Výberové konania na šéfov mestských podnikov v Bratislave mali podľa primátora Iva Nesrovnala priniesť zmenu a do funkcií dostať manažérov, ktorí budú presadzovať viac otvorenosti smerom k mestu aj k verejnosti. Výberové konania odzačiatku vyvolávali pochybnosti o ich transparentnosti a vyzerá to tak, že mnohé sľuby zostali len na papieri, prípadne v éteri.

Minimálne v prípade dopravného podniku a spôsobu komunikácie s verejnosťou, ktorý sa od čias bývalého vedenia veľmi nezmenil. Hovorkyňa DPB na otázky TREND.sk o efektivite vynakladania verejných peňazí súvisiacich s údržbou električiek odpovedala stroho a všeobecne, pričom napriek opakovaným požiadavkám neposkytla ani jeden číselný údaj.

Údržba za eurofondy

Lukratívnu súťaž na veľkú obmenu električkového vozového parku v Bratislave vyhrala v roku 2013 česká firma Škoda Transportation, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Po Bratislave dnes jazdí 60 nových električiek za približne 152 miliónov eur, väčšinu nákladov zaplatila Európska únia. Do hlavného mesta ich dodáva práve Škoda Transportation.

Zákazku v Bratislave získala napriek tomu, že jej električky dodané Prahe, mali množstvo technických problémov - s gumami na kolesách, brzdami či prevodovými skriňami. Vedenie českej firmy aj dopravného podniku sa v čase uzatvárania kontraktu bránilo tým, že modely vyrábané exkluzívne pre Bratislavu budú omnoho modernejšie a porovnávanie so zastaranými pražskými modelmi nie je namieste.

Súčasťou zmluvy o kúpe 15-tich jednosmerných električiek medzi DPB a Škodou Transportation z júla 2013 je aj záväzok dodávateľa robiť údržbu električiek 15 rokov alebo do najazdenia 900-tisíc kilometrov každej električky. Cena 15-tich električiek je v tejto zmluve stanovená na 36,75 milióna eur bez DPH, cena údržby jednej električky za 60-tisíc kilometrov je 12-tisíc eur bez DPH.

Nevytvorili podmienky

Podľa informácií TREND.sk Škoda Transportation zmluvu o údržbe električiek vypovedala, lebo jej na to Dopravný podnik Bratislava nevytvoril adekvátne podmienky. Hovorkyňa DPB Adriana Volfová vypovedanie zmluvy potvrdila s tým, že sa tak stalo už vlani k 29. júlu 2015, teda ešte za vedenia Ľubomíra Belfiho, pričom dôvodom naozaj bolo „nezabezpečenie priestorových podmienok na možnosť výkonu údržby v zmluvne dohodnutom termíne z dôvodu ich neukončenej rekonštrukcie a modernizácie“.

Na otázky, prečo DPB priestor včas nezabezpečil a či za to voči niekomu vyvodia dôsledky, však už DPB neodpovedal. Hovorkyňa iba potvrdila, že údržbu električiek v súčasnosti zabezpečujú zamestnanci DPB zaškolení firmou Škoda Transportation.

Neodpovedala tiež na otázky, či dnes DPB platí za údržbu viac ako by platil Škode Transportation. Napriek požiadavke hovorkyňa neposkytla ani odhadované ročné náklady DPB na údržbu vo vlastnej réžii. Zdôraznila, že stanovisko DPB, a.s. k otázkam už poskytla a doplnila, že predmetom záujmu vedenia podniku je prehodnotenie spôsobu vykonávania údržby. Naznačila tak, že súčasná situácia by pre dopravný podnik nemusela byť až taká výhodná.

TREND.sk oslovil aj mesto Bratislava s otázkou, či je takáto komunikácia dopravného podniku pod novým vedením v súlade so sľubmi primátora Iva Nesrovnala, že mestské podniky musia byť otvorenejšie voči verejnosti. Podľa hovorkyne magistrátu Ivany Skokanovej situáciu preverovali a podľa informácií z Dopravného podniku Bratislava takýto stav nie je pre podnik finančne nevýhodný.

TREND.sk tak absurdne získal odpoveď na jednu z hovorkyňou dopravného podniku nezodpovedaných otázok až sprostredkovane cez hovorkyňu magistrátu. Nie je však doložená žiadnymi faktami. Okrem toho z ďalšej časti vyjadrenia magistrátu vyplýva, že súčasný stav zrejme nie je pre dopravný podnik až taký vyhovujúci, keďže ho považuje za problém z minulosti, ktorý chce riešiť.

„Zmluva o údržbe so spoločnosťou Škoda Transportation, a.s. bola vypovedaná zo strany tejto spoločnosti ešte v júli 2015, v súčasnosti má dopravný podnik už nové vedenie, ktorého úlohou je nájsť aj riešenie takýchto problémov, ktoré vznikli v minulosti. Servis a údržba vozidiel je zabezpečená, je vykonávaná internými pracovníkmi podniku. Vedenie dopravného podniku túto situáciu rieši a má záujem na rokovaní s partnerom,“ napísala hovorkyňa mesta.

Kontrola efektívnosti

Nový riaditeľ dopravného podniku nastúpil do funkcie na jeseň minulého roka po verejnosťou kritizovanom výberovom konaní. Primátor Ivo Nesrovnal od nových šéfov mestských podnikov očakával, že budú viac „hrať pre mesto“, a tým aj pre občana.

V rozhovore pre TREND vlani povedal, že v zadlženom meste musia mestské podniky viac umožniť kontrolu efektívnosti vynaložených prostriedkov. S týmto cieľom sa na jeseň minulého roka uskutočnili výberové konania na šéfov mestských podnikov, pričom aktuálny šéf dopravného podniku Milan Urban bol už pred ich začiatkom označovaný za vopred dohodnutého víťaza a „Nesrovnalovho“ človeka. Mesto vtedy akékoľvek dohody o nových šéfoch mestských podnikov poprelo.

Ak nový šéf dopravného podniku nastúpil do funkcie naozaj s ambíciou zlepšovať služby pre občana aj vzťahy s verejnosťou, mal by zrejme dbať aj o zlepšenie komunikácie s novinármi.

Ak možno za komunikačnú stratégiu podniku pod novým vedením považovať ignorovanie novinárskych otázok o efektivite vynakladania peňazí daňových poplatníkov, tak výberové konania na nových šéfov mestských podnikov zrejme nesplnili svoj účel. Ten, kto má hrať viac pre mesto a pre občana, by nemal mlčaním zakrývať prešľapy svojich predchodcov.