Írsky komisár pre ochranu údajov (DPC) sa rozhodol udeliť Instagramu pokutu vo výške 405 miliónov eur za porušenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) nesprávnym zaobchádzaním s údajmi detí aktívnych na platforme. 

Materská spoločnosť Instagramu Meta už oznámila, že sa proti rozhodnutiu odvolá. Aj keď sa môže zdať, že ide o vysokú sumu, nie je to najvyššia pokuta, aká bola udelená pre porušenie GDPR. 

Infographic: Big Tech, Big Fines | Statista You will find more infographics at Statista

Ako ukazuje graf, toto prvenstvo patrí Amazonu. V júli 2021 udelil luxemburský dozorný orgán európskej pobočke tejto technologickej firmy pokutu vo výške zhruba 740 miliónov dolárov v súčasných cenách za nedodržiavanie všeobecných zásad spracovania údajov podľa GDPR. 

Tretie miesto v rebríčku najvyšších pokút patrí spoločnosti WhatsApp a za ním nasledujú tri prípady porušenia GDPR zo strany Googlu, Facebooku a švédskej módnej spoločnosti H&M. 

Cieľom regulačného rámca GDPR je poskytnúť používateľom väčšiu kontrolu nad ich údajmi a vytvára základ pre pokutovanie spoločností, ktoré ponúkajú svoje služby v EÚ za porušenie jeho článkov. 

GDPR bolo zavedené 25. mája 2018 ako náhrada za smernicu EÚ o ochrane údajov z roku 1995, ktorá zahŕňa 99 článkov. GDPR Enforcement Tracker zatiaľ uvádza 1 372 jednotlivých porušení GDPR, hoci sú údaje s najväčšou pravdepodobnosťou neúplné, pretože nie všetky pokuty sú zverejnené.