EÚ chce prinútiť Maďarsko k tomu, aby posilnilo nezávislosť súdnictva v krajine. Iba v tom prípade dostane granty určené na popandemickú obnovu v hodnote 5,8 miliardy eur, píše agentúra Bloomberg.

Európska komisia rokuje o posledných detailoch maďarského plánu obnovy s vládou premiéra Viktora Orbána. Podľa nej tento výkonný orgán Únie nemal žiadne právo prísť s dodatočnými požiadavkami, keďže Budapešť po týždňoch intenzívnych rozhovorov súhlasila s viac než desiatkou opatrení, ktorých cieľom je bojovať proti korupcii a posilniť právny štát.

„Nejde iba o boj proti korupcii, ale aj o nezávislosť súdnictva,“ povedal pre agentúru eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders.

Nápravné opatrenia

Komisia v nedeľu navrhla, aby boli Maďarsku zmrazené eurofondy v hodnote 7,5 miliardy eur. Tieto peniaze nepochádzajú z fondov na obnovu po pandémii koronavírusu, ktoré má k dispozícii každá členská krajina, objasňuje Bloomberg.

Orbánova vláda sa situáciu snaží napraviť a v pondelok podala do maďarského parlamentu prvé návrhy zákonov, ktoré majú zahnať obavy Komisie. Týkajú sa posilnenia spolupráce s Úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a rozšírenia subjektov zodpovedných za verejné obstarávanie.

Podľa predstaviteľov EÚ by mohlo dôjsť k pozastaveniu zmrazenia, ak Maďarsko dokončí reformy v problematických oblastiach ešte predtým, než členské štáty do troch mesiacov schvália rozhodnutie Komisie.

Navrhované maďarské opatrenia takisto zahŕňajú vytvorenie takzvaného orgánu pre bezúhonnosť, ktorý má za úlohu „posilniť predchádzanie, odhaľovanie a nápravu podvodov, konfliktov záujmov a korupcie, ako aj iných nezákonností a nezrovnalostí“ súvisiacich s eurofondmi. Okrem toho je súčasťou opatrení aj zriadenie protikorupčnej pracovnej skupiny.

Kľúčoví eurokomisári však chcú podľa agentúry zájsť ešte ďalej a od Maďarska požadujú, aby do svojho plánu obnovy zakomponovalo aj nové podmienky v oblasti nezávislosti súdnictva. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tento návrh v nedeľu podporila.

Čas sa kráti

Maďarsko by malo Komisii predložiť svoj plán obnovy v priebehu nasledujúcich týždňov, keďže schvaľovací proces sa musí do konca roka uzavrieť. V opačnom prípade mu hrozí, že príde o 70 percent svojich covidových peňazí.

Orbánova vláda svoj plán pravdepodobne odovzdá koncom septembra a Komisii by sa mohlo podariť ho schváliť už začiatkom novembra.

Maďarsko je jediným členským štátom bloku, ktorého návrh popandemického plánu obnovy tento výkonný orgán EÚ nepodporil. Ak sa mu nakoniec predsa len podarí získať súhlas Komisie, krajina môže čeliť podobným prekážkam, s ktorými sa potýkalo Poľsko.

Varšava si zažila kontroly v oblasti právneho štátu a pre pretrvávajúce obavy súvisiace so stavom nezávislosti súdnictva v krajine jej Komisia odmietla uvoľniť peniaze z fondu obnovy, uzatvára Bloomberg.

Ďalšie dôležité správy

WA 13 Budapeš - Maïarský minister spravodlivosti Tibor Navracsics poèas tlaèovej konferencie po stretnutí s èlenmi Benátskej komisie v Budapešti 17. mája 2011. Zástupcovia Benátskej komisie zaèali zhromaždova informácie o novej maïarskej ústave.Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva založená v máji 1990,  lepšie známa ako Benátska komisia , pôsobí ako poradný orgán Rady Európy pre ústavné záležitosti. FOTO TASR / AP    Hungary's Justice Minister Tibor Navracsics speaks at the Pa
Neprehliadnite

Maďarská vláda predložila návrhy zmien zákonov potrebných k dohode s Bruselom