Rada slovenských exportérov (RSE) a Eximbanka vo štvrtok podpísali vzájomnú dohodu o spolupráci.

Partneri sa zhodli na potrebe jednotnej komunikačnej a informačnej platformy o zahraničných trhoch a obchodných príležitostiach, globálnych ekonomických trendoch, podporných nástrojoch pre exportérov či úspešných príbehoch slovenských firiem v zahraničí, uvádza sa v tlačovej správe.

Predseda RSE Lukáš Parízek uviedol, že Rada poskytuje členom podporu a synergie s relevantnými partnermi a inštitúciami. „Eximbanka je bez pochyby významnou inštitúciu so špecifickými nástrojmi financovania, poistenia a garancií pre slovenských podnikateľov na rizikových trhoch. Cítime nielen dopyt firiem po produktoch Eximbanky, ale aj úsilie vedenia banky o väčšiu efektivitu a širší rozsah podpory slovenských exportérov,“ doplnil Parízek.

„V spolupráci s ďalšími partnermi chceme vytvárať také podmienky pre exportérov, ktoré im umožnia prístup k potrebným a relevantným informáciám spojených s exportným financovaním či poistením na akomkoľvek teritóriu,“ povedal generálny riaditeľ a člen rady banky Eximbanky Marián Janočko.

RSE je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať jeho záujmy. V súčasnosti má Rada vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.

Eximbanka je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov.

Ďalšie dôležité správy

Do štátom pripravovaného priemyselného parku v Rimavskej Sobote prichádza nemecký investor pôsobiaci v oblasti elektrotechniky. Spoločnosť Winkelmann tam plánuje vytvoriť vyše 480 pracovných miest. Na snímke zľava dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger, majiteľ spoločnosti Heinrich Winkelmann a dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman pózujú po skončení tlačovej konferencie  po slávnostnom podpise memoranda o spolupráci s prvým investorom v priemyselnom parku v Rimavskej S
Neprehliadnite

Slovensko má nového investora. Winkelmann postaví závod v regióne s najvyššou nezamestnanosťou