Envirorezort reaguje, že ide o výzvy, ktorými sa intenzívne zaoberá. V oblasti ovzdušia rezort vyzdvihuje vytvorenie priestoru pre vyhlásenie nízkoemisných zón, sprísnenie limitov pre stredne veľké zariadenia a vyhlásenie výziev pre výmenu starých vykurovacích zariadení vo verejných budovách.

„Pripravujeme aj schému podpory na výmenu neekologických vykurovacích zariadení v domácnostiach, tzv. kotlíkovú dotáciu,“ dodal hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. Ako veľký krok dopredu rezort vníma aj Evirostratégiu 2030, ktorú vláda schválila minulý týždeň.

Okrem ochrany ovzdušia sa venuje aj odpadom a ochrane lesov, v ktorých si Komisia nedostatky všimla tiež. Pri odpadoch exekutíva EÚ upozorňuje, že nový legislatívny rámec, ktorý bol zavedený v roku 2016, zatiaľ nepriniesol zreteľné zvýšenie recyklovania.

Problém s odpadom

Za problém považuje tiež skládky a znečistené priemyselné areály. T. Ferenčák priznáva, že odpad je pre ministerstvo „obrovská výzva“. Rezort zatiaľ prijal protiskládkový balíček a nastavil poplatky za skládkovanie tak, aby sa zvýhodnili obce, ktoré poctivo triedia. V súčasnosti pracuje na zálohovaní PET fliaš a plechoviek.

Komisia si tiež všimla, že niektoré regióny zaostávajú v úprave odpadovej vody a zbere odpadu, ako aj v infraštruktúre na zásobovanie pitnou vodou. Ministerstvo uviedlo, že samosprávam už niekoľko rokov poskytuje dotácie na budovanie vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

„Situácia je však taká, že pre veľký záujem obcí nie je možné pre obmedzené finančné možnosti podporiť všetky predložené žiadosti obcí,“ konštatoval T. Ferenčák.

Kvalitné drevo na spaľovanie

Problémy Komisia vníma aj v ochrane lesov. „Drevo vysokej kvality sa často ťaží a spaľuje na účely získavania energie,“ upozorňuje. Envirorezort tvrdí, že v súčasnosti vie zabrániť ťažbe takmer výlučne iba v najvyššom stupni ochrany.

„Takáto nastavenie pravidiel nám nevyhovuje, preto sme pripravili novelu zákona o ochrane prírody, ktorá významným spôsobom posilní aspekt ochrany prírody v národných parkoch,“ pripomenul hovorca.