Najúspešnejšiu firmu, banku a poisťovňu určil hodnotiaci model porovnávajúci ich dosiahnuté hospodárske výsledky. Inak je to pri Manažérovi roka, ktorého vybrali hlasovaním čitatelia TRENDU (váha 50 %) a osobnosti ekonomiky Slovenska z TREND barometra (rovnako 50 %). Manažérom roka 2014 sa stal Marián Šefčovič, obchodný riaditeľ spoločnosti Kofola pre Českú a Slovenskú republiku.

Firma roka: Výrobca nábytku Ekoltech

Ocenenie Firma roka na rok 2014 získala lučenecká nábytkáreň Ekoltech. Na prvú priečku medzi hodnotenými firmami sa dostala aj napriek tomu, že nábytkársky priemysel cez pokles realitného trhu výrazne postihla kríza. Podnik vznikol pred prelomom milénia oživením jednej z bývalých fabrík socialistickej siete Mier vo Fiľakove.

Za posledných päť rokov vyrástli tržby Ekoltechu na vyše dvojnásobok, z 33 na 78 miliónov eur. Podnik sa navyše prepracoval k historicky najvyšším ziskom a za päť rokov zarobil spolu vyše 23 miliónov eur. Jeho silnou stránkou je ťah po inováciách a stále efektívnejších technológiách, čo oceňuje rozhodujúci odberateľ firmy – globálna sieť IKEA.

Firmou roka je Ekoltech, ktorej nábytok kúpite aj v Ikea

Slovenský výrobca nábytku, spoločnosť Ekoltech Zdroj: Ekoltech

Na druhej priečke sa umiestnil tradičný držiteľ vysokých priečok rebríčka TREND Firma roka, výrobca bezpečnostného softvéru Eset. Jeho tržby vlani organicky stúpli o ďalších dvanásť percent na 300 miliónov eur a je najväčšou firmou slovenského itečkového sektora.

Aj napriek miernemu medziročnému poklesu si Eset udržal s čistým ziskom tesne nad 58 miliónov eur značný odstup od zvyšku IT brandže. Rast výnosov Esetu ťahá predaj antimalvérového softvéru pre osobné počítače a v malej miere aj pre mobilné zariadenia, na stabilných trhoch regiónu EMEA, teda v Európe, na Blízkom Východe a v Afrike, ako aj na perspektívnych trhoch Latinskej Ameriky a Ázie. Slovenská high tech firma rastie aj cez partnerstvá s telekomunikačnými operátormi.

Nováčikom medzi premiantmi rebríčku TREND Firma roka je BASF Polyuretány Slovensko. Stopercentná dcéra najväčšej chemickej firmy sveta je technologické centrum pre prípravu polyuretánových systémov. V Malackách funguje šiesty rok.

Firmou roka je Ekoltech, ktorej nábytok kúpite aj v Ikea

Galavečer TREND TOP 2014 Zdroj: Maňo Štrauch

Pripravuje systémy pre výrobu polyuretánových dielov a výrobkov určených pre automobilový priemysel a tak výrazne benefituje z rozmachu tohto odvetvia v celej strednej Európe. BASF Polyuretány Slovensko dodávajú silných výrobcom komponentov v Rakúsku, Česku, krajinách V4, no aj v Bulharsku a ďalších balkánskych krajinách.

Do hodnotenia Firma roka 2013 sa kvalifikovalo 273 spoločností, ktoré splnili všetky kvalifikačné kritériá: majú za sebou najmenej tri kompletné roky činnosti, v roku 2013 dosiahli tržby prevyšujúce 20 miliónov eur a ich EBITDA presiahla 2 milióny eur, v ostatných troch rokoch hospodárili s prevádzkovým aj čistým ziskom, do polovice októbra zverejnili aspoň základné údaje o hospodárení za rok 2013 a predchádzajúce roky, s ktorými pracuje hodnotiaci model TRENDU.

Sporiteľňa zväčšila svoj náskok

V hodnotení najúspešnejšej Banky roka si aj tento raz titul obhájila Slovenská sporiteľňa a ešte viac zvýraznila svoj náskok pred ostatnými hráčmi. Najpôsobivejší bol jej rast v úveroch. Aj keď sa medzi bankami našli menší hráči, ktorým sa podarilo zvýšiť podiel na trhu úverov významnejšie, medzi hodnotenými bola sporiteľňa bankou s najvyšším rastom.

Body tento raz zbierala aj vďaka tomu, že sa jej darilo lákať vklady, najmä od obyvateľstva. Stále má v absolútnom vyjadrení najvyšší previs vkladov nad úvermi v sektore. Slovenská banková jednotka dosiahla aj v roku 2013 robustný zisk, ďaleko vyšší než dokázali vyprodukovať jej najbližší konkurenti a opäť bližší historicky najlepšiemu roku 2012. Aj keď zaznamenala menšiu návratnosť kapitálu, i tak bola najvyššia v sektore. Medzi hodnotenými bola najefektívnejšou bankou, hoci práve v tomto ukazovateli medziročne poľavila.

Firmou roka je Ekoltech, ktorej nábytok kúpite aj v Ikea

Galavečer TREND TOP 2014 Zdroj: Maňo Štrauch

Ani druhá, či tretia priečka v hodnotení najúspešnejšej banky roka neokúsili nové meno. Netradičnou novinkou je, že sa o ne musia podeliť dvaja hráči. Rovnaký bodový výsledok vytvorili rozličnou skladbou bodov v hodnotených kritériách VÚB a Prvá stavebná sporiteľňa (PSS).

Aj keď si VÚB medziročne vylepšila hospodársky výsledok, najviac bodovala vo vkladoch. TREND zohľadňuje nielen upravené vklady bankové, ale aj podielové fondy, ak sú súčasťou skupiny. VÚB si zlepšila pomer vkladov na úveroch, čo jej vytvára príjemnejšiu situáciu pre ďalší rast. Hoci väčšina významnejších hráčov je na tom z pohľadu krytia úverov vkladmi komfortnejšie.

V úverovaní v hodnotenom roku ale nesvietila hviezda VÚB obvyklým jasom. Body tradične zbierala prístupom k tvorbe opravných položiek. Pokrytím zlyhaných úverov opravnými položkami predbehla všetkých konkurentov. Lepšie čísla ako pri vlaňajšom hodnotení má aj v ukazovateli efektívnosti.

PSS ťaží v hodnotení Banky roka najmä ziskami, ktoré dokáže na tunajšom trhu vyprodukovať. Inak to nebolo ani v roku 2013, napriek tomu, že sporiteľni sa nepodarilo vykázať tak dobré čísla ako rok dozadu. I tak mala tretiu najvyššiu rentabilitu kapitálu v celom sektore, medzi hodnotenými bankami sa nedotiahla len na SLSP. Silnú pozíciu si udržiava i vďaka efektívnosti, k priečkam, ktoré s VÚB zdieľa, jej pomohli i slušné výsledky v pokrytí zlyhaných úverov opravnými položkami.

PSS sa rátalo i to, že získavala viac vkladov a zvýšila trhový podiel, hoci v absolútnych prírastkoch bankových zdrojov ju predbehli aj viaceré malé banky. Stále ťaží zo štátnej prémie. Horšie to bolo na poli úverovania, kde stratila kus trhového koláča. Aj napriek tomu, že nie je rovnako vystavená konkurencii a refinančnému boju o existujúceho klienta ako ony.

ČSOB Poisťovňa udržala top pozíciu

Prvé miesto v rebríčku Poisťovňa roka ostáva už druhý rok ČSOB Poisťovni. Trhový podiel jej síce výrazne nenarástol, no na stagnujúcom trhu jej pomohla dôsledná kontrola nákladov a dobrá rentabilita. Pomáha jej spoliehanie sa na bankovú distribučnú sieť, pomáha to lepšie kontrolovať náklady.

Vlaňajšia trojka Poisťovňa Slovenskej sporiteľne o jedno miesto postúpila a patrí jej dvojka. Na relatívne slabom životnom trhu prudko rastie, a to nielen za rok 2013, ale aj v tomto roku, kedy na polroku narástla takmer o polovicu. Podobne ako v prípade ČSOB jej pomáha distribúcia cez bankovú sieť.

Firmou roka je Ekoltech, ktorej nábytok kúpite aj v Ikea

Galavečer TREND TOP 2014 Zdroj: Maňo Štrauch

Na treťom mieste za vlaňajšok zastala staršia sestra Poisťovne Slovenskej sporiteľne, Kooperativa. Druhá najväčšia poisťovňa na trhu rastie rýchlejšie ako priemer trhu a v posledných rokoch dostala pod kontrolu náklady – pomáha jej delenie sa o množstvo činností s Komunálnou poisťovňou. Stále sa však musí vyrovnávať s vysoko nadpriemernou škodovosťou.

O dravosti poistného sektora svedčí aj fakt, že medzi prvým a piatym miestom je v konečnom hodnotení rozdiel len necelého 1,5 boda. Na štvrtom mieste skončila rýchlo rastúca Poisťovňa Poštovej banky, na päťku zostúpila po vlaňajšej dvojke MetLife Amslico.