Štátom podporované mimoeurópske firmy budú mať zrejme zložitejšie cestu k verejným zákazkám v krajinách Európskej únie či k ovládnutiu európskej konkurencie. Európska komisia predstavila návrh nových pravidiel, ktorá jej umožní podrobne preverovať a obmedzovať veľké akvizície či účasť vo verejných tendroch. Únijná exekutíva prichádza s opatrením najmä kvôli obavám z rozmachu čínskych firiem, ktoré EÚ vzhľadom k ich štátnym subvenciám považuje za neférovú konkurenciu. Aby mohlo nariadenie platiť, musí ich schváliť členské štáty a Európsky parlament.

EÚ má už niekoľko desiatok rokov podrobné pravidlá regulujúce štátnu pomoc pre vlastné firmy, doteraz však neriešila tento problém u spoločností tretích krajín. ,,Chceme, aby všetky firmy, ktoré podnikajú v Európe, či už pochádzajú odkiaľkoľvek, rešpektovali naše pravidlá," vyhlásila podpredsedníčka EK pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová, podľa ktorej nové pravidlá zabezpečia spravodlivé podmienky pre firmy z celého sveta.

Generálny tajomník OSN Jens Stoltenberg.
Neprehliadnite

Slovenská firma uspela v tendri NATO, dodá systémy za 30 miliónov

Podľa návrhu komisie budú mimoeurópske firmy povinne hlásiť svoj zámer prevziať akúkoľvek spoločnosť z EÚ s ročným obratom na únijným trhu najmenej 500 miliónov eur, ak bude štátny príspevok tvoriť minimálne 50 miliónov eur. Rovnakú povinnosť budú mať spoločnosti v prípade, že budú mať záujem o verejnú zákazku presahujúcej 250 miliónov eur. Komisia však bude môcť začať podrobné vyšetrovanie podľa vlastného uváženia aj v iných prípadoch.

Po posúdení bude môcť regulátor EÚ nariadiť firmám nápravu situácie, napríklad vrátenie časti štátnej pomoci, alebo bude môcť operáciu úplne zakázať.