Postupné predlžovanie pracovného života dáva zmysel: počet obyvateľov v produktívnom veku už klesá a na jedného penzistu pracuje čoraz menej ekonomicky aktívnych. Zákon z apríla 2012, ktorý neskoršie odchody do penzie určuje, schválila vláda Smeru-SD. Napriek tomu, že premiér Robert Fico viackrát verejne vyhlasoval, že za jeho vlády sa odchod do dôchodku nikdy zvyšovať nebude.

Fico nezabránil nespravodlivému zvyšovaniu dôchodkového veku žien

Dôchodkový vek v SR Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Novela legislatívy o sociálnom poistení spred štyroch rokov však dostatočne nemyslela na ženy - matky. Tým sa dôchodkový vek v súčasnosti ešte stále zvyšuje len k oficiálnej šesťdesiatdvojke, reformou z roku 2003.

„Mužských“ 62 rokov dosiahli zatiaľ iba bezdetné ženy vlani. Matky ktoré vychovali jedno dieťa, v súčasnosti odchádzajú do dôchodku v priemere v 61 rokoch a 6 mesiacoch, ženy s dvomi deťmi o rok skôr, ženy s tromi a štyrmi deťmi o dva roky skôr, a päť a viacdetné matky v niečo viac ako 58 rokoch.

Po priblížení sa k 62 rokom však penzijný vek pre väčšinu žien v budúcnosti vyskočí okamžite až na úroveň mužov, ktorá už vtedy bude oveľa vyššie. Pre ženy s jedným dieťaťom to znamená oneskorenie penzie o zhruba osem mesiacov. Pre viacdetné ženy ide o citeľne väčší rozdiel.

Dve takmer rovnako staré kamarátky narodené na prelome decembra a januára môžu mať dôchodkový vek rozdielny až o dva roky a jeden mesiac. Najviac súčasné nastavenie poškodí päť a viacdetné ženy narodené na prelome rokov 1961 a 1962.

Podobný problém vzniká pri troj- a štvordetných ženách narodených na prelome rokov 1959 a 1960. V oboch prípadoch dôchodkový vek pri niekoľkodňovom rozdiele v dátume narodenia „poskočí“ o viac ako rok.

Na porovnanie: pri zvyšovaní dôchodkového veku postupne, ako to bolo doteraz, mohol byť tento rozdiel maximálne deväťmesačný.

Zvyšovanie dôchodkového veku o viac ako rok za rok je pritom absurdné. Ak by sa každému pracujúcemu takto zvyšoval dlhodobo, do penzie by už nikdy nikto nevstúpil.

Ak by sa naopak ale dôchodkové veky žien ďalej zvyšovali súčasným tempom, mužov by mnohodetné ženy podľa prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) dobehli namiesto roku 2024 o päť rokov neskôr. Pre verejné financie by to znamenalo mierny negatívny vplyv, keďže Sociálna poisťovňa by musela niektoré penzie začať vyplácať už skôr. Avšak pomohlo by to väčšej férovosti medzi jednotlivými populačnými ročníkmi ženského pohlavia.

Približný predpokladaný dôchodkový vek si po zadaní základných údajov možno vypočítať na stránke RRZ.

Príklady:

  • 5 a viacdetná žena narodená v decembri 1961 pôjde do dôchodku v 61 rokoch a 3 mesiacoch

  • 5 a viacdetná žena narodená v januári 1962 pôjde do dôchodku približne v 63 rokoch a 4-5 mesiacoch

  • 3-4-detná žena narodená v decembri 1959 pôjde do dôchodku v 61 rokoch a 6 mesiacoch

  • 3-4-detná žena narodená v januári 1960 pôjde do dôchodku približne v 63 rokoch a 0-2 mesiacoch

PRAMEŇ: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť