Úspešnosť Európskej únie pri plnení zásobníkov zemným plynom na viac ako 90 percent kapacity v kombinácií s relatívne miernym počasím posledných týždňov výrazne znížilo veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe. Referenčná cena TTF na úrovni približne 115 EUR za MWh je v súčasnosti o viac než 60 percent nižšia ako na jej vrchole koncom augusta.

Nižšie ceny pomôžu európskym ekonomikám z troch dôvodov. Po prvé, znížia tlak na rast inflácie tým, že sa limituje rozsah, v akom sa zvyšujú ceny za energie pre domácnosti a podniky. Po druhé, podporia ekonomickú aktivitu obmedzením tlaku na reálne príjmy domácností a ziskovosť podnikov. A po tretie, zhoršenia obchodných podmienok krajín sa zvrátia opatreniami vládnej podpory potrebnej na zmiernenie tlaku vysokých cien a tým by sa malo obmedziť ďalšie zhoršovanie externej a fiškálnej pozície.

V rámci regiónu strednej a východnej Európy je pokles cien plynu dôležitým javom pre krajiny s veľkými deficitmi bežného účtu, najmä pre Turecko a Maďarsko. V Európe je jednou z najzávislejších krajín od plynu kvôli svojim energetickým potrebám Maďarsko.

Maďarské aktíva sa v tomto roku dostali pod výrazný tlak v dôsledku prudkého nárastu cien energií. Maďarská centrálna banka bola minulý týždeň nútená zasiahnuť mimoriadnymi opatreniami na obmedzenie poklesu meny. Opatrenia zahŕňali oznámenie, že banka začne poskytovať devízové rezervy na financovanie energetického importu. Maďarská centrálna banka, rovnako ako aj ďalšie banky v regióne, budú mať z poklesu cien plynu prospech a tým čerpať určité benefity zo zlepšenia prognózy inflácie a zníženia tlaku na svoje meny.

Bez ohľadu na výhody pre región existuje niekoľko kľúčových dôvodov, prečo pokles cien plynu nezmení vyhliadky regiónu. Ceny sú v porovnaní s historickými štandardmi stále veľmi vysoké a predchádzajúce nárasty sa ešte len plne premietnu do maloobchodných cien. Navyše prudký nárast inflácie spôsobený vyššími cenami plynu, ku ktorému už došlo v celom regióne, naďalej posilňujú „sekundárne efekty“, ktoré budú udržiavať dlhšie vysokú infláciu ako v opačnom prípade.

Znepokojujúcim faktorom je, že úsilie Európy o obnovenie zásob plynu bude v budúcom roku oveľa ťažšie. Európske zásobníky boli pred touto zimou naplnené veľkým množstvom z ruského dovozu, no prerušenie týchto dodávok znamená, že pred budúcou zimou ich budeme musieť naplniť z iných zdrojov.

Lídri Európskej únie sa tento týždeň dohodli, že budú ďalej pracovať na zastropovaní cien plynu. Posun v tejto oblasti je však pomalý. Zabezpečenie primeraných dodávok a energetické riziká súvisiace s vysokými cenami budú takmer určite ešte dlho predstavovať hlavnú hrozbu pre región.