Aby Slováci nestrádali na životnej úrovni po prechode na dôchodok, potrebujú mať priemernú penziu aspoň na úrovni priemernej čistej mzdy v hospodárstve. Aby sa k tomuto cieľu priblížili, je dobré investovať aj to tzv. štvrtého piliera a pripraviť sa tak na dôchodok cez programy dlhodobého investovania. Myslia sa tým podielové fondy, ETF fondy (verejne obchodované fondy, pozn. TASR), nehnuteľnosti alebo iné alternatívy. Odporúča to odborník zo spoločnosti Partners Group SK Andrej Zareva.

Zlé rozhodnutia vás oberú aj o tretinu dôchodku

„Rozhodujúcim faktorom je dobre zvolená investičná stratégia, keďže pri zlých rozhodnutiach môžu sporitelia stratiť aj tretinu dôchodku," podotkol Zareva s tým, že sporiteľom odporúča zmapovať svoj aktuálny stav príjmu a majetku, pozrieť sa na prognózy svojho dôchodku a vyčleniť financie na investovanie.

„Z rozpočtu by malo ísť na zabezpečenie dôchodku ideálne 20 percent z mesačného príjmu," vyčíslil Zareva s tým, že potom si treba stanoviť časový horizont, teda koľko času má človek do dôchodku. Následne si treba zadefinovať sumu, ktorú chce docieliť na želaný dôchodok a napokon nastaviť dobrú investičnú stratégiu.

Indexové fondy sú výnosnejšie

Zareva zhrnul odporúčania aj čo sa týka často spomínaného druhého penzijného piliera. V ňom si sporí takmer 1,7 milióna Slovákov, pričom viac než polovica z nich zhodnocuje svoje úspory v konzervatívnych dôchodkových fondoch a iba 18 percent vo výnosnejších indexových.

Kým indexové fondy majú od svojho vzniku priemerné ročné zhodnotenie 10 percent, pri garantovaných fondoch sa zhodnotenie pohybuje v priemere na úrovni dvoch až troch percent. Odborník radí, že dôležitým faktorom pri rozhodovaní je vek a počet rokov do penzie.

„Pokiaľ vám do dôchodku ostáva 15 a viac rokov, určite odporúčam indexové fondy s globálnou diverzifikáciou, ktoré majú dramaticky vyšší potenciál zhodnotiť úspory oproti garantovaným fondom. Pri sporiteľovi vo veku 55 rokov je situácia iná," porovnal odborník s tým, že jemu by, naopak, odporučil presúvať úspory do konzervatívnejšieho profilu.

Nastavenie sporenia v druhom piliery treba urgentne upraviť

Najsilnejší odkaz, že nastavenie sporenia v druhom pilieri treba bezodkladne upraviť, dáva podľa odborníka hodnota predpokladaného mesačného dôchodku z druhého piliera upravená o infláciu. „Všímať si treba najmä budúci dôchodok pri základnom scenári očistený o infláciu. Ten totiž premieta hodnotu dôchodku na dnešné peniaze a dáva lepšiu predstavu, či je suma postačujúca na dôstojný dôchodok," okomentoval Zareva.

V rámci druhého penzijného piliera je podľa odborníka ešte dôležité určiť si v zmluve oprávnenú osobu. Ak ju totiž zadefinovanú nemajú, v prípade úmrtia sporiteľa sa stanú úspory predmetom dedičského konania, ktoré môže trvať vyše roka a je spojené aj s výdavkami navyše, napríklad za úkony notára.

Ďalšie dôležité správy

32. rokovanie vlády SR
Neprehliadnite

(P)oprava dôchodkov. Mizerné penzie sa už črtajú na obzore