Novela zákona podľa R. Fica reaguje na súdny spor medzi bývalým Paroplynovým cyklom, ktorý bol v rukách Penty a štátnou Bratislavskou teplárenskou spoločnosťou.

„Tento spor sa zo smiešnych pár korún dostal na úroveň až 30 miliónov eur,“ povedal. Podľa neho štát najskôr tieto spory vyhral, Ústavný súd však neskôr rozhodnutia v prospech štátu zrušil. Potom podľa R. Fica rozhodoval súd opäť a tentokrát vyhovel Pente.

„Penta má v rukách právoplatný, vykonateľný titul vo výške 30 miliónov eur voči štátnej Bratislavskej teplárenskej spoločnosti,“ upozornil premiér. Podľa neho je naliehavým verejným záujmom, aby Bratislavská teplárenská spoločnosť mohla ďalej pokračovať vo svojej činnosti.

Penta považuje novelu za účelovú

Penta považuje novelu za snahu vlády účelovo vstupovať do sporu dvoch obchodných spoločností. V tomto prípade ide podľa vyjadrení hovorcu Penty Gabriela Tótha o Bratislavskú teplárenskú a Paroplyn Holdings Limited ako držiteľa pohľadávky.

„Obsah novely de facto hovorí, že štátny vlastník je viac ako iný vlastník, keďže ním vlastnená spoločnosť nemusí platiť svoje záväzky. Navyše, štát ňou retroaktívne vstupuje do práv obchodných spoločností, čo považujeme za jednoznačne protiústavné, keďže Ústavný súd SR sa už historicky vyjadril k nemožnosti svojvoľne a selektívne zavádzať imunitu v exekučných konaniach,“ pokračoval G. Tóth.

Penta považuje za absurdné, že vláda takýmto spôsobom rieši spor, ktorý vďaka pasivite Bratislavskej teplárenskej a účelovosti jej právnych krokov trval 14 rokov, vďaka čomu pôvodná suma z nezaplatených faktúr vo výške 9 miliónov eur narástla o zákonné úroky z omeškania na 30 miliónov eur.

„Navyše, k tejto situácii ani nemuselo prísť, keďže v priebehu sporu sme Bratislavskej teplárenskej ponúkli viacero alternatív jeho urovnania a aj po jeho právoplatnom skončení sme uprednostňovali také riešenia, aby sa Bratislavská teplárenská vyhla exekúcii a nebola tak ohrozená jej schopnosť vyrábať a dodávať teplo,“ dodal G. Tóth.

Exekučná imunita sa má vzťahovať na nehnuteľný majetok, peňažné prostriedky, pohľadávky a finančné nástroje vo vlastníctve takýchto držiteľov povolenia, ako aj na ich iný majetok, slúžiaci na výrobu a rozvod tepla.

Novela sa má týkať aj práve prebiehajúcich exekučných konaní. „Exekvovanie aktív v takýchto subjektoch môže spôsobiť Slovenskej republike značné hospodárske škody,“ píše sa v materiáli. Ministri zároveň schválili k novele návrh na skrátené legislatívne konanie.

Štát vlastní šesť najväčších teplární v Bratislave, v Žiline, v Trnave, v Košiciach, v Martine a vo Zvolene. Predchádzajúce pravicové vlády ich chceli predať, no pre predčasné voľby sa im to nepodarilo.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.