TIS priložiť aj fotografiu listu. V ňom sa píše, že „NKÚ priebežne a hlavne prierezovo monitoruje jednotlivé podujatia viažuce sa na predsedníctvo našej krajiny na najvyššej európskej úrovni“.

Najvyššia kontrolná inštitúcia zároveň vykonáva analýzu jednotlivých rizík a až na jej základe bude „môcť rozhodnúť o tom, v akej miere a do akých oblastí z hľadiska zákonnosti, efektívnosti či hospodárnosti zameriame reálny výkon kontroly. Rozhodnutie o zriadení mimoriadnej kontroly do plánu kontrolných akcií realizovaných v roku 2017 naším úradom môžete očakávať v prvej polovici budúceho roka, po ukončení predsedníctva SR v Rade Európskej únie“.

Riaditeľ TIS Gabriel Šípoš v pondelok informoval, že Transparency poslala oficiálne podnety na kontrolu na Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, ako aj Úrad pre verejné obstarávanie.

Bývalá zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí Zuzana Hlávková tvrdí, že rozpočet na kultúrne podujatia súvisiace s predsedníctvom sa začali predražovať po tom, čo na ministerstvo prišla bývalá šéfka TV Markíza Zuzana Ťapáková ako mediálna poradkyňa.

Konkrétne má ísť o galavečer k predstaveniu predsedníckeho loga a otvárací koncert pre verejnosť. Podľa Z. Hlávkovej galavečer stál približne 300-tisíc eur, pričom šéf rezortu Miroslav Lajčák trvá na sume 200-tisíc eur.

Podľa Z. Hlávkovej pôvodný rozpočet na otvárací koncert bol 20-tisíc eur, ministerstvo však zaplatilo 120-tisíc s tým, že podľa konateľa agentúry Viva Musica! Mateja Drličku, ktorého agentúra koncert pripravovala, to ale nebola celá suma a zvyšok doplatil z iných zdrojov. Odmieta, že by štát okradol.

Galavečer mala podľa Z. Hlávkovej pripravovať agentúra blízka strane Smer-SD, čo strana odmieta. Otvárací koncert zase pripravili bez prieskumu trhu, keďže ich M. Drlička oslovil priamo.

Podľa Transparency International Slovensko, ktoré Hlávkovej tvrdenia overovalo, je problémom aj to, že Z. Hlávková o svojich podozreniach informovala aj M. Lajčáka, ale ten to podľa zákona o chránenom oznamovaní nepreveril.