Hoci Európska komisia vyzvala členské štáty EÚ, aby znížili spotrebu zemného plynu o 15 percent, je nereálne vzdať sa plynu ako zdroja energie okamžite. Preto sa mnohé európske krajiny snažia nájsť alternatívne zdroje.

Jednou z možností, ktorá by mohla túto krízu pomôcť vyriešiť, je dovoz skvapalneného zemného plynu, známejšieho pod skratkou LNG. Terminály tohto typu plynu obchádzajú plynovody z východu a tak sa otvára širšia škála potenciálnych dodávateľov. V prvej polovici roka 2022 sa stali najväčším svetovým dodávateľom LNG Spojené štáty americké. Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka smerovalo až 71 percent ich vývozu do krajín EÚ a Veľkej Británie.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Nemecko je na plyne od Ruska značne závislé. Už od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine vedelo, že musí reagovať a preto oznámilo výstavbu trochu terminálov na dovoz LNG. Menej pozitívne však je, že pôjde o prvé tri terminály na transport tohto paliva v Nemecku vôbec. 

Iné európske krajiny sú ale na zmenu pripravené lepšie. Napríklad Španielsko má funkčných terminálov už šesť, Francúzsko a Turecko majú štyri, a obe tieto krajiny plánujú vybudovať ešte jeden. Taliansko má aktuálne prevádzkyschopné tri terminály a po vybudovaní zvyšných troch plánovaných tak doženie Španielsko. Na celom kontinente sa však v súčasnosti plánuje rozšírenie kapacity viacerých takýchto terminálov na skvapalnený zemný plyn.

Výhrady ochranárov

Nemecká spolková agentúra pre životné prostredie (UBA) má voči tomuto alternatívnemu zdroju značné výhrady. Tvrdí, že v porovnaní s plynom prepravovaným potrubím ide z hľadiska klimatickej politiky a energetickej účinnosti o neopodstatnené riešenie. Napriek tomu agentúra priznáva, že rozšírenie infraštruktúry na dodávky tejto energie by počas procesu prechodu na čistejšiu energiu mohlo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti dodávok, ako aj zväčšiť priestor pre konkurenčný boj.

Ani v Bratislave takýto terminál nechcú

Portál Euractiv Slovensko priniesol v apríli roka 2021 informáciu o tom, že v bratislavskom prístave plánuje  spoločnosť Verejné prístavy výstavbu terminálu na zemný plyn.

40-miliónový projekt má pokryť zvyšujúci sa dopyt po LNG v riečnej doprave. Nový LNG terminál má podľa slov investora predstavovať významný pokrok na zabezpečenie dodávok paliva LNG s odvolaním sa na skutočnosť, že súčasné zdroje sa nachádzajú vo veľkej vzdialenosti od mesta Bratislava. Výstavba by mala byť hotová do roku 2026. Terminál má byť umiestnený na hlavnom toku Dunaja. Konkrétnejšie ide o lokalitu Pálenisko nachádzajúcu sa v mestskej časti Ružinov. Ochráni však vidia problém vo zvýšení dopravnej záťaže v tejto oblasti, ale aj v tom, že plánovaný projekt sa má nachádzať príliš blízko husto obývaných častí hlavného mesta.

Infographic: LNG in Europe: Ready or Not? | Statista You will find more infographics at Statista

„Kritickými aspektami tohto projektu sú bezpečnosť a hustota kamiónovej dopravy. Terminál na skvapalnený zemný plyn pre lode a kamióny chcú postaviť v prístave, ktorý je neďaleko husto obývanej mestskej časti Ružinov. Je preto aj v záujme bezpečnosti obyvateľov Ružinova, aby spoločnosť Verejné prístavy od zámeru upustili,“ povedal pre Euractiv Slovensko kampaniér Priateľov Zeme-CEPA Marcel Glasa.

Proti tomuto projektu spustila verejnú petíciu aj organizácia Greenpeace Slovensko. Tvrdia, že akákoľvek nová investícia do fosílnych palív je neprípustná a keďže životnosť takéhoto terminálu je 20 až 40 rokov, znamenalo by to pripútanie sa k fosílnym palivám na desiatky ďalších rokov, čo je v rozpore s plánom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Ďalšie dôležité správy