Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2014 by si 77 percent občanov EÚ dalo radšej opraviť výrobok, ako by si namiesto neho kúpilo nový. Nakoniec ho však musia aj tak vymeniť alebo zlikvidovať, pretože ich odrádzajú náklady na opravu a úroveň poskytovaných služieb.

Receptom majú byť opatrenia, ktoré začiatkom júna odklepol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Europoslanci si od nich sľubujú predĺženie životnosti domácich spotrebičov a elektroniky.

Napríklad tým, že budú ľahko opraviteľné, odolné voči poruchám či nastaviteľné na lepšiu verziu. Autor návrhu Pascal Durand z frakcie Zelených presadzuje zavedenie minimálnych kritérií odolnosti pre každú produktovú kategóriu.

V balíčku opatrení sa počíta aj s predĺžením záruky o čas potrebný na opravu výrobkov. Zákazníkom by mala byť priznaná vtedy, ak dĺžka opravy presiahne jeden mesiac.

Spotrebitelia by sa po novom mohli s pokazeným spotrebičom obrátiť aj na neautorizované servisy. Úlohou výrobcov bude zabezpečiť, aby im v oprave nebránili žiadne technické, bezpečnostné či softvérové riešenia.

Poslanci ďalej navrhujú, aby časti spotrebičov, ktoré sú rozhodujúce pre ich fungovanie, boli vymeniteľné a opraviteľné. Dôležité komponenty, akými sú napríklad batérie alebo LED žiarovky, by nemali byť pevne zabudované, pokiaľ si to nevyžaduje bezpečné používanie spotrebiča.

Opatrenia sa týkajú aj cien náhradných dielov, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie spotrebičov. Ich výška by mala zodpovedať charakteru a životnosti výrobku.

Firmy by mali taktiež po novom jasne deklarovať, či sú náhradné diely dostupné, alebo nie, za akých podmienok a ako dlho.

Stop „kazítkam"

V balíčku opatrení sa skloňuje aj plánované zastarávanie, čiže úmyselné skracovanie životnosti spotrebičov. Výrobcom v tom má zabrániť zavedenie celoeurópskej definície „plánovaného zastarávania“, ktorá by platila pre produkty aj softvéry. Počíta sa aj s „primeranými opatreniami", ktoré by firmy od skracovania životnosti odrádzali.

Výbor pre vnútorný trh žiada Európsku komisiu, aby zvážila aj prijatie akéhosi dobrovoľného európskeho štítku. Ten by vypovedal o životnosti produktu, jeho ekologickom dizajne (šetrnosti k prírode), vylepšeniam v línii s technologickým pokrokom a možnosti opravy.

„Európska komisia, členské štáty a výrobcovia by mali prijať také opatrenia, ktoré by zabezpečili, aby spotrebitelia mohli využívať vysokokvalitné výrobky s dlhou životnosťou, ktoré je možné opraviť,“ vyzdvihol odsúhlasený návrh P. Durand.

Malý krok k predĺženiu životnosti spotrebičov

Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) v ňom vidí viaceré nedostatky. Predostrené opatrenia na predĺženie životnosti produktov by podľa nej nemali byť dobrovoľné, ale povinné.

„Záručná lehota by mala byť predĺžená na viac ako dva roky, aby lepšie zodpovedala očakávaniam spotrebiteľov o životnosti produktu. Toto by im pomohlo využívať výrobky dlhšie,“ podotkla vo svojom stanovisku.

Znenie, v akom výbor návrh schválil, podľa BEUC nerieši ani problém so servisom spotrebičov, ktoré sú pre nedostatok náhradných dielov vyradené z používania príliš skoro. Organizácia mu vytkla, že iba povzbudzuje výrobcov k ich sprístupneniu.

Europoslanci uplietli bič na výrobcov spotrebičov s krátkou životnosťou

Zdroj: SITA/Michal Burza

Napriek výčitkám však BEUC pripúšťa, že opatrenia by mohli byť inšpiráciou pre Európsku komisiu a členské štáty, ako predĺžiť životnosť produktov a zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o dĺžke fungovania spotrebičov ešte pred ich nákupom.

„Spoliehame sa na poslancov Európskeho parlamentu, že text posilnia, keď o ňom budú hlasovať v júli na plenárnom zasadnutí,“ uzatvorila organizácia.