TREND svojim čitateľom prináša možnosť otestovať si svoje vedomosti o hlavných číselných parametroch slovenskej ekonomiky. Pripravili sme dvanásť otázok vždy s tromi možnosťami odpovedí, pričom len jedna je správna. Po každej odpovedi si môžete skontrolovať správnu odpoveď na odkazovanom zdroji. Koľko z nich trafíte?