Druhá laboratórna vzorka ukrajinskej pšenice v Mlyne Kolárovo je v súlade s požiadavkami predpisov. Uviedol to pre TASR člen predstavenstva akciovej spoločnosti Mlyn Kolárovo Levente Varga. Ako prvý na výsledok upozornil portál noviny.sk.

„V utorok sme dostali výsledky kontravzorky. Aj keď je tam nameraná minimálna hodnota, podľa posúdenia laboratória, vzorky sú v súlade s požiadavkami platného znenia predpisov,“ spresnil Varga.

„Tiež sme testovali múku vyrábanú z tejto pšenice. Výsledky potvrdzujú, že pesticídy v múke vôbec nie sú prítomné. To znamená, že moderné čistiace stroje sú schopné minimalizovať či odstrániť prípadné zostatky nepovolenej látky,“ informoval.

Dodal, že v spoločnosti taktiež testovali otruby. „Aj tam nameralo laboratórium minimálne hodnoty, ale hodnotenie aj v tomto prípade je pozitívne,“ doplnil.

„Pred hodnotením kvality tejto šarže potrebujeme počkať na výsledky tretej vzorky. V každom prípade je možné vyhlásiť, že vyrábaná múka neobsahuje žiadne rezíduá a plne vyhovuje požiadavkám EÚ,“ uzavrel v utorok Levente Varga.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informovalo 13. apríla, že na základe nevyhovujúcich výsledkov analýzy 1 500 ton pšenice z Ukrajiny, ktorú Štátna veterinárna a potravinová správa SR zachytila v mlyne v Kolárove, zavádza agrorezort Usmernenie na zákaz spracovania a uvedenia do krmovinového a potravinového reťazca. Vyplýva z neho prísny zákaz spracovania a uvedenia na trh už naskladneného ukrajinského obilia a múky z neho.

V kontrolovanej vzorke sa potvrdil výskyt pesticídu, ktorý nie je povolený v EÚ a má negatívny vplyv na zdravie ľudí. V pondelok vláda SR zakázala dovoz obilia a niektorých agrokomodít z Ukrajiny.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke baliaca linka v závode Mlyn Kolárovo v Kolárove 4. apríla 2022. FOTO TASR – Henrich Mišovič
Neprehliadnite

Mlyn Kolárovo považuje vyvodenie dôsledkov pri obilí z Ukrajiny za predčasné