So zdravotnými poisťovňami ste sa dohodli, že do septembra udržia platby pre nemocnice na súčasnej úrovni. Čo bude potom?

Budeme rokovať s ministerstvom financií, aby sme presne vyčíslili, koľko peňazí nemocniciam prináleží v súvislosti s valorizáciou a odpočítateľnou položkou. Samozrejme, chceme hľadať aj vnútorné úspory.

Hovorili ste so zdravotnými poisťovňami aj o obmedzení tvorby zisku?

Jednou z priorít, na ktorých sa dohodli ešte koaliční partneri, bolo obmedzenie zisku zdravotných poisťovní.

Ako by to mohlo vyzerať?

Ja osobne nie som zástancom iba takéhoto riešenia. Je potrebné sa skôr zaoberať otázkou efektivity a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov. Myslím si ale, že budeme hovoriť o primeranosti zisku v závislosti od veľkosti poisťovní a podobne.

Teda, že sa určí nejaký strop, koľko peňazí zo zisku si môže zdravotná poisťovňa ponechať?

Nechcem ísť ešte do takýchto detailov. Ak hovoríme o obmedzení zisku, musíme hovoriť o exaktnom spôsobe určenia, kde a za akých podmienok je dosiahnuteľný.

Na druhej strane sa chcete zaoberať otázkou zvýšenia konkurencie medzi poisťovňami. Znamená to, že sa vymedzí základný balík služieb hradený z verejného zdravotného poistenia a za nadštandard si budú ľudia priplácať?

Chýbajú nám prostriedky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a míňajú sa na účely, na ktoré by sa nemali. Nehovoril by som dnes o určovaní nejakých balíkov. Mali by sa definovať pravidlá, na čo sa môžu verejné prostriedky použiť a na čo už nie. Áno, súvisí to s definíciou rozsahu. Musíme do toho dať princípy solidarity, účelnosti, efektívnosti a musí to byť postavené na diagnosticko-liečebných postupoch.

Drucker: Ak chce niekto na horúčku záchranku, nech ju má. Štát by to ale platiť nemal

Tomáš Drucker Zdroj: SITA

U časti verejnosti to asi nebude veľmi populárne.

My nejdeme obmedzovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Naopak, chceme, aby bolo viac peňazí na to, čo pacient naozaj potrebuje. Pacienti cítia, že na niektoré veci akoby nebolo dostatok peňazí. Chceme vytvoriť priestor na to, že ak má niekto potrebu mať krajšiu izbu, alebo sa chce dať liečiť technológiou, ktorá nie je nevyhnutná, alebo má potrebu zavolať si záchranku, lebo má zvýšenú teplotu, tak nech to má umožnené. Ale tak, aby neodoberal zo systému prostriedky tomu, kto ich skutočne na svoju liečbu potrebuje.

Exministerka Zuzana Zvolenská tvrdila, že do roku 2015 budú štátne nemocnice vo vyrovnanom hospodárení. Čo hovoria čísla?

Za aktuálneho spôsobu úhrad a celého systému fungovania tohto segmentu nemôžu byť vo vyrovnanom hospodárení. Niektoré nemocnice majú vysokú mieru vnútornej neefektivity, ale aj neuhrádzania výkonov. Ak si zoberieme, že Univerzitná nemocnica Bratislava má takmer 90 percent osobných nákladov a 10 percent má na zvyšok, neviem si predstaviť, kde by sme tu ešte mohli šetriť. Na druhej strane máme Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, ktorý má 30 až 40 percent osobných nákladov, je v zisku a priemerné mzdy personálu sú vyššie ako v univerzitnej nemocnici. Pravdepodobne ústav teda dostáva významne vyššie platby, čo samozrejme súvisí aj s tým, že poskytuje náročnejšiu zdravotnú starostlivosť. Keď sa ale pozriem na ukazovatele, vidím, že peniaze musia byť jasnejšie a spravodlivejšie prerozdeľované.

V súvislosti so mzdami ste sa pre SME vyjadrili, že ste za zásluhový princíp odmeňovania. Čo to pre zdravotníkov znamená?

Zásluhový princíp by mal byť motivátorom pre zamestnancov. Je postavený povedzme na vzťahu ku kompetenciám. To znamená, že ak niekto vykonáva istú činnosť v istej špecializácii, viaže sa k tomu minimálna mzda, ktorú môže dosiahnuť. Zdravotníci by mali mať priestor na to, že ak budú na sebe pracovať, budú mať nárok na vyššiu mzdu.

Bude sa meniť legislatíva o odmeňovaní lekárov a zdravotníkov?

Pýtate sa ma veľmi predčasne. Ak bude potrebné meniť legislatívu, bude sa meniť.

Zdroje v nemocniciach by mal spravodlivejšie prerozdeliť nový systém platieb za diagnózu DRG, no zástupcovia nemocníc kritizujú základné sadzby, ktoré určilo predchádzajúce vedenie rezortu. Budete ich meniť?

Ideálne by bolo, aby bola jedna základná sadzba, ale to sa zatiaľ nepodarilo asi nikde na svete. V Nemecku sa implementuje DRG 12 rokov a začínali tam s oveľa väčším počtom základných sadzieb. Dnes sa im ich podarilo zjednotiť aspoň v rámci spolkových krajín. My sa potrebujeme prispôsobiť novému systému nejakým prechodom. Tendencia bude znižovať počet základných sadzieb aj ich výšku.

Drucker: Ak chce niekto na horúčku záchranku, nech ju má. Štát by to ale platiť nemal

Tomáš Drucker Zdroj: SITA

V tejto chvíli výška základných sadzieb ako ich nastavilo predošlé vedenie rezortu zostáva?

Nie, to som nepovedal. Potrebujem sa zoznámiť s matematikou, ale nespochybňujem možnosť, že bude viacero základných sadzieb. Nehovorím, že to bude tak, ako to máme nastavené teraz a v takej výške. Potrebujeme si aj prepočítať, či je výkazníctvo, ktoré dostávame od nemocníc, dostatočne presné.

Budú sa nemocnice oddlžovať?

Oddlženie je potrebné. Žiaľ to, čo by sa malo riešiť, je aj zníženie nákladov na financovanie. Obávam sa ale, že to bude veľmi obdobné, ako keď znižujete DPH, že nedôjde k zníženiu cien. To znamená, že problémy zostanú. Oddlženie máme v oku aj s ministrom financií, ale nepíšeme to do programového vyhlásenia vlády, aby nedošlo na strane nemocníc k upokojeniu, aby sa neprestali snažiť.

Plánujete transformáciu nemocníc?

Z koncepčného hľadiska sa tomu vôbec nebránim, ale nevnímam to ako záchranu systému. V dnešnej dobe niektoré nemocnice nemožno transformovať, lebo by sa okamžite dostali do exekúcií a vzniklo by možno aj obchodné riziko na strane štátu. Chceme na začiatku realizovať opatrenia, ktoré budú štandardizovať nemocnice ako príspevkové spoločnosti. Už dnes vedú podvojné účtovníctvo, chcem zaviesť vnútorný audit a chcem etablovať dozorné orgány s veľmi obdobnou pôsobnosťou ako majú akciové spoločnosti, niektoré governance princípy. Keď budú nemocnice pripravené na to, aby sa transformovali, nevidím dôvod, aby k tomu nedošlo. Nie je to ale opatrenie číslo jedna.

Už môžete prezradiť, kto bude novým riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne?

Odpoveď vám ešte nedám, lebo ešte nie som definitívne rozhodnutý. V úzkom výbere sú ľudia z vyšších manažérskych pozícií, z poistného a bankového sektora, ale nepôsobili v zdravotníctve.

A pokiaľ ide o nové vedenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

Obzerám sa po dvoch kategóriách ľudí, keďže potrebujeme obsadiť miesto predsedu a podpredsedu úradu. Hľadám ľudí, ktorí pôsobia v rezorte v oblasti medicíny a potom aj s medicínsko-právnym zázemím. 30. apríla končí súčasnej predsedníčke funkčné obdobie, dovtedy teda vyberiem nového predsedu. Rovnaký vnútorný termín mám aj v prípade generálneho riaditeľa VšZP.

Na ministerstve zdravotníctva budete robiť personálne zmeny?

Chcem si ponechať ľudí, ktorí sú ambiciózni, šikovní, pracovití a lojálni. Určite nechystám žiadne personálne čistky.

Zrušili ste zmluvu medzi Národným centrom zdravotníckych informácií a Plaut Slovensko. Aké sú aktuálne informácie, bude si firma uplatňovať 17,8-miliónový nárok vyplývajúci zo zmluvy za jej zrušenie?

Nemám žiadnu informáciu. Zopakujem, že moje rozhodnutie vychádzalo zo zistenia Najvyššieho kontrolného úradu a ministerstvo nemieni uhrádzať žiadne finančné prostriedky kvôli tomu, že sme vypovedali túto zmluvu.

Aký bude teraz osud eHealthu?

Musíme si v krátkom čase ujasniť, či máme legitimitu pokračovať na základne aktuálnych právnych vzťahov. Som zástancom toho, že ak existuje akákoľvek legitimita pokračovať, mali by sme pokračovať. Nemali by sme ale vynakladať enormné peniaze na tento projekt. Sú iné projekty, ktoré stoja menej a dajú sa implementovať rýchlejšie. Mojím cieľom je zaviesť eHealth čo najrýchlejšie, no je pravdou, že budeme teraz v skrátenom legislatívnom konaní požadovať odsunutie termínov a v priebehu mesiaca, dvoch prinesieme záväzný harmonogram a plán ako postupovať v eHealthe.