Dôležitou oblasťou s nevyužitým potenciálom ostáva v digitálnej dobe kyberbezpečnosť, zlepšenie zákazníckej skúsenosti, tzv. customer experience a tiež „skutočná“ digitalizácia dokumentov a procesov. Nástroje a dostupné technológie, ktoré môžu firmám pomôcť v týchto troch zásadných oblastiach, predstavil pred pár dňami 3.ročník konferencie FinVision 2021. Organizátorom bola spoločnosť DATALAN a hlavným cieľom snaha predstaviť zákazníkom z oblastí financií, telekomunikácií či priemyslu nové možnosti na modernizáciu svojho biznisu.

Technológie v premiére

Kľúčovým slovom dnešných dní je efektivita. „K efektivite môžu slovenským firmám pomôcť práve moderné technologické riešenia, ktoré svojou funkčnosťou reflektujú dynamický vývoj potrieb dnešnej práce, ale aj nášho fungovania ako spotrebiteľov a zákazníkov,“ uviedol Rastislav Bajtoš, líder rozvoja nových produktov v spoločnosti DATALAN. Odborníci na konferencii FinVision vysvetlili atribúty a výhody technológií do hĺbky. Exkluzívne bolo predstavené nové riešenie DATALANu CreditPlus, na podporu predaja úverových a komerčných poistných produktov. V rámci slovenského trhu ide o unikátny produkt, ktorý ponúka 13 kombinovateľných modulov, a dokáže zastrešiť kompletný proces od oslovenia klienta, cez jeho vybavenie, podporné procesy, až po ochranu jeho údajov. „Jeho plusom je okrem nonstop dostupnosti, samoobslúženia klienta a maximálneho komfortu práce aj najvyššia možná miera automatizácie,“ vysvetľuje R. Bajtoš. CreditPlus je práve reakciou na nedostupnosť zákazníckeho servisu finančných inštitúcií v čase, kedy majú ľudia priestor riešiť svoje úrokové a poistné požiadavky, čo býva väčšinou až po štandardnom pracovnom čase finančných inštitúcií.

Papierových dokumentov sa nezbavíme, ale mnohé vieme digitalizovať

Digitálna doba okrem iného ukázala, čo reálne znamená digitalizácia dokumentov. Nie je to ich scanovanie, či vytváranie online – nevyhnutné je digitalizovať komplexný proces a najmä dáta. DATALAN na trh prináša ďalší produkt, ktorý posúva každodennú prácu s množstvom dokumentov, dát a prístupov na vyššiu úroveň. EdProc - aplikácia určená na evidovanie a prácu s dokumentami, je webová, responzívna, konfigurovateľná na mieru, s možnosťou vytvárať vlastné „životné situácie“ aj štruktúry úložísk dokumentov – a navyše, ako slovenský produkt je pre zákazníka dostupná bez potreby nákupu licencií. EdProc je možné plne integrovať do akéhokoľvek informačného systému firmy, takže okrem úspor času a práce zamestnancov prináša aj priamo infraštruktúrne úspory.

Nové riešenia poskytujú firmám prehľad, aktualizované dáta a vysokú mieru automatizácie.
Zdroj: Datalan
Nové riešenia poskytujú firmám prehľad, aktualizované dáta a vysokú mieru automatizácie.

Na pokutách za porušenie GDPR vo svete firmy dodnes zaplatili takmer 1,3mld eur

Nevyhnutnou súčasťou každej diskusie o digitalizácii je téma kyberbezpečnosť. Ochrana firemných zariadení, prístupov a dát musí byť dnes pre firmy priorita číslo 1. Aj preto DATALAN v minulom roku spustil špecializované DATALAN Kompetenčné centrum (DKC), ktoré sa zameriava na aktuálne priority a potreby firiem s možnosťou okamžitého operatívneho zásahu a využitia služieb na prenájom. V súčasnosti registruje vysoký dopyt najmä v oblasti kyberbezpečnosti, k čomu môže prispievať aj medializácia podcenených situácií, či následkov kybernetických útokov, ktoré nie sú výnimkou už ani v našich podmienkach. „Len na pokutách za porušenie GDPR vo svete firmy dodnes zaplatili takmer 1,3mld eur a tieto pokuty sa nevyhli ani slovenským inštitúciám,“ sumarizuje Jan Böjtös, líder DKC. Tlak na riešenie bezpečnosti elektronických dát vychádza najmä z legislatívy - opatrenia od firiem vyžaduje nielen GDPR, ale aj kybernetický zákon. Základnými krokmi pri riešení otázky kyberbezpečnosti sú podľa expertov DKC klasifikácia dát, umiestnenie údajov, ochrana údajov, monitorovanie a audit a najmä vzdelávanie zamestnancov aj zákazníkov.

DKC tím je pripravený poskytnúť konzultácie aj operatívny zásah v oblasti kyberbezpečnosti.
Zdroj: Datalan
DKC tím je pripravený poskytnúť konzultácie aj operatívny zásah v oblasti kyberbezpečnosti.

Pre komunikáciu so štátom je aktuálne dostupných 15 000 formulárov

Prirodzenou súčasťou biznisu firiem je komunikácia s verejnou správou. DATALAN patrí na slovenskom trhu k firmám s najsilnejším know-how v oblasti informatizácie a e-governmentu v praxi. Na základe skúseností vie firmám nielen poradiť, ale ich v rámci ukážok životných situácií previesť úskaliami, s ktorými sa stretávajú fyzické aj právnické osoby v elektronickej komunikácii so štátom. Väčšina životných situácií, ktorú musí firma alebo občan riešiť, má svoj formulár, aktuálne je ich vypublikovaných asi 15 000. Cieľom DATALANu je to, aby zákazníci nemuseli pracovať s jednotlivými scenármi manuálne. To im umožní riešenie eGOV Connector. „Dá sa zapracovať do interných systémov a odbremeniť tak štatutárov alebo zodpovedné osoby od nadbytočnej administratívy. Dáta z neho sú štruktúrované a viete s nimi dokončiť životný cyklus daného procesu,“ vysvetľuje R. Bajtoš.

Slováci žiadajú od firiem osobný prístup

Od biznis stretnutí sa očakáva nielen odborný obsah, ale aj inšpirácia, ktorá má potenciál posunúť firmy vpred a otvoriť im nové obzory. Spíkrom, ktorý sa na FinVision zhostil tejto úlohy, bol Tomáš Potměšil, odborník na zákaznícku skúsenosť z KPMG Česká republika.
Ako ukazujú prieskumy, pre zákazníka najdôležitejšie, aby sa firma pozrela na riešenie všetkých situácií z jeho pohľadu. Z analýzy odborníkov vyplynulo, že 60 - 70 % skvelých aj zlých zákazníckych zážitkov sa dá popísať metodikou šiestich pilierov – Six PillarsTM. Týmito piliermi sú integrita, riešenie problémov, očakávania, čas a úsilie, personalizácia a empatia.

Tomáš Potměšil a Rastislav Bajtoš na konferencii FinVision 2021.
Zdroj: Datalan
Tomáš Potměšil a Rastislav Bajtoš na konferencii FinVision 2021.

Najdôležitejším pilierom pre Slovákov bola pred pandémiou personalizácia - Slováci žiadajú od firiem osobný prístup a riešenia na mieru. Hostí, zástupcov firiem z radu telekomunikácie, sporiteľne, či výroba, zaujalo aj zistenie, že téma zákazníckej skúsenosti je pre všetky typy firiem, no úspech sa dostavuje aj v závislosti od veľkosti organizácie. Menšie firmy, ktoré svojho zákazníka poznajú veľmi dobre, vedia uspieť rádovo v mesiacoch. A úspechom sa nemyslí „len“ spokojnosť so zákazníckym servisom. Práve naopak, zákaznícka spokojnosť je priamo prepojená s finančnými výsledkami firiem.

Podujatie FinVision, ako aj digitálna téma je o technológiách. R.Bajtoš však upozorňuje na zásadnú vec: „Nové technológie by sa mali implementovať najmä na uľahčenie práce zamestnancov a nie preto, že je to aktuálne trendy. Bez vysvetlenia dôležitosti daných riešení pre koncových zákazníkov, dôkladného zaškolenia a získania si ľudí pre podporu nových IT riešení neprinesú technológie vo firmách žiadaný efekt.“

Viac informácií o podujatí nájdete na www.finvision.sk - dostupné sú prezentácie spíkrov, fotogaléria, videoreport.