Spor trvá už takmer dva roky a ilustruje, že domôcť sa práv nie je na Slovensku stále bežné a samozrejmé. Najmä ak je protistranou silná multibiznisová skupina. Podľa posledných rozhodnutí v množstve súdnych sporov však spor smeruje ku koncu. Predbežne v prospech „slabšej“ strany.

Na jednej strane je miestny farmár František Oravec s právami na zhruba 3 000 hektárov pôdy v okolí Košíc. Proti nemu podnikateľská skupina. A okolo nich množstvo ďalších väčších či menších udalostí, ktoré však významným spôsobom ovplyvňovali chod hlavnej kauzy.

Vznik konfliktu sa datuje niekde okolo februára 2015. F. Oravec dovtedy roky skupoval a prenajímal si pôdu v okolí Košíc a hospodáril na nej. Tak prišiel aj k pôde, na ktorú si predošlé roky uplatňovali dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) iné subjekty. Pretože celý poľnohospodársky biznis funguje tak, že ak niekto hospodári na pôde, môže požiadať o dotácie z PPA.

F. Oravec tak pred dvomi rokmi písomne vypovedal predošlé nájomné zmluvy, hlavne spoločnostiam Agro-Valaliky a Mold-Trade. Podľa F. Oravca užívajú iné firmy okolo 700 hektárov pôdy, ku ktorej, ako tvrdí, má platné vlastnícke alebo nájomné vzťahy on. Plánoval sám na nich poľnohospodársku výrobu.

Spomínané dve spoločnosti výpovede od neho neuznali, pretože podľa nich nespĺňali žiadne právne náležitosti.

„Po doručení výziev o odstúpení od zmlúv sa začali problémy, ktoré pretrvávajú až dodnes a majú následky nielen pre firmy patriace Oravcovej skupine, ale aj pre približne dvadsiatku subdodávateľských firiem,“ zhodnotil pre TREND situáciu F. Oravec s tým, že spomínané dve spoločnosti si podľa neho naďalej na danú pôdu uplatňujú nárok na podporu od štátu. A jeho firmy za danú pôdu platia konečným majiteľom nájom, ale nemôžu ju riadne využívať.

Ľudia z ESINu

Približne v rovnakom čase do orgánov Agro-Valaliky a Mold-Trade vstúpili ľudia z akciovky ESIN Group Tomáš Kukučka, Vlastimil Majerčák a Jozef Jágrik. „S pánom Oravcom a jeho firmou Agro Or máme uzatvorených niekoľko málo zmlúv,“ uviedol T. Kukučka, člen dozornej rady Agro-Valaliky a minoritný spoločník Mold-Trade. Dodal, že zámer jeho firiem hospodáriť v danom regióne je dlhodobý. „V poslednom období sme robili veľa investícií, obstarali nové stroje a zrekonštruovali budovy.“

Čo sa týka samotného sporu o práva na pôdu s F. Oravcom, vidí ho T. Kukučka odlišne. „S pánom Oravcom bolo historicky uzatvorených niekoľko dohôd, ktoré sa snaží nedodržiavať, respektíve porušovať. Pre príklad pochopenia celej situácie - máte vo vlastníctve alebo v nájme 10 pozemkov, každý s výmerou 1hektár. Tieto sú v konečnom pohľade drobné šráfiky roztrúsené na jednom veľkom poli (10 pásikov), ktoré nemajú vlastný prístup, nie sú ucelené, – takéto pozemky nemôže racionálne využívať, to sa asi zhodneme. Vydám vám teda do náhradného užívania ucelených 10 hektárov tam, kde sa dohodneme. Všetko funguje sedem rokov. A po siedmich rokoch mi poviete, že budete užívať 10 hektárov náhradnej pôdy, ktorú som Vám už vydal, a aj 10 hektárov svojej pôvodnej pôdy. Čiže z desať hektárov chcete mať zrazu dvadsať – a tu sa asi tiež zhodneme, že to takto byť nemôže. Alebo kúpite pozemok, na ktorom je historicky uzatvorená dlhodobá nájomná zmluva, musíte ju rešpektovať a nie sa tváriť, že neexistuje.“ T. Kukučka dodáva, že po ich vstupe do Agro-Valaliky a Mold-Trade sa F. Oravec snažil práve toto obdobie zmeny využiť vo svoj prospech.

F. Oravec tvrdí, že v jeho prípade ʺ šráfiky ʺ predstavujú približne 400 hektárov, ktoré obrábajú Mold-Trade a Agro-Valaliky. Že by mu za to vydali inú pôdu do náhradného užívania, odmieta.

ESIN Group vznikla v roku 2007. Zameriava sa najmä na investície do alternatívnych zdrojov energie a na developerskú činnosť, hlavne v regióne Vysokých Tatier. Spoločnosti z jej portfólia napríklad opakovane vydali dlhopisy, naposledy vlani. Emisiu manažovala a marketingovú podporu predaja im robila J&T Banka. So spoločnosťami spájanými s J&T má ESIN aj ďalšie prepojenia, napríklad spoluprácu v Tatrách s Tatry Mountain Resorts.

Na otázku TRENDU, či firmy Agro-Valaliky a Mold-Trade sú okrem personálneho prepojenia inak biznisovo prepojené s aktivitami skupiny ESIN, T. Kukučka reagoval, že „nerozumie súvis vzhľadom na vyššie uvedené otázky“.

Bitka

F. Oravec tvrdí, že v snahe ukončiť spory okolo pôdy aj napriek viacerým rozbehnutým súdnym sporom začal vlani za pomoci geodeta vytyčovať fyzicky sporné parcely. To sa však viackrát skončilo demontovaním pletiva a vytyčovacích stĺpov a vlani na jeseň dokonca fyzickým útokom na F. Oravca. Skončil s dvanástimi diagnózami a tromi hospitalizáciami v nemocnici.

„Vzhľadom na súčasný stav úkonov v danej veci sa k predmetnému nebudem vyjadrovať,“ reagoval na otázku ohľadom fyzického útoku T. Kukučka. Polícia v januári tohto roka vzniesla obvinenie voči konkrétnej osobe za prečin ublíženia na zdraví.

Veci sa však po útoku pohli aj samy. Po tom, čo obe strany sporu podali na súd návrhy o nariadení predbežného opatrenia, cez ktoré v podstate žiadali obmedzenie prístupu na vybrané pozemky protistrane, sudkyňa Okresného súdu Košice okolie v oboch prípadoch rozhodla vlani v rovnaký deň - 13. októbra. Dala pritom za pravdu spoločnosti z portfólia F. Oravca a rozhodla, že Agro-Valaliky a Mold-Trade sú „povinní“ zdržať sa neoprávnených zásahov do užívania vybraných parciel. V druhom rozhodnutí, ktorým naopak Agro-Valaliky a Mold-Trade navrhovali obmedzenie vstupu na pozemky, súd návrh odmietol. Voči obom rozhodnutiam sa Agro-Valaliky a Mold-Trade odvolali.

Neštandardné memorandum

Celý spor je ešte viac zamotaný uzatvorením Memoranda o porozumení pred letom 2015. Podľa F. Oravca jeho uzatvorenie úzko súviselo s ďalšími jeho aktivitami, ktoré ale mali významný vplyv na jeho finančnú situáciu. V memorande sa F. Oravec zaviazal rešpektovať hranice užívania pôdy platné v roku 2014 a tiež, že obe strany nebudú od PPA žiadať platbu z pozemkov, na ktoré si ju v roku 2014 uplatňovala druhá strana. Tento stav mal platiť do 31. 12. 2030.

F. Oravec tvrdí, že memorandum uzatvoril v tiesni preto, že ho druhá strana ubezpečila, že má vplyv na obchodnú spoločnosť Seina. Tá bola dodávateľom ovčína, kozína a ďalších stavieb pre F. Oravca. Aby mu neprepadli eurofondy na ne. Mal mať pred svedkami prisľúbené, že vďaka memorandu Seina zazmluvnené stavby dokončí a vtedajšia konateľka mu vráti dávnejšie požičané peniaze. V memorande však priamo zmienka o spoločnosti Seina či prípadnom podmienení platnosti memoranda iným plnením nie je. Keďže spomínané stavby dokončené neboli, F. Oravec odstúpil od memoranda a ohľadom jeho neplatnosti momentálne prebieha súdny spor.

Aj T. Kukučka potvrdil existenciu sporu o platnosť memoranda, dodal však, že nielen memorandum umožnilo spoločnostiam pod jeho vplyvom žiadať o dotácie PPA. „Pretože jednou zo základných podmienok pre obdržanie dotácie je aj reálne obhospodarovanie pozemkov a uvedené spoločnosti riadne a preukázateľne hospodárili na všetkých pozemkoch, ktoré deklarovali agentúre a splnili aj ostatné podmienky vyžadované PPA.“

T. Kukučka tiež uviedol, že o spoločnosti Seina nemá žiadnu vedomosť, rovnako ako o deklarovaní nejakého vplyvu.

Odbočka k Seine

Akú úlohu vlastne spoločnosť Seina v celom príbehu hrá? F. Oravec hovorí: „V rámci diverzifikácie podnikania som sa rozhodol aj pre živočíšnu výrobou. V roku 2014 som začal za pomoci eurofondov stavať ovčín, kozín, ošipáreň a rybník. Ako generálneho dodávateľa stavieb bola cez verejné obstarávanie vysúťažená spoločnosť Seina.“

Táto eseročka mala v tom čase jedinú spoločníčku a konateľku Kamilu Csupkovú. F. Oravec sa s ňou už poznal z minulosti, pretože mali už predtým nejaké obchodné kontrakty. Okrem iného jej dávnejšie požičal v dvoch čiastkach vyše milióna eur. Termín splátky pôžičiek bol tesne pred plánovanou dostavbou jeho stavieb na živočíšnu výrobu. Na tie bola celková rozpočtovaná suma dva milióny eur, pričom milión predstavoval bankový úver, rovnakú sumu nenávratný finančný príspevok. Ten už bol schválený cez PPA, vyplatený mal byť po dostavaní, najneskôr k polovici roka 2015. No v čase, keď mala K. Csupková pôžičku vrátiť a dokončiť stavby pre F. Oravca, spoločnosť Seina zmenila konateľov. V septembri 2015 sa zlúčila s inou košickou firmou UB40, ktorá vzápätí začiatkom roka 2016 tiež zanikla po zlúčení s ďalšou spoločnosťou.

F. Oravcovi pôžičku nikto nesplatil. Pôvodná konateľka K. Csupková nebola podľa F. Oravca dlhšie zastihnuteľná, čo potvrdzuje aj správne konanie na Okresnom úrade v Kežmarku. Na úrad sa obrátila samotná K. Csupková v správnom konaní vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Dôvodom boli podľa nej nátlakové sms správy a e-maily, ktoré jej mal mesiace posielať F. Oravec. Úrad konanie vlani v apríli „zastavil“ s tým, že obvinený dodatočne preukázal obsah sms správ a e-mailov, ktorých obsahom bolo, že sa chce s ňou rozprávať a komunikovať, ako uviedol úrad v odôvodnení zastavenia.

Samotná K. Csupková vo výpovedi uviedla, že „v minulosti bola s Františkom Oravcom obchodná partnerka a ich spolupráca skončila niekedy v apríli 2015“. Na sms správy, že sa chce s ňou stretnúť, nereagovala, „pretože sa s ním jednoducho nechcela stretnúť“. Ako sa ďalej uvádza v odôvodnení, „podľa nej nebol dôvod z obchodného hľadiska sa stretnúť“.

Pritom výpovede hovoria aj o tom, že ju F. Oravec mal opakovane vyhľadať vo Veľkej Lomnici na Tatranskej ulici, kde sa mala zdržiavať podľa záznamov dlhší čas. Na tejto adrese sú vybudované Apartmány Lomnica, ktoré developovala práve skupina ESIN. Skupina sa na to odvoláva aj na svojej stránke.

Súd v prípade žaloby o zaplatenie 1,16 milióna eur dal vlani za pravdu žalobcovi, teda F. Oravcovi. Ešte predtým, v decembri 2015 vydal súd platobný rozkaz, podľa ktorého má K. Csupková tieto pôžičky zaplatiť vrátane úrokov za roky omeškania.

Pôdohospodárska agentúra rieši hlavne užívanie, nie vlastníctvo

Na otázky TRENDU pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), či na parcely, o ktoré sa sporia F. Oravec a firmy Agro-Valaliky a Mold-Trade, eviduje dve žiadosti o podporu od rôznych subjektov, Martin Kindl z agentúry uviedol, že PPA „poskytuje priame podpory žiadateľom, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu evidovanú v registri LPIS (identifikačný systém pre poľnohospodárske parcely – LPIS)“. Na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov sa nevzťahuje zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam. Inými slovami, pri udeľovaní podpôr PPA nezaujímajú vlastnícke práva, ale preukázanie užívania pôdy žiadateľom.

Ak však žiadosť o podporu podajú na PPA viacerí žiadatelia, agentúra „ich vyzve, aby v lehote, ktorú im zároveň určí, preukázali plnenie ustanovených podmienok a právo užívania k pôde. Právom užívania k pôde sa rozumie právo túto pôdu užívať ako vlastník, nájomca alebo na základe iného právneho dôvodu“, vysvetľuje M. Kindl. Do vyjasnenia, kto vlastne má nárok na podporu, agentúra postupuje podľa osobitného predpisu, podľa ktorého sa podpora zníži. To môže zmeniť napríklad súdne rozhodnutie, ktoré preukáže oprávneného žiadateľa o podporu. Viacnásobné žiadosti o podporu na rovnakú pôdu rieši tiež sekcia kontroly PPA. No skôr sa zameriava na dodržiavanie podmienky užívania pôdy. V prípade sporov ohľadom vlastníckych nárokov sa aj v tomto prípade čaká na verdikt súdu.

V roku 2015 podali na PPA poľnohospodári spolu takmer 18 400 žiadostí. Sporné právo užívania bolo zistené len u 59 žiadateľov, teda u necelého pol percenta žiadostí. „Ide prevažne o rovnaké žiadosti a nedochádza k veľkým rozdielom medzi jednotlivými rokmi,“ hodnotí M. Kindl.

Vizitky zúčastnených

Agro Or, s.r.o.

 • firma funguje od r. 2003, od začiatku je jediným spoločníkom a konateľom František Oravec
 • tržby firmy posledné 4 roky neklesli pod 470-tis. eur, v drvivej väčšine pochádzajú z vlastnej výroby

 • v roku 2015 spadla firma do straty, deklarovala aktíva 5,7 mil. eur

Agro-Valaliky a.s.

 • firma funguje od roku 1999, Vlastimil Majerčák a Tomáš Kukučka z ESINu v jej dozornej rade figurujú oficiálne od marca 2015, v rovnakom čase sa menilo aj predstavenstvo
 • firma bola dovtedy personálne prepojená s eseročkou Mold-Trade
 • tržby firmy za roky 2009 až 2015 neklesli pod 2,2 mil. eur, pochádzali prevažne z vlastnej výroby a predaja vlastných výrobkov, firma za rovnaké obdobie končila zväčša v stratách

 • aktíva firmy ku koncu roka boli necelých 4,6 mil. eur

MOLD-TRADE, s.r.o.

 • firma vznikla v roku 1996, od apríla 2015 sú spoločníkmi Tomáš Kukučka, ALIS energy, a.s. a ALS group, a.s. (obe firmy sídlia na rovnakej adrese vo Veľkej Lomnici)
 • rovnako ako Agro-Valaliky sa firma vlani v júli presťahovala do Cestíc, obce v blízkosti Košíc
 • tržby firmy za roky 2009 až 2015 neklesli pod 1,6 mil. eur, pochádzali najmä z vlastnej výroby a predaja vlastných výrobkov, firma za rovnaké obdobie končila zvyčajne v stratách
 • aktíva firmy ku koncu roka 2015 boli necelých 4,3 mil. eur

PRAMEŇ: Orsr.sk, Finstat.sk, spracoval TREND