Pozor na záznam v registri

Sledovať splácanie viacerých úverov nie je vždy jednoduché. Pomerne ľahko sa dá na niektorú zo splátok zabudnúť. Veriteľ však nezabúda. Je dôležité mať prehľad o výške pôžičiek, mesačných splátok a termínoch ich splatnosti.

V prípade oneskorenej splátky sa dlžník rýchlo môže stať neplatičom so záznamom v úverovom registri. A to zaručene skomplikuje žiadosť o ďalší úver. Je dôležité myslieť na pravidelné splácanie, a to aj počas obdobia vianočných sviatkov.

Problém so splácaním treba riešiť včas

Ak mesačne z účtu odchádza príliš veľká suma na splácanie úverov, je vhodné zvážiť jednorazové splatenie všetkých pôžičiek z jedného nového konsolidačného úveru - teda vymeniť všetky úvery za jeden výhodnejší s nižšou splátkou.

„Vyplatiť je možné akýkoľvek typ úverového produktu – hypotéku, spotrebný úver, povolené prečerpanie, kreditná karta, lízing, pôžička od nebankovej inštitúcie, nákup na splátky a podobne. Podmienkou poskytnutia úveru je, aby klient nebol v omeškaní so splátkami úverov, ktoré chce zlúčiť. Teda konsolidáciu je potrebné riešiť skôr, ako dlžník prestane splácať a stane sa z neho neplatič,“ priblížila Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky.

S konsolidačným úverom okrem iného získate lepší prehľad o svojich financiách a zjednodušíte si proces splácania.

Ako funguje konsolidácia

Zníženie mesačnej splátky sa dosahuje dvomi spôsobmi, ktoré sa v konsolidačnom úvere často kombinujú:

 • Nižšia úroková sadzba
  Konsolidačný úver máva nižšiu úrokovú sadzbu najmä v porovnaní s kontokorentným úverom, kreditnou kartou či spotrebným úverom od nebankových inštitúcií.
 • Predĺženie doby splatnosti
  Ak si chcete mesačné splátky napríklad zredukovať na polovičnú úroveň, pri nezmenenej úrokovej sadzbe je potrebné predĺžiť dobu splácania približne na dvojnásobok.

„Doba splatnosti by mala byť primeraná finančným možnostiam dlžníka. Ide hlavne o to nenastaviť si ju zbytočne dlhú – dlhá doba splatnosti znamená síce menšiu mesačnú splátku, ale v konečnom dôsledku vyššiu sumu zaplatených úrokov. Splatnosť by mala byť nastavená tak, aby na jednej strane dlžník dokázal úver splácať a na druhej, aby úrokové náklady boli čo najmenšie. Navyše, ak v priebehu splácania stúpnu dlžníkovi príjmy a bude vedieť splácať viac, môže si splatnosť ešte skrátiť a tak znížiť celkovú cenu úveru,“ vysvetľuje A. Walterová.

Predĺženie doby splatnosti úveru môže pomôcť získať aj dodatočné prostriedky, kedy banka požičia viac peňazí pri zachovaní súčasného mesačného zaťaženia splátkami.

Príklad konsolidácie úverov
Mesačné splátky pôvodných úverov (€)Mesačná splátka konsolidačného úveru (€)
Bezúčelový spotrebný úver (2000 € na 7 rokov, úrok 12 % ročne)35
Kreditná karta (úverový limit 1 000 €, 3 roky, úrok 18 % ročne)36
Povolené prečerpanie na účte (1500 €, 3 roky, úrok 16 % ročne)53
Hotovostná pôžička (1700 € na 3 roky, úrok 25 % ročne)68
Mesačná splátka spolu192
Nový konsolidačný úver (6200 € na 4 roky, úrok 10,9 % ročne)160
Celkovo klient zaplatí8 5927 677
Príklad má ilustratívny charakter a závisí od konkrétnych podmienok banky
Prameň: VÚB

Ilustratívny príklad počíta s tým, že klient má 4 úvery v celkovej výške 6 200 eur a spolu mesačne spláca 192 eur. Ak by zlúčil uvedené štyri pôžičky do jednej výhodnejšej, mesačná splátka by klesla o 32 € na 160 eur. Celková úspora na úrokoch je 915 eur. Konsolidáciou úverov tiež došlo k zníženiu doby splatnosti zo siedmich na štyri roky.

Výhody zlúčenia viacerých pôžičiek do jednej

 • možnosť získať nižšie úročenie
 • možnosť dosiahnuť nižšiu mesačnú splátku, prípadne aj dodatočnú hotovosť
 • úspora na poplatkoch za vedenie viacerých úverových účtov
 • lepší prehľad vo financiách
 • zjednodušenie procesu splácania.

Kedy sa oplatí konsolidovať

Dôležité je uvedomiť si, že konsolidácia úverov je výhodná najmä vtedy, ak je nový úver zaťažený nižšou úrokovou mierou ako ktorýkoľvek z existujúcich úverov dohromady. To znamená, že najvýhodnejšie sa konsolidujú úrokovo drahé úvery, akými sú kreditné karty a povolené prečerpania účtu. Neznamená to, že konsolidácia spotrebných úverov sa neoplatí, tie však spravidla nemajú také vysoké úrokové sadzby.