Banskobystrická župa na čele s Jánom Lunterom sa už niekoľko mesiacov sporí s regionálnymi dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec o to, či a ako dlho by mali prevádzkovať spoje v tomto kraji. V spore ide o päťročné zmluvy za veľa peňazí zo župnej kasy.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce, aby dlhoroční dopravcovia dostali šancu voziť pasažierov len na prechodné obdobie dva roky, kým župa nevyhlási nový transparentný tender na výber dopravcu. SAD-ky oponujú, že majú platnú predĺženú zmluvu na ďalších päť rokov. Tú podpísali ešte s bývalým šéfom kraja Mariánom Kotlebom v roku 2017. Bez tendra. A to je podľa župy problém.

Sporné predĺženie zmlúv

Podľa európskych pravidiel sa bežne má urobiť na dopravné služby medzinárodný tender aj vtedy, ak sa iba predlžujú. Na Slovensku tak urobili alebo sa chystajú spraviť napríklad mestá Bardejov, Žiar nad Hronom či Žilinský kraj.

Župa potvrdzuje, že na predĺžení zmlúv jej prekáža najmä to, že neprebehol tender. „Už minimálne dva roky dozadu bolo potrebné zahájiť prípravu na novú súťaž, ktorej príprava trvá niekedy rok aj dva,“ tvrdí riaditeľ úradu BBSK Matúš Hollý. Bývalé vedenie župy namiesto súťaže podpísalo dodatky o predĺžení týchto zmlúv napriamo s vtedajšími dopravcami na ďalších päť rokov.

Na otázku, či sa nemal konať tender, regionálne SAD-ky neodpovedali priamo. „V roku 2017 nedošlo k priamemu výberu dopravcu, ale k predĺženiu platnosti dovtedy uzavretej zmluvy na ďalšie obdobie päť rokov,“ vysvetľuje Radka Segečová, hovorkyňa spoločnosti SAD Lučenec.

Jednorazové predlžovanie zmlúv o najviac 50 percent pripúšťa aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES. „Zmluvy o službách vo verejnom záujme boli s autobusovými dopravcami v BBSK predĺžené formou dodatku a v súlade so spomínaným nariadením,“ myslí si Eva Vozárová, hovorkyňa Zväzu autobusovej dopravy.

Kraj dodatky považuje za neplatné, pretože boli predĺžené v rozpore so zákonom a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Argumentuje tým, že prideľovať takéto zákazky priamo, bez snahy overiť ich výhodnosť, určite nie je v poriadku. „Nemalo by to byť štandardom, ale výnimkou – ako to predpokladá aj európske nariadenie,“ dodáva M. Hollý.

Súboj právnikov

Banskobystrický kraj si preto najal právnikov a začal v lete tohto roka skúmať zmluvy a ich dodatky. Po takmer štyroch mesiacoch sa rozhodol podať žalobu a napadnúť platnosť zmlúv.

BBSK tvrdí, že predĺženie zmlúv bez súťaže je síce povolené, ale len v špecifických prípadoch. A to jedine v prípade zmluvne zakotveného záväzku dopravcov na poskytnutie významnej investície. „Keďže dodatky, ktoré podpísal Marián Kotleba, žiadne takéto záväzky neobsahujú, predĺženie platnosti zmlúv je v rozpore s európskym nariadením,“ myslí si župa. Tá tiež tvrdí, že pokračovaním v takto predĺžených zmluvách by sa vystavila „ďalekosiahlym právnym rizikám a možnosti platenia miliónových pokút“.

Banskobystrický kraj tiež nevylučuje, že sa obráti aj na Úrad pre verejné obstarávanie, aby preveril, či bol proces uzatvárania dodatkov v súlade so zákonom. Zatiaľ tak neurobil.

Na druhej strane SAD Zvolen a SAD Lučenec tvrdia, že podľa ich právnikov podporených aj právnym názorom Zväzu autobusovej dopravy sú päťročné dodatky k zmluvám platné do roku 2023.

„Zmluvy sú uzavreté v súlade s legislatívou, ich uzavretie schválilo zastupiteľstvo BBSK a doteraz jediný kompetentný orgán, súd, nepovedal, že sú neplatné,“ informuje R. Segečová.

Podobne argumentuje aj štátna firma MH Manažment, ktorá je minoritným vlastníkom v dotknutých SAD-kách. „Jednostranné vyhlásenie, že dodatok, ktorý bol riadne podpísaný, je neplatný, neprináleží ani jednej zmluvnej strane, ale jeho neplatnosť môže potvrdiť len súd,“ tvrdí Scarlett Filipovičová, hovorkyňa MH Manažmentu.

Drahí právnici, divné weby, utajované zmluvy. Aj takto sa bojuje o autobusové linky

SAD Zvolen už v Banskej Bystrici jazdí na novú stanicu. Zdroj: TASR

BBSK nespochybňuje argumentáciu SAD-iek, že dodatky boli schválené zastupiteľstvom, ale dodáva, že to nikdy skutkovú podstatu ani legálnosť dodatkov neskúmalo.

Čo sa týka podmienky významnej investície, SAD Lučenec tvrdí, že tie boli vykonané už v rokoch 2009-18 v podobe skoro 100-percentnej obnovy vozového parku. „Vykonali sme aj ďalšie významné investície do infraštruktúry, najmä vybudovanie moderných autobusových staníc,“ dodáva R. Segečová. Aj preto si dopravca myslí, že podmienky na predĺženie zmluvy boli splnené.

Kraj naopak argumentuje, že dodatok zmluvy hovorí, že predlžovanie bolo urobené iba na základe zmeny doby odpisovania. Tu vyšli SAD-ky kraju v ústrety a predĺžili si ju zo šiestich na desať rokov, čím mu ušetrili peniaze. „Investícia, ktorú možno považovať za dôvod predĺženia, by tiež musela byť zmluvne zakotvená,“ dodáva M. Hollý.

Predražené právne služby

Oponenti J. Luntera tvrdia, že cez revíziu doterajších zmlúv len chceli ľudia okolo neho vytiahnuť z rozpočtu župy 200-tisíc eur na predražené právne služby. Tie kraju poskytovali advokátske kancelárie AK Gruber, Taylor Wessing, audítorská firma PricewaterhouseCoopers či konzultačná firma Proved.

„Toto tvrdenie je nepravdivé a zavádzajúce. Reálne uhradené náklady za tieto služby sú menšie než 38 500 eur a táto suma tiež obsahuje dopravno-analytické služby,“ vysvetľuje M.Hollý.

Podľa verejne dostupných zdrojov ako sú registre zmlúv v tomto roku BBSK uzavrel rámcové zmluvy na právne a poradenské služby, ktoré môžu dosiahnuť sumy okolo 150-tisíc eur. Od júla do novembra BSSK podľa týchto zmlúv vyfakturovala sumu menšiu než 38 500 eur. Nesúlad medzi sumami župa vysvetľuje tým, že viaceré zazmluvnené služby majú len orientačnú cenu a konečná zaplatená suma môže byť iná, zvyčajne nižšia.

„Do medializovanej sumy už spadajú aj platby za dopravné analýzy, ktoré sú nutnosťou pre vypracovanie strategických dokumentov, napríklad Plánu Udržateľnej Mobility. Tieto dopravné analýzy musí mať vypracované každý kraj a nijakým spôsobom nesúvisia s aktuálnym sporom s dopravcami,“ dodáva M. Hollý.

Ak by aj bola faktúra za právnikov 200-tisíc eur, je to pri finančnom objeme zákazky len kvapka v mori.

Utajované analýzy

Právne analýzy advokátskych kancelárií kraj podľa webu bystricoviny.sk utajuje kvôli obchodnému tajomstvu. Župa to priznáva s tým, že komplexné právne analýzy by ju v súdnom spore postavili do nevýhodnej situácie.

Za webom bystricoviny.sk, ktorý je veľmi aktívny v písaní o tomto spore a jednoznačne stojí na strane SAD-iek, sú podľa informácií TRENDU z Banskej Bystrice ľudia blízki dopravným spoločnostiam. Spravodajský portál spravuje spoločnosť PT Group, kde je spoločníkom Miroslav Čellár, okresný predseda strany Smer-SD a bývalý asistent premiéra Petra Pellegriniho.

M. Čellár okrem toho sedí aj v dozornej rade SAD Zvolen. Cez firmu PT Group pôsobí aj značka Busmedia, ktorá prevádzkuje reklamu v MHD a spojoch SAD Zvolen. Z toho vyplýva jednoznačný konflikt záujmov, ktorý web na stránke nikde nespomína. Šéfredaktor webu na otázku o konflikte záujmov TRENDU do uzávierky neodpovedal.

Stovky miliónov na dopravu

Desaťročná zmluva s dopravcom sa v Banskobystrickom kraji pohybuje v stovkách miliónov eur a patrí k najdrahším položkám v jeho rozpočte. BBSK zaplatil za posledných desať rokov dopravcom SAD Zvolen a SAD Lučenec spolu viac než 170 miliónov eur. Len v tomto roku bude kraj autobusová doprava stáť približne 21,5 milióna eur.

„Do budúceho roka už dopravcovia avizujú zvyšovanie tejto sumy na viac než 29 miliónov. Tento objem peňazí je takmer dvojnásobný oproti kompletnej prevádzke cestnej siete a je to suma, ktorá je vyššia, ako je celý náš kapitálový rozpočet,“ ozrejmuje M. Hollý.

Župa preto tvrdí, že má právo kontroly toho, na čo sa jej peniaze dopravcom míňajú. „Napriek povinnosti zakotvenej v zmluve a opakovaným výzvam sme nikdy od dopravcov nemohli získať reálne overiteľné informácie o skutkovom stave tržieb či odjazdených kilometroch,“ dodáva M. Hollý. Od dopravcov kraj dostáva len súhrnné výkazy v excelovských tabuľkách.

Podľa zmlúv a dodatkov, ktoré mal TREND k dispozícii na nahliadnutie, mali dopravcovia poskytovať BBSK napríklad online prístup k tarifnému systému odbavenia cestujúcich, aby župa dokázala skontrolovať skutkový stav ich tržieb.

„Tieto údaje sú pre hospodárne a zodpovedné nakladanie s verejnými zdrojmi absolútne kľúčové, pretože sa na základe nich vypočítava čiastka, ktorú dopravcom ako kompenzáciu straty pri výkonoch vo verejnom záujme župa platí,“ vysvetľuje M. Hollý.

Podobne mal byť zriadený online prístup k GPS systému autobusov, aby kraj dokázal kontrolovať a analyzovať stav odjazdených kilometrov. BBSK tvrdí, že tie dáta potrebuje na prípravu projektu integrovanej dopravy.

SAD Lučenec tvrdí, že zavedenie online sledovania údajov jeho autobusov vyžaduje splnenie určitých technických podmienok, aby mal kraj z poskytovaných údajov správne výstupy. Na dojednanie o technických podmienkach SAD-ka vyzývala BBSK niekoľkokrát od júla do decembra tohto roka, ale k stretnutiu nedošlo. Podľa SAD Lučenec by sa mohlo uskutočniť v januári budúceho roka.

Drahí právnici, divné weby, utajované zmluvy. Aj takto sa bojuje o autobusové linky

Zdroj: TASR

BBSK opäť oponuje, že sa jej úradníci v priebehu roka stretli so SAD-kami niekoľkokrát. Ku konkrétnym návrhom na riešenie zmluvných povinností dopravcov doteraz nedošlo. „Táto povinnosť je v zmluvách zakotvená už viac než rok a je tam zakotvená aj s prílohou s technickou špecifikáciou. Odvolávať sa na technické problémy považujeme s takýmto časovým odstupom za veľmi neprofesionálne,“ dodáva M. Hollý. Technické podmienky SAD Lučenec nešpecifikoval.

Župa tlačí na online údaje aj preto, lebo v apríli 2019 začne platiť novela zákona o cestnej doprave, ktorá zavádza krajom povinnosť zdieľať údaje o poskytovaných výkonoch vo verejnej doprave. „Podrobnosť vyžadovaných dát je taká, že bez prístupov do tarifných systémov a GPS sledovania vozov to nie je možné vyskladať,“ tvrdí M. Hollý. Navyše všetky ostatné kraje na Slovensku už také podrobné dáta majú. Ak by kraj nesplnil túto požiadavku, hrozí mu pokuta 15-tisíc eur.

Hľadanie náhrady skrachovalo

Keďže hrozila patová situácia, že sa sporné strany nedohodnú a od januára nebude voziť cestujúcich nikto, BBSK navrhol dopravcom podpísať nové dvojročné zmluvy so zachovaním rozsahu objednaných služieb.

Dvojročný kontrakt ponúkaný župou ako dočasné riešenie dopravcovia z Lučenca a Zvolena odmietli. Argumentujú, že platí stará zmluva aj s dodatkom, takže nie je dôvod na podpis nových zmlúv.

BSSK nechápe, prečo dopravcovia nechcú podpísať dvojročnú zmluvu, keďže v minulom roku boli ochotní podpísať s bývalým vedením kraja dodatky, ktoré dokonca znížili ich dovtedy fakturované ceny služieb, no iba na dva roky.

„Už v tomto roku vidíme, že dopravcovia podľa dodatkov žiadajú od nás uhradiť predpokladanú stratu oproti súčasnému roku o asi osem miliónov eur vyššiu,“ dodáva M. Hollý.

Podľa regionálneho webu bystricoviny.sk bolo v hre aj hľadanie nového dopravcu doma v Česku a dokonca aj v Poľsku. Pokus na získanie iných dopravcov potvrdila aj župa, ktorá výzvu poslala aj do Česka a oslovila takmer 30 dopravcov. So žiadnym dopravcom z Poľska vraj nerokovala.

Dočasný dopravca sa nenašiel. Podľa kraja preto, lebo išlo o veľmi krátke obdobie na prípravu dopravcov na nové trasy. „V takto krátkom čase sme ale od žiadneho z nich nedostali záväzok, že vie garantovať splnenie všetkých podmienok potrebných na zabezpečenie komfortnej prepravy občanov v kraji,“ dodáva M. Hollý.

Podľa zdroja TRENDU z prostredia autobusovej dopravy, ktorý nechce byť menovaný, bola snaha získať dočasného dopravcu len na dva roky neúspešná aj preto, lebo žiadny dopravca nepodpíše ekonomicky nevýhodnú zmluvu. V tomto vysoko konkurenčnom biznise, kde sa bojuje o linky aj znižovaním cien a zvyšovaním platov nedostatkovým šoférom, by dopravca musel rýchlo nakúpiť stovky nových autobusov, ktoré sa bežne odpisujú 12 rokov. Ak by nedostal neskôr dlhšiu zmluvu, nemal by čo s nakúpenými strojmi robiť.

Svoje mohla zohrať aj solidarita slovenských prepravných firiem s terajšími dopravcami. „Nechceme špekulovať o solidarite medzi dopravcami, ale bolo aj pri rokovaniach zjavné, že informácie medzi dopravcami sa navzájom posúvajú,“ dodáva M. Hollý.

Kolaps dopravy?

Banskobystrická župa teraz získa dva roky čas na prípravu medzinárodného tendra, ktorého príprava trvá aj niekoľko mesiacov až rokov. Dvojročná zmluva je stále len dočasné opatrenie, kým súd nevydá presný výklad postupu ako ďalej v tejto nejasnej situácii.

Hoci obe SAD-ky v boji s krajom hrozili aj kolapsom regionálnej dopravy od januára budúceho roka, realita bude nakoniec iná.

Župa má na nespokojných dopravcov veľa pák, aby ich prinútila poskytovať zmluvnú dopravu. Riaditeľ úradu BBSK M. Hollý sa v miestnej tlači vyjadril, že ak by dopravu nezabezpečili, porušili by tým dodatok k zmluve, ktorý obhajujú a vystavili by sa riziku výpovede zmluvy.

Po Novom roku tak budú naďalej dopravu v kraji zabezpečovať dvaja súčasní dopravcovia. O tom, na ako dlho, rozhodnú súdy.

Podozrivá ponuka

SAD Lučenec tvrdí, že desať dní predtým, ako sa začali naťahovať o platnosť dodatku zmluvy (14. 9. 2018) s krajom, ich chcela kúpiť česká dopravná firma Z-Group. Tá mala záujem o odkúpenia „čistej“ autobusovej dopravy, kde spadá know-how, autobusy, vodiči, opravári, bez nehnuteľného majetku súvisiaceho s prevádzkou autobusovej dopravy. K dohode nedošlo.

„Vzhľadom na pre nás podozrivú časovú súvislosť medzi ponukou akvizície a postojom BBSK o neplatnosti predĺženia zmluvy bolo jednanie so spoločnosťou Z-Group zo strany nášho akcionára prerušené,“ dodáva R. Segečová, hovorkyňa SAD Lučenec.

Ponuku na odkúpenie dostala aj SAD Zvolen. „Na otázku prečo si vybrali našu spoločnosť, odpovedali, že boli oslovení zamestnancom BBSK,“ dodáva Anna Vechterová zo SAD Zvolen.

Česká firma Z-Group do uzávierky pre TREND nekomentovala túto akvizičnú ponuku.

Marcela Glevická, hovorkyňa Banskobystrického kraja, tvrdí, že o žiadnych obchodných rokovaniach o odpredaji spoločností SAD Lučenec s tretími stranami BBSK nemá vedomosť.

Dopravné podniky tiež napádajú konflikt záujmov Tomáša Mišoviča, riaditeľa odboru dopravy na kraji. Jedna z právnických firiem, ktorú si najala župa (AK Gruber), v minulosti zastupovala práve T. Mišoviča.

„O tom, že advokátska kancelária AK Gruber v minulosti zastupovala zamestnanca župy, bol úrad pred podpisom zmluvy s touto kanceláriou korektne informovaný,“ dodáva M. Glevická. Podľa nej právne zastupovanie kraja v tejto veci vykonáva primárne advokátska kancelária Taylor Wessing.