V júli 2020 zbankrotovalo 829 obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových aj nebankových inštitúcií. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles takmer o 48 percent. 

V štatistikách osobných bankrotov sa pravidelne objavujú dlžníci bez trvalého bydliska - v júli sme identifikovali 100 ľudí, ktorí sú prihlásení na obecných alebo miestnych, respektíve mestských úradoch. Z nich bolo 58 mužov a 42 žien. Rovnako zaznamenávame aj osobné bankroty dlžníkov s rodinnými väzbami, keď v júli 2020 bol osobný bankrot vyhlásený na 20 manželských párov a v štyroch prípadoch sme zaregistrovali prepojenie rodič - dieťa," spresnila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

V júli bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom kraji, a to 143, najmenej v Žilinskom kraji, konkrétne 58. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v júli tohto roka ich pripadalo na mužov 64,41 percenta a na ženy 35,59 percenta. Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli podľa analýzy muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 34,02 percenta, nasledovaní tridsiatnikmi s podielom 26,78 percenta. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v júli, malo 4,31 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie. Spomedzi žien malo vysokoškolské vzdelanie 5,76 percenta dlžníčok.

Sídlo spoločnosti Wirecard
Neprehliadnite

Svet čelí časovanej bombe v podobe firemných bankrotov

Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla 2020 možnosť oddlženia využilo už viac ako 45 000 obyvateľov Slovenska. Z celkového počtu osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v júli 2020, bolo 822 konkurzov a siedmi dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 60 vyhlásených na majetok fyzických osôb - podnikateľov.

Zároveň v júli súdy zrušili 1306 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1211 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 95 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.