Európska komisia ponúkne vládam možnosť využiť existujúce kohézne fondy na podporu malých a stredných podnikov, ktorých sa týka zvýšenie cien plynu a elektriny. Na pomoc domácnostiam povolila platiť účty za energiu prostredníctvom národných programov.

Očakáva sa, že lídri EÚ budú o novom súbore opatrení diskutovať na najbližšom summite v Bruseli.

Nový mechanizmus by mal využívať flexibilitu v rámci kohéznej politiky na poskytovanie podpory tým, ktorých sa dotkne zvýšenie cien energií.

Členské štáty EÚ už vyčlenili viac ako 500 miliárd eur na zmiernenie vplyvu energetickej krízy na spotrebiteľov a podniky. Okrem toho komisia a vlády diskutujú o nových nástrojoch na riešenie energetickej krízy, keďže neexistuje spoločná dohoda o financovaní nových výdavkov.