Európska únia a jej členské štáty v stredu oznámili mobilizáciu 10 miliárd eur na urýchlenie investícií do infraštruktúry v krajinách Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

Transformácia a udržateľnosť

Mobilizáciu multimiliardovej investičnej pomoci ako súčasti iniciativy „Global Gateway“ oznámila na samite predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Podľa jej vyhlásenia sa tento balík zameria na zelenú transformáciu a udržateľnú konektivitu v juhovýchodnej Ázii.

Investície sa zamerajú na oblasť energetiky, dopravy, digitalizácie, vzdelávania a budú podporovať obchod a udržateľné hodnotové reťazce. Podporia tiež prechod krajín juhovýchodnej Ázie na zelené hospodárstvo, lepší prístup k základným službám a ekonomickým príležitostiam a pracovným miestam.

„Dnes oslavujeme 45 rokov spolupráce medzi dvoma regiónmi, ktoré veria v multilateralizmus a svetový poriadok založený na pravidlách. Global Gateway ešte viac prehĺbi naše strategické partnerstvo. Iniciatíva za udržateľnú konektivitu posilní hospodárstvo krajín ASEAN, vytvorí pracovné miesta a bude katalyzátorom v našom boji proti klimatickým zmenám,“ opísala situáciu šéfka eurokomisie.

Granty a pôžičky

Balík vo výške 10 miliárd eur pozostáva z grantov z rozpočtu EÚ a pôžičiek za výhodných podmienok na investičné projekty, ktoré budú čerpané z rozpočtu EÚ a verejných financií členských štátov.

Iniciatíva za udržateľnú konektivitu má urýchliť investície do infraštruktúry v juhovýchodnej Ázii, podporovať bude prepojenia elektrických sietí ASEAN s cieľom zlepšiť prístup k obnoviteľnej energii, investovať do digitalizácie vrátane pripojenia cez podmorské káble a podporovať environmentálne, ekonomicky a sociálne udržateľné hodnotové reťazce.

Iniciatíva „Green Team Europe“, ktorá sa začala s regiónom ASEAN v novembri 2021, posilní partnerstvo EÚ s týmto regiónom prijímaním opatrení v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a biodiverzity, prechodu na čistú energiu, odolnosti voči katastrofám, prevencie nezákonnej ťažby dreva, obchodovania s voľne žijúcimi zvieratami a znečistenia ovzdušia.

Iniciatíva „Global Gateway“ je ponuka EÚ svojim partnerom pre inteligentné, čisté a bezpečné infraštruktúry a prepojenia. Podporuje udržateľné investície do digitálnych, dopravných, energetických a klimatických sektorov a do systémov zdravotníctva, vzdelávania a výskumu.

Ďalšie dôležité správy

Účastníci summitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie
Neprehliadnite

Európska únia a ASEAN chcú prehĺbiť spoluprácu a dohodnúť si spoločný postup pri riešení kríz