Po zvýšení prídavku na dieťa a daňového bonusu spolu až do výšky 200 eur mesačne na jedno dieťa poputuje najviac peňazí k strednej triede. Na zmenách v rodinnej politike si však relatívne k príjmu najviac prilepšia najmenej zarábajúci. Na sociálnej sieti to uviedol Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR. Zmeny sa pritom podľa vládnych analytikov dotknú len zhruba jednej tretiny všetkých domácností na Slovensku.

Fiškálne náklady všetkých zmien sa podľa IFP pohybujú na úrovni okolo 1,2 miliardy eur ročne. Z toho približne 400 miliónov eur ročne predstavuje trvalý výpadok príjmov pre samosprávy z dôvodu zvýšenia daňového bonusu. „Je možné, že tento výpadok sa budú samosprávy snažiť aspoň čiastočne v rôznej miere a rôznym spôsobom vykryť z iných zdrojov,“ uviedli analytici. Nové nastavenie daňového bonusu je podľa nich viac inkluzívne a motivačné pre zvýšenie zamestnanosti, ale za cenu väčšej zložitosti výpočtu.

„Napriek tomu len relatívne malý podiel celkových zvýšených výdavkov putuje do domácností ohrozených chudobou,“ upozorňuje inštitút. Všeobecne však podľa IFP platí, že štedrá prorodinná politika v kontexte obmedzených zdrojov verejného rozpočtu do budúcna sťaží ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prídavok na nezaopatrené dieťa od začiatku tohto roka stúpol z 30 eur na 60 eur mesačne. Maximálna suma daňového bonusu na dieťa vo veku do 18 rokov, na ktorý majú nárok len pracujúci rodičia, sa zvýšila na 140 eur mesačne. Na dieťa nad 18 rokov daňový bonus stúpol na 50 eur mesačne. Do konca minulého roka pritom daňová úľava na dieťa do 15 rokov dosahovala 70 eur a na dieťa nad 15 rokov 40 eur. Daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur pritom bude platiť len na roky 2023 a 2024, od roku 2025 klesne na 100 eur. Zvýšenie daňového bonusu na dieťa pocítia rodičia, ktorí sú zamestnancami, prvýkrát vo februári. Samostatne zárobkovým osobám zvýšenie daňového bonusu na dieťa pomôže až v budúcom roku, keďže si vyšší daňový bonus na dieťa uplatnia až pri podaní daňového priznania za tento rok.

Na maximálne sumy daňového bonusu pritom nebudú mať nárok všetci pracujúci. Suma daňového bonusu na deti sa totiž podľa nových pravidiel obmedzuje podľa výšky čiastkového základu dane rodiča. Pri zamestnancovi ide o jeho hrubú mzdu zníženú o sociálne a zdravotné odvody, ktoré platí zamestnanec. V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby ide o čistý príjem, teda o príjem znížený o výdavky súvisiace s podnikaním, ako aj o sociálne a zdravotné odvody. Ak má rodič jedno nezaopatrené dieťa, daňový bonus pre rodiča môže byť najviac 20 percent z jeho čiastkového základu dane. Pri dvoch deťoch pôjde o najviac o 27 percent, pri troch deťoch maximálne 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich deťoch 48 percent a pri šiestich deťoch maximálne 55 percent z čiastkového základu dane.

Ďalšie dôležité správy

Solárne panely
Neprehliadnite

Obce, mestá, ale aj štátna správa či inštitúcie sa môžu uchádzať o podporu na fotovoltiku