Ako vyhlásil predseda vlády po stretnutí, na Slovensku treba vyvinúť iniciatívu smerom k ľuďom a povzbudiť ich k tomu, aby poskytovali informácie o korupčnom správaní. Podľa R. Fica treba zatraktívniť zákon o ochrane oznamovateľov trestnej činnosti. "My tento zákon máme, ale ako konštatovali aj predstavitelia týchto mimovládnych organizácií, je to často strach týchto ľudí, že budú šikanovaní, alebo že iným spôsobom budú postihnutí, ak poskytnú orgánom činným v trestnom konaní relevantné informácie o korupcii," dodal premiér. Do najbližšieho stretnutia dá pripraviť rad vylepšení a motivačných opatrení spomínaného zákona. R. Fico v týchto dňoch oslovil aj primátorov a starostov, aby pri stretnutí sa s korupciou bezodkladne prípady nahlasovali.

Strategický dokument prípravy sčítania 2021 pod názvom „Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020“, ktorý pripravil Štatistický úrad Slovenskej republiky, schválila vláda. V roku 2021 sa na Slovensku prvýkrát v histórii uskutoční integrované sčítanie obyvateľov, domov a bytov, založené na využití údajov získaných z administratívnych zdrojov údajov (AZÚ) a terénneho zisťovania. Ako agentúru SITA informoval hovorca štatistického úradu Marián Jánošík, cieľom integrovaného sčítania je najmä zníženie administratívnej záťaže respondentov, zvýšenie kvality údajov a efektívnosti procesov. „Integrované sčítanie v praxi bude znamenať, že sčítacie formuláre pre obyvateľov zostanú jeho súčasťou, avšak v menšom rozsahu, s nižším počtom otázok. Obyvatelia budú vypĺňať len údaje, ktoré v čase cenzu nebude možné získať z administratívnych zdrojov alebo registrov,“ uvádza M. Jánošík.

Po viac ako týždni, čo denník SME informoval o kontroverzných opatreniach, ktoré navrhla zaviesť Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa k nim vyjadrilo aj samotné vedenie poisťovne. Štátna poisťovňa podala návrh na zmenu kategorizácie lieku určeného na liečbu hepatitídy typu C. Ak by ho Kategorizačná komisia schválila, ľudia s pírsingom, tetovaním, ale aj alkoholici či narkomani by si zaň museli platiť z vlastného vrecka.Podľa generálneho riaditeľa VšZP tento návrh nesúvisí so zlou finančnou situáciou poisťovne. Ako povedal na stredajšej tlačovej konferencii, minulý rok podala poisťovňa Kategorizačnej komisii obdobných 14 návrhov a tento rok išlo o šiesty podnet. Dodal, že vlani mala na bezinterferónovú liečbu hepatitídy typu C poisťovňa minúť 2,2 milióna eur, no reálne na to vynaložili 11,3 milióna eur. Rozdiel vznikol tak, že VšZP očakávala 85 pacientov s týmto ochorením, ale nakoniec ich bolo 251. „Toto bol dôvod, prečo sme dali podnet na to, aby sme sa znova pozreli v Kategorizačnej komisii na to, aké boli predpoklady používania lieku a ako sa dospelo k tomu počtu pacientov a aké majú byť celkové prostriedky na túto liečbu alokované,“ uviedol M. Kočan.

Štátny rozpočet bol po prvých dvoch mesiacoch tohto roka v schodku 407,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní tak deficit štátneho rozpočtu klesol o 51,1 percent. Celkové príjmy štátnej správy za január a február medziročne stúpli o 15,2 percent na 1,799 mld. eur, kým celkové výdavky naopak klesli o 7,9 percent na 2,206 mld. eur. Rozpočet na celý rok 2017 pritom počíta s príjmami na úrovni 15,39 mld. eur, výdavkami 17,383 mld. eur a deficitom 1,993 mld. eur.

Slovenská maloobchodná sieť potravín Delia v stredu otvorila predajňu v bratislavskom nákupnom centre Avion. Prevádzka s rozlohou 170 štvorcových metrov je 25. predajňou reťazca, hneď túto sobotu pribudne aj ďalšia pri Zlatých pieskoch. Delia postavená v pasáži Avionu má za úlohu pomôcť najväčšiemu nákupnému centru na Slovensku zastúpiť potravinového operátora počas rekonštrukcie hypermarketu, ktorý je až do jesene zatvorený. „V Avione budeme pôsobiť dočasne, pokiaľ sa v obchodnom centre neotvorí hypermarket. Vnímame to ako jedinečnú príležitosť a podporu značky ako takej. V roku 2017 plánujeme expanziu aj naďalej so zameraním na prevádzky v Bratislave a okolí,“ tvrdí Jozef Berko, riaditeľ spoločnosti Delia.

Súčasný vládny kabinet sa hlási k Iniciatíve pre otvorené vládnutie a na rokovaní schválil akčný plán na roky 2017 – 2019, ktorý obsahuje takmer 70 úloh. Ich cieľom je podpora aktívneho sprístupňovania otvorených dát, vzdelávacích zdrojov, výsledkov vedy a výskumu, ale aj podpora participatívnej tvorby verejných politík. V materiáli definuje aj kroky na zvýšenie transparentnosti justície a prokuratúry. Slovensko sa zapojilo do medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership) v septembri roku 2011. Koncept otvorených dát vychádza z predpokladu, že ústredné orgány štátnej správy zhromažďujú a spravujú obrovské množstvo verejných dát v rôznych oblastiach napríklad v doprave, kultúre, financovaní, vede a výskume, životnom prostredí, geografické dáta či rôzne štatistiky, uvádza sa v materiáli z dielne rezortu vnútra. Doteraz sa podľa materiálu podarilo na Slovensku skvalitniť technické zázemie na podporu zverejňovania otvorených dát.

Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia zvyšuje v roku 2017 základné mzdy svojich zamestnancov v priemere o 6,3 percenta. Ide o výsledok kolektívnej dohody uzavretej po päťmesačných rokovaniach medzi vedením automobilky a jej odborovou organizáciou OZ Kovo. Priemerná mesačná mzda v automobilke bez zarátania manažmentu dosiahla v roku 2016 úroveň 1 395 eur vrátane prémií a príplatkov a oproti roku 2015 sa zvýšila o 64 eur. Priemerná mesačná mzda výrobného operátora dosiahla 1 007 eur. PSA Groupe Slovakia o tom informovala v tlačovej správe.

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri mali k 24. februáru tohto roka na svojich účtoch takmer 7,07 mld. eur. Čistá hodnota majetku sporiteľov sa oproti 17. februáru tohto roka zvýšila takmer o 17,7 mil. eur. V akciových fondoch dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) evidovali 793,90 mil. eur, čo znamenalo nárast o 4,7 mil. eur. V zmiešaných fondoch bolo 67,1 mil. eur, čím sa objem majetku v týchto fondoch zvýšil o 0,5 mil. eur. V dlhopisových fondoch objem prostriedkov stúpol o 6,1 mil. eur, a to na takmer 5,78 mld. eur. V indexových fondoch DSS spravovali 430,9 mil. eur, čím hodnota majetku v týchto fondoch išla nahor o 6,4 mil. eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

V minulom roku zaznamenalo Slovensko rekordný počet turistov. Na Slovensku dovolenkovalo celkovo 5 023 629 návštevníkov, čím sa prvýkrát pokorila hranica piatich miliónov turistov. V porovnaní s rokom 2015, ktorý bol doteraz najlepším rokom z pohľadu cestovného ruchu, ide o 16 percentný nárast návštevnosti. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Karolína Ducká.

Fico sa stretol s bojovníkmi proti korupcii

Prehľad kľúčových udalostí z ekonomiky a biznisu TREND.24 vychádza každý deň o 17:30.

Objednajte si RSS feed a pozrite si staršie vydania.