanovenie článku 34, podľa ktorého sú množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom medzi členskými štátmi zakázané. To platí pre všetky druhy tovarov, teda i pre alkoholické nápoje a tabakové výrobky,“ vysvetľuje J. Šubík.

Žiadne ustanovenia o obmedzení množstva alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ktoré si prepravujú súkromné osoby pre svoju vlastnú spotrebu zmluva neobsahuje. „Preto takéto obmedzenia nemôžu existovať a neexistujú ani v národnej legislatíve členských štátov Európskej únie," dodáva J. Šubík.

Pripomína, že k prepravovaným alkoholickým nápojom a tabakovým výrobkom treba mať doklady o ich nadobudnutí. „Podľa ustanovenia článku 7 odseku 2 písmeno b) uvedenej smernice, ktoré je premietnuté aj v slovenskej legislatíve spotrebných daní ako aj v legislatíve iných členských štátov, vzniká daňová povinnosť okrem iných prípadov aj vtedy, ak osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tovaru.“

Obmedzený dovoz z tretích krajín

Pri dovoze tovaru na osobnú spotrebu z tretích krajín už limity existujú. Finančná správa uvádza, že občania si môžu priviesť z dovolenky z krajiny mimo EÚ tovar, za ktorý nebudú platiť dane a clo, v maximálnej hodnote 430 eur. Platí to v prípade, ak použijete leteckú dopravu. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol.

„Ak zvolíte iný druh dopravy, limit sa znižuje na 300 eur. Cestujúci mladší ako 15 rokov si môžu doviesť tovar do 150 eur,“ informovala hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.

Limity na dovoz neobchodného tovaru z tretích krajín

(Oslobodené od cla a dovozných platieb, na osobu)

Tabakové výrobky pri leteckej preprave:

 • najviac 200 ks cigariet,
 • najviac 100 ks krátkych cigariek,
 • najviac 50 ks cigár,
 • najviac 250 g tabaku na fajčenie.

Tabakové výrobky pri inej ako leteckej preprave:

 • 40 kusov cigariet,
 • 20 kusov cigariek,
 • 10 kusov cigár,
 • 50 gramov tabaku na fajčenie.

Alkohol a alkoholické nápoje:

 • najviac 1 liter alkoholických nápojov nad 22 obj. % alkoholu,
 • najviac 16 litrov piva,
 • najviac 4 litre tichého vína,
 • najviac 2 litre šumivého vína,
 • najviac 2 litre alkoholických nápojov do 22 obj. % alkoholu.

Tieto oslobodenia sa nevzťahujú na osoby mladšie ako 17 rokov.

Príklady iných druhov tovaru:

 • parfumy - bez obmedzenia (hodnota tovaru nesmie presiahnuť 430 eur/osoba pri leteckej preprave a 300 €/osoba pri inej preprave, 150 eur/dieťa do 15 rokov),
 • káva - maximálne 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie,
 • čaj - maximálne 100 gramov alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie.

Neobchodný tovar je tovar v batožine cestujúceho, dovážaný z tretích krajín, ak je určený na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo je určený ako dar. Množstvo výrobkov nesmie vzbudzovať podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely a dovoz sa uskutočňuje príležitostne.

Zdroj: Finančná správa