Príjmy Slovenska z európskych zdrojov za uvedené obdobie sú tak o 104,85 percenta vyššie ako platby. Pozitívna čistá finančná bilancia krajiny voči EÚ predstavuje 51,2 percenta z príjmov. Vyplýva to z údajov v návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2014.

Členstvo Slovenska v EÚ od 1. mája 2004 má podľa Európskej komisie aj ekonomický prínos. Európske peniaze tvoria takmer 80 percent verejných investícií na Slovensku.

"K zlepšeniu života na Slovensku určite prispeli aj európske financie. Tie k nám prúdia už dlhé roky a pomáhajú zlepšovať každodenný život ľudí," uviedol vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek.

Pripomenul, že z európskych fondov politiky súdržnosti v rokoch 2004 až 2013 bolo pre Slovensko vyčlenených 12,86 miliardy eur a krajina môže v programovom období 2014 až 2020 získať zo zdrojov EÚ celkovo vyše 20 miliárd eur. 

Z eurofondov sa od roku 2004 na Slovensku postavilo vyše 107 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest, zmodernizovaných bolo 1 430 km ciest I., II. a III. triedy a 105 km železníc. Z peňazí EÚ môže Slovensko získať 61 nových vlakov, Bratislava 120 nízkopodlažných trolejbusov a 45 električiek, Košice 33 električiek a pre prímestskú dopravu je určených pätnásť vlakov.

V 938 obciach a mestách boli z eurofondov obnovené verejné priestranstvá a v 300 sídlach verejné osvetlenie. Podporu EÚ získalo 26 priemyselných parkov, 788 malých a stredných podnikov, 570 zariadení cestovného ruchu. Slovenskí poľnohospodári získali 4,848 miliardy eur. 

EÚ poskytla peniaze aj na výstavbu a obnovu 1 800 km kanalizácií a rekonštrukciu 43 čistiarní odpadových vôd, na 108 projektov na zníženie znečistenia ovzdušia, ako aj na 98 protipovodňových opatrení za takmer 150 miliónov eur. Zmodernizovalo sa 1 050 škôl, 88 nemocníc a polikliník, ako aj 208 zariadení sociálnej starostlivosti. Eurofondy tiež podporili vznik 132-tisíc nových pracovných miest.