Slovensko sužuje odliv mozgov. Takmer 23-tisíc stredoškolákov uprednostnilo české vysoké školy, tristotisíc ľudí odišlo do cudziny za prácou. Medzi nimi sú mnohí experti a odborníci, ktorých sa teraz vláda Roberta Fica pokúša prilákať späť.

Kabinet vyčlenil na návrat odborníkov dva milióny eur. Na úspech to však zatiaľ nevyzerá. Program v roku 2016 oslovil ôsmich ľudí, vlani už len piatich. Vyplýva to z odpočtu programu, ktorý ministerstvo školstva predkladá na nadchádzajúce rokovanie vlády.

„Nenazval by som to slovami úspešná schéma,“ hovorí bývalý člen vedenia programu Ctibor Košťál.

Program stojí na peniazoch, ktoré odborník dostane za návrat na Slovensko. Expert, ktorý v zahraničí pôsobil aspoň desať rokov, môže získať z programu 50-tisíc eur. „Mladý odborník“ vo veku menej ako 40 rokov môže dostať 10-tisíc eur. Podmienkou je, aby po návrate pracovali dva roky pre štát, verejné školy či iné inštitúcie naviazané na štátny rozpočet.

Ďalšie desiatky tisíc eur môžu získať inštitúcie, ktoré odborníka získali na sprievodný projekt alebo vybavenie. Univerzita P. J. Šafárika takto dostala 130-tisíc eur na vývoj biofyzikálnych metód v oblasti terapeutických proteínov a ich transfer do podnikateľského prostredia. Výskum bude na škole zastrešovať biochemik Gabriel Žoldák, ktorý doposiaľ pôsobil na Technickej univerzite v nemeckom Mníchove.

Fiasko štátneho programu za milión eur: vlani prilákal zo zahraničia piatich ľudí

Slovenka Zuzana Krejčiová otvorila cestu k vývoju lieku na Creutzfeldt-Jakobovu chorobu Zdroj: Archív Z. Krejčiovej-Rajaniemi

Podpornú schému na návrat odborníkov zo zahraničia vláda schválila v júli 2015. Cieľom bolo vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko znížením alebo čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných nákladov.

Z celkovej dotácie dva milióny eur štát doposiaľ vyplatil relokovaným odborníkom 213-tisíc eur a ďalších 238-tisíc eur dostali inštitúcie na projekty či vybavenie, na ktorých mali títo ľudia pracovať. Väčšina miest však ostala neobsadená, napríklad v minulom roku inštitúcie požiadali o obsadenie až 34 pozícií.

„Programu by pomohla väčšia flexibilita čerpania aj prihlasovania sa o zdroje, pretože formálne požiadavky a administratívne prekážky v niektorých prípadoch zabránili tomu, aby sme mohli otvoriť dvere ľuďom so záujmom o návrat. Nevieme pritom o ďalších, ktorí si možno po prečítaní podmienok ani nepodali žiadosť,“ hovorí Ctibor Košťál.

O príspevok na presun sa napríklad nemôže uchádzať odborník, ktorý síce dlhodobo pôsobí v zahraničí, ale popri tom na čiastočný úväzok participoval pár mesiacov na projekte na Slovensku.

Rastúca úroveň miezd postupne vytláča zo slovenskej ekonomiky výrobné a montážne firmy s nízkou pridanou hodnotou. Na ich miesto by mali prísť firmy s vyššou pridanou hodnotou, tie však potrebujú na miestnom trhu práce nájsť vysokokvalifikovaných špecialistov, vedcov a odborníkov. Ľudia schopní zastávať takéto pozície pre slabé uplatnenie, korupciu a rodinkárstvo, slabú vymožiteľnosť práva či slabú úroveň školstva zo Slovenska skôr odchádzali.