340 európskych organizácií listom vyzvalo podpredsedu Európskej komisie (EK) Fransa Timmermansa, aby ponechal nové geneticky modifikované organizmy (GMO) regulované v zmysle súčasnej legislatívy Európskej únie (EÚ) o GMO. Plánovanou dereguláciou by sa mohli tieto organizmy bez hodnotenia rizík a označovania dostať na trh. Informovala o tom Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO.

Proces deregulácie by mohol mať následky pre životné prostredie aj zdravie občanov. Deregulácia by ohrozila aj cieľ znížiť množstvá používaných pesticídov v EÚ, ekosystémy, biodiverzitu a udržateľnosť, slobodu výberu pre pestovateľov a spotrebiteľov. Mohla by ohroziť aj ekologické poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo bez GMO.

„Európska komisia odôvodňuje potrebu pripravovanej deregulácie tým, že nové GMO prispejú k udržateľnosti a vyriešia problémy v poľnohospodárstve. Na tieto tvrdenia však nemajú podstatné dôkazy, sú to len hypotetické sľuby výrobcov GMO tak, ako tomu bolo pri pôvodných/starých GMO," uviedla Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO. Petíciu proti uvoľňovaniu legislatívy vzhľadom na GMO podpísalo 420.000 občanov EÚ.

"Najlepším spôsobom je zachovať súčasný právny systém pre všetky generácie GMO a zachovať reguláciu nových GMO podľa existujúcich pravidiel EÚ vrátane všetkých požiadaviek na označovanie a vysledovateľnosť. Tým sa minimalizujú potenciálne negatívne vplyvy na prírodu, zdravie ľudí a zvierat a podporí zásadu predbežnej opatrnosti a právo spotrebiteľov a poľnohospodárov na informácie, čo sú kľúčové politické a sociálne výdobytky EÚ,“ napísali v liste organizácie.

Ďalšie dôležité správy

Kukurica
Neprehliadnite

V Maďarsku zlikvidujú kontaminovanú kukuricu dovezenú z Ukrajiny