Skupina Helske je dnes spájaná predovšetkým s inovatívnymi technológiami v oblasti tepelnoizolačných stavebných materiálov. Málokto však vie, že spoločnosti Helske People Care GmbH patriacej do tejto skupiny, sa darí aj na nemeckom trhu služieb zdravotnej starostlivosti pre seniorov. Ako funguje nemecká starostlivosť o seniorov a či je tento model vhodný aj pre Slovensko sme sa spýtali Romana Štancela, Head of the Development and Innovation Helske People Care.

O nemeckom trhu zdravotnej starostlivosti o seniorov sa hovorí ako o jednom z najnáročnejších na svete. Čím si vyslúžil Vašu pozornosť?

Viacerými kritériami. Medzi tie najdôležitejšie patrí jeho veľkosť, stále rýchlejšie starnúce obyvateľstvo, rastúce nároky nemeckej vlády a jeho obyvateľov, no predovšetkým prísne nastavenými kritériami. Práve tie totiž určujú kto môže túto službu na nemeckom trhu poskytovať, s akými obmedzeniami a povinnosťami. Tieto pravidlá sú jasné a platia pre každého. Ich porušenie by znamenali nemalé problémy, ktoré poskytovateľa služieb môžu stať nielen financie ale aj strate dobrého mena. Pri ich dodržiavaní je preto úplne jedno, či ste nadnárodná globálna firma alebo lokálny poskytovateľ.

Žiadne „voľné ruky“ pri kreativite?

V rámci prevádzkovania a poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti je to vylúčené, čo je na druhej strane dobre. Na všetko existujú jednotné a veľmi tvrdé postupy a podmienky, prísne kontrolné mechanizmy, ktoré nám však veľmi vyhovujú. Súbor týchto charakteristík vytvára neskutočnú stabilitu trhu. Treba dodať, že väčšina úhrad za služby ide zo štátneho dôchodkového systému a keďže v Nemecku je mimoriadne dôležitý pomer cena/výkon, takto nastavený systém tomu zodpovedá.

Dajú sa porovnať podmienky starostlivosti o seniorov v krajinách strednej Európy a Nemecka?

Nastavenia systému sú rovnaké, rozdiel je iba v množstve akumulovaných finančných prostriedkov a v dôslednosti dodržiavania pravidiel. Keby som to mal zjednodušiť, tak systém v krajinách strednej Európy je v poriadku, akurát ho nevieme v takom objeme vyfinancovať. Takže systém je kompatibilný, ale výsledok je zatiaľ úplne iný.

Centrum mobilnej ošetrovateľskej služby Schwabach, Nemecko
Zdroj: HELSKE
Centrum mobilnej ošetrovateľskej služby Schwabach, Nemecko

Je možné očakávať, že v budúcnosti bude európsky trh starostlivosti o seniorov jednotný? Kedy k tomu môže dôjsť?

Určite áno. Samozrejme všetko sa odvíja od stability a ekonomického rastu krajiny, ktorý ovplyvňuje príjmy, odvody do zdravotného a sociálneho systému a tým aj ostatné ukazovatele jednotlivcov. Takže odpoveď na otázku „kedy“ je v prípade každej jednej európskej krajiny iná. Nemecko je v tomto smere veľmi výnimočná krajina. Roky narastajúca sila krajiny, ktorá dnes určuje smerovanie prakticky celej Európy, z nej spravila ekonomického obra, ktorému dôveruje celý svet.

Aká je dnes ponuka Helske pre nemeckých dôchodcov?

Veľmi pestrá. Máme vybudovanú sieť centier tzv. mobilných ošetrovateľských služieb pre seniorov v 7 nemeckých mestách: v Bad Harzburgu, Bad Abbachu, Schwabachu, Norimbergu, Quedlinburgu, Mníchove a vo Wernigerode. Otvorenie ôsmej prevádzky v Magdeburgu je naplánované na 1. december tohto roku. Tieto centrá ponúkajú tzv. dennú starostlivosť o dôchodcov, od terapeutických výkonov, cez zabezpečenie stravy až po vytváranie denného programu. V rámci svojich služieb máme najmä profesionálnych zdravotníkov, ktorí poskytujú ošetrovateľské a sociálne služby. Čerešničkou na torte medzi aktivitami spoločnosti HELSKE je projekt špičkového asistovaného bývania pre seniorov Helske, ktorý chceme otvoriť už v roku 2022  v Bad Harzburgu.

Centrum mobilnej ošetrovateľskej služby Wernigerode, Nemecko
Zdroj: HELSKE
Centrum mobilnej ošetrovateľskej služby Wernigerode, Nemecko

Čo všetko je zahrnuté v ošetrovateľských službách?

Predovšetkým, je to zabezpečenie naordinovanej liečby v domácich podmienkach stanovenej lekármi a zdravotným personálom. Čiže podávanie liekov, v prípade nutnosti infúzií, injekcií, ošetrovanie rán a pod. Samozrejme v ponuke sú zahrnuté aj logistické riešenia ako napr. výber a dodanie vhodného lôžka, alebo zabezpečenie domáceho tiesňového volania.

Spomínali ste 7 centier. Ako fungujú a aká je spokojnosť s ich službami?

Darí sa im veľmi dobre, mnohé z otvorených centier sa blížia k svojej maximálnej vyťaženosti a to sme na trhu iba niekoľko mesiacov. Naše služby sú, vzhľadom k často ťažkému zdravotnému stavu našich klientov odporúčané jednak ich ošetrujúcimi lekármi, ako aj  obsluhou obchodov so zdravotníckymi materiálmi. Okrem nich sú služby Helske People Care odporúčané ďalej aj rodinnými príslušníkmi klientov, ktorí už naše služby využívajú či predstaviteľmi cirkevnej obce a miestnej samosprávy a cirkevnej obce, v ktorých naše centrá pôsobia. Tí všetci vnímajú veľmi pozitívne pridanú hodnotu našich služieb klientom. ktorým sa ich zdravotný stav tak nezhoršuje, alebo naopak poniektorým dokonca aj zlepšuje.

Prečo je o vaše služby taký záujem?

V prvom rade preto, lebo sme služby postavili na kvalifikovaných zamestnancoch, ktorí ako domáci poznajú potreby trhu, jazyk, miestny naturel, mnohokrát klientov centra poznajú aj ako svojich susedov, známych. Osobný vzťah a mentálna blízkosť je okrem profesionality veľmi dôležitým faktorom úspechu. Samozrejme tento úspech ovplyvnil aj naše ďalšie plány v Nemecku.

Dlhodobé...?

Krátkodobé plány, ktoré ale výrazne ovplyvnia dlhodobé fungovanie Helske na nemeckom trhu. Budúci rok chceme zrýchliť otváranie nových  centier (mobilnej ošetrovateľskej služby) na dvojnásobok dnešného počtu a podľa možností tento výkon zopakovať každý rok.

Zrýchlenie otvárania centier je dôležité z pohľadu zvyšovania podielu na nemeckom trhu?

To vôbec nie. Podiel na trhu je veličina, ktorá nemusí zodpovedať ani kvalite a dokonca ani komerčnému úspechu služieb. Ide skôr o to, že na náročnom nemeckom trhu nám veľmi veľa času zabrala administratívna príprava a vývoj vlastného know-how. Oboje už máme vyriešené, takže sa môžeme smelo posunúť k zrýchleniu budovania siete. Rovnako vnímame veľký záujem o tieto centrá zdravotnej starostlivosti pre seniorov.

Samotnú firmu môžeme často hodnotiť aj z pohľadu spokojnosti zamestnancov.

Spokojnosť s pracovnými podmienkami našich zamestnancov je absolútne kľúčová. Ak pracovníci chodia do svojej práce radi, pretože v nej, aj napriek náročnej práci, vládne dobrá atmosféra, vykonávajú ju potom najlepšie ako vedia. Nemeckých zamestnancov nie je však jednoduché uspokojiť. Zatiaľ čo na Slovensku okrem dobrej mzdy „stačí“ niekedy skutočne málo, nemeckí pracovníci sú náročnejší. No aj vďaka nami nastaveným vysokým štandardom, sme našimi pracovníkmi v nezávislých prieskumoch spokojnosti hodnotení veľmi vysoko. Vďaka tomu sme od renomovaného portálu kununu.de získali ocenenie TOP COMPANY a OPEN COMPANY.

Na záver otázka, ktorú si neodpustím, má fungovanie starostlivosti o seniorov v Nemecku aj záporné stránky?

Niekoľko, ale tou najdôležitejšou je fakt, že vybudovanie siete si vyžaduje na začiatku veľké množstvo vstupných investícií. Tu sa nedá experimentovať a začínať „z garáže“ ako v mnohých iných oblastiach podnikania. Od prvého dňa musíte byť pripravený v TOP kvalite, žiadne home made riešenia. Aj preto sú z pohľadu oslovovania investorov začiatky na tomto trhu mimoriadne ťažké. Ale ak máte prepracovaný systém a poskytujete služby na vysokej úrovni od začiatku, nemecký trh ich vie adekvátne oceniť.

Roman Štancel, Head of the Development and Innovation Helske People Care GmbH
Zdroj: HELSKE
Roman Štancel, Head of the Development and Innovation Helske People Care GmbH

Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné