Vyvíjať a prinášať inovácie, vďaka ktorým môžu priemyselné firmy napredovať a obstáť v konkurenčnom boji. Také je poslanie špecialistov z CEIT-u.

Firma je v priemyselnom svete už dlhé roky známa najmä vďaka unikátnym mobilným robotom pre intralogistiku, ale tiež vďaka procesným inováciám, automatizácii či nástrojom digitálneho podniku.
Žilinskí vizionári a špičkoví odborníci aj vďaka týmto technológiám budujú vlastnú jedinečnú koncepciu inteligentných tovární. V čase intenzívnych debát o štvrtej priemyselnej revolúcii už teda CEIT prichádza so súborom konkrétnych riešení v duchu aktuálnych trendov. Industry 4.0 vníma ako prepojenie troch svetov: digitálneho, reálneho a virtuálneho. Tomuto prístupu zodpovedajú aj jednotlivé riešenia a technológie CEIT, zoskupené do komplexného cyklu:

  1. Dôsledná príprava a plánovanie, postavené na objektívnych dátach. K naplneniu tohto cieľa slúžia CEIT audity pre Industry 4.0,  ale tiež 3D skenovanie, 3D projektovanie a digitalizácia s využitím pokročilých nástrojov. CEIT vyvinul aj vlastnú aplikáciu pre posúdenie rizikovosti pracoviska z pohľadu ergonómie pod názvom CERAA.  Všetky tieto prístupy umožňujú rozhodovanie na báze reálnych faktov, či už ide o návrhy novej výroby, alebo plánovanú zmenu dispozície, výrobných či logistických procesov.
  2. Dynamická simulácia a 3D vizualizačné nástroje CEIT pomáhajú doladiť všetky detaily a v bezpečnom prostredí digitálneho sveta vidieť dopad akýchkoľvek zmien skôr, ako budú zrealizované. Obľúbený interaktívny CEIT Table je výborným pomocníkom pri vytváraní nových výrobných či logistických konceptov. Na dotykovom paneli stačí zmeniť dispozíciu a systém hneď vyhodnocuje plusy a mínusy. Podnikom to šetrí čas aj peniaze.
  3. V CEIT-e sú špecialistami na moderné tréningy a koučingy, aj s využitím nástrojov virtuálnej reality. Virtuálny trenažér bol ocenený ako inovatívny čin roka. Nečudo, veď z tréningov robí ozajstný zážitok.
  4. Mobilné robotické systémy CEIT, ktoré zabezpečujú smart logistiku v priemyselných halách. Automatické výrobné linky, robotické pracoviská, 3D tlač. To všetko sú inovácie, ktoré špecialisti CEIT úspešne nasadzujú a realizujú pre mnohých priemyselných partnerov, najmä z oblasti automobilového, strojárskeho či elektrotechnického priemyslu. Okrem technických inovácií však CEIT zastrešuje aj zlepšovanie procesov. Odborníci na lean nástroje, kompetentné ľudské zdroje, kvalitu a nástroje zvyšovania produktivity pomáhajú podnikom nachádzať a odstraňovať úzke miesta vo všetkých oblastiach.
  5. Implementáciou pokročilých technológií v CEIT-e zďaleka nekončia. Práve naopak. Senzory, lokalizačné nástroje, pokročilé monitorovacie a riadiace systémy slúžia na to, aby boli všetky prvky výroby a logistiky zladené. Napríklad spomínaný inteligentný logistický systém CEIT už dnes reaguje na zmeny požiadaviek výroby v reálnom čase, dokáže sa sám rozhodovať a prispôsobiť aktuálnej situácii na linkách.
  6. Dáta, dáta, dáta. Vo virtuálnom prostredí vďaka nim vzniká faktografický obraz reálneho podniku. Nie je však dôležitý len samotný zber dát, ale najmä ich ďalšia analýza a spracovanie. Pred touto otázkou dnes stojí mnoho priemyselných podnikov. Vlastný koncept CEIT pod označením Factory Twin prepája reálny, digitálny a virtuálny svet. Prináša obrovský potenciál pre optimalizáciu na báze faktov a je synonymom inteligentného podniku budúcnosti.

Industry 4.0? V Žiline presne vedia, ako zmeniť podnik na smart fabriku budúcnosti

Zdroj: CEIT