Zástupcovia členských krajín Európskej únie a Európskeho parlamentu dosiahli na politickej úrovni dohodu o reforme únijného systému poľnohospodárskych dotácií. Oznámil to eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski. Dohoda prináša nové opatrenia na ochranu malých fariem a k obmedzeniu negatívnych dopadov poľnohospodárstva na životné prostredie, píše agentúra Reuters.

Dohodu ešte musia oficiálne schváliť členské štáty a Európsky parlament. „V niektorých bodoch sme si možno priali rozdielny výsledok, ale domnievam sa, že celkovo môžeme byť s dosiahnutou dohodou spokojní," uviedol Wojciechowski. Aktivisti však tvrdia, že dohoda nedokázala zladiť poľnohospodársku politiku s cieľmi EÚ v oblasti boja proti klimatickým zmenám.

poľnohospodárstvo - pole - zavlažovanie - zavlažovací systém - zavlažovacie zariadenie
Neprehliadnite

Dôsledky zmeny klímy na poľnohospodárstvo je možné eliminovať, tvrdí ministerstvo

Podľa Európskej komisie dohoda prináša spravodlivejšiu a ekologickejšiu poľnohospodársku politiku. „Zabezpečí spravodlivejšie rozdeľovanie pomoci, najmä pre malé a stredné rodinné farmy a mladých poľnohospodárov," uviedla komisia v tlačovom vyhlásení.

Dohoda ukončuje takmer trojročné nezhody ohľadom spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá sa v rokoch 2021 až 2027 bude podieľať zhruba tretinou na výdavkoch únijného rozpočtu. Na platby poľnohospodárom a podporu rozvoja vidieka by malo smerovať 387 miliárd eur.