V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či dokáže Slovensko stavať svoju ekonomiku na automobilkách aj v ďalšom desaťročí. Elektronicky hlasovalo medzi stredou 26. apríla 2023 a pondelkom 1. mája 2023 celkovo 50 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

34 % Áno. Má silnú infraštruktúru, z ktorej bude ťažiť

Martin Melišek, CFO, Softec
V rámci jedného desaťročia budú pre nás automobilky stále vhodné a dôležité. Dúfam, že dokážeme tento čas využiť na podporu a rozvoj  nových odvetví priemyslu na dosiahnutie perspektívneho mixu odvetví.

Milan Černák, managing partner,  RSM SK, s.r.o., Bratislava
V najbližších rokoch, aj vo fáze rastu elektromobility, bude automotive stále zohrávať v našej ekonomike kľúčovú úlohu. Na druhej strane z dlhodobého hľadiska je nutné diverzifikovať investície najmä do tzv. vedomostnej ekonomiky a do odvetví s vysokou pridanou hodnotou. Práve to sú oblasti, na ktoré sa musíme zamerať, ak nechceme naveky zostať len montážnou dielňou Európy.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Určite áno. Automobilové spoločnosti sa prispôsobia novej situácií a budú fungovať ďalej. Pri tom využijú infraštruktúru, ktorú tu na Slovensku už majú vybudovanú. To neznamená, že my ako krajina sa musíme rozvíjať aj v iných oblastiach a veľmi aktívne. Len automobilový priemysel nebude stačiť na dostatočný rast našej ekonomiky. I z hľadiska bezpečia je to potrebné.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Ťažiť z toho Slovensko môže a bude, ale to neznamená, že by sme naďalej mali budovať závislosť ekonomiky štátu len na jednom odvetví s nižšou pridanou hodnotou. Je najvyšší čas začať diverzifikovať a investovať do oblastí s vysokou pridanou hodnotou.

Marian Burian, generálny riaditeľ Arval Slovakia
Slovensko na to predpoklady má, avšak o tom, či sa to aj podarí, rozhodne viacero faktorov ako napríklad pokračujúca podpora štátu, udržanie existujúcej kvality, či schopnosti flexibilne reagovať na zahraničný dopyt a vytvárať synergie pre automobilový priemysel.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Slovensko dokáže v ďalšom desaťročí stavať ekonomiku (aj) na automobilkách. Bude si to ale vyžadovať ďalšie zmeny a nebude to stačiť.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park
Myslím si, že áno. Na Slovensku pôsobia silné automobilové značky, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou pokúsia nestratiť svoje pozície aj v časoch nárastu elektromobility. Do veľkej miery to tiež bude závisieť od podpory zo strany štátu, ktorý by nemal dopustiť, aby títo veľkí zamestnávatelia z nášho trhu odišli. Zároveň je v záujme Slovenska, aby rozvíjalo aj iné segmenty ekonomiky a nebolo tak zásadne závislé len na jednom type výroby.

Silvia Hallová, partnerka, Grant Thornton
Je dôležité, aby vláda podporovala firmy v rozvoji aktivít s pridanou hodnotou nielen v automobilovom priemysle, ale vo všetkých odvetviach. A to si okrem iného vyžaduje aj zmeny v daňovom a odvodovom zaťažení práce, ktoré je dnes najvyššie v regióne. Súčasné nastavenie legislatívy komplikuje firmám zamestnávanie kvalitných ľudí, na ktorých je znalostná ekonomika vyslovene závislá.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia
Dynamika prostredia, spolupráca európskych inštitúcií a rozvoj IT technológií predstavujú potenciál na rozvoj každého štátu. Toto by nemala byť diskusia o priemyselnom segmente, ale o osobnej odvahe a rozvoji školstva a vedy.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Dúfam, že nejakého úžasného politika(odborníka) nenapadne, že to tak nie je.

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Dokáže, ale otázka je, či je to dobrá cesta pre nás z dlhodobého hľadiska. Väčšia diverzifikácia s fokusom na inovatívne menej cyklické odvetvia by pomohla životaschopnosti Slovenska. Tlmila by odchod talentov a, naopak, by talenty priťahovala. Samozrejme, podporená zlepšeniami v oblastiach ako zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť a bezpečnosť a aj kultúra a primeraná infraštruktúra pre voľný čas v kľúčových mestských lokalitách.

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873
Bude to veľká výzva, ale dá sa to zvládnuť. Slovenská ekonomika by sa však mala v prvom rade viac diverzifikovať.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava

Robert  Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department, s. r. o.

Slávka Miklošová, generálna riaditeľka a členka predstavenstva, Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

28 % Určite áno. Existujúce firmy sa výzvam prispôsobia

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava
Už dnes všetky automobilky na Slovensku majú potvrdenú krátkodobú budúcnosť v eletromobilite, a o ďalšiu budúcnosť sa nebojím vzhľadom na obrovské skúsenosti slovenských odborníkov, a lokálnych subdodávateľov.

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava
Takisto na Slovensku budú mať automobilky stále nižšie náklady na zamestnancov v porovnaní s inými štátmi EU, čo ich bude motivovať výrobu tu ponechať.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Nič iné nám neostáva, len v to veriť a dúfať, že automobilky prestavajú tunajšie fabriky na elektrickú produkciu.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft
Kľúčové bude, či sa celý subdodávateľský reťazec dokáže včas automatizovať a digitalizovať.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Keď sa dokážu prispôsobiť novým výzvam a prejdú postupne na elektromobily.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Je zrejmé, že automobilový priemysel nie je v dnešnej dobe statický, práve naopak, prebieha v ňom najväčšia zmena od doby zavedenia pásovej výroby. Na tom sa dá celkom solídne stavať, len sa musíme posunúť z pozície montáž do pozície vývoj. A to nebude ľahké.

Martin Volek, riaditeľ, Volis International
Investície, ktoré tu automobilky do svojich závodov a infraštruktúry spravili, sú dobrým predpokladom, že na Slovensku ostanú. Aj nová investícia spoločnosti Volvo na východe Slovenska je toho dobrým príkladom.

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk
Elektromobilita prináša úplne nové možnosti rozvoja, nemyslím si, že Slovensko z toho nevyťaží. Je to, ako keď prišli kopacie stroje a nemuseli sme kopať ručne. Prácu ľudia aj firmy nestratili, len sa presunula na iné profesie. Problém vidím len v roky neriešenom podnikateľskom prostredí, ktoré by vytvorilo férové podmienky a štát sa netváril, že zachraňuje každého. Ľudia sa o seba radi postarajú, ale potrebujú funkčné prostredie...

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Ak budú zelené, tak určite áno.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Ján Majerský, managing director, Proma

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec

Mikuláš Gazda, CEO AGENDY, a.s.

16 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.
V každom prípade stavať ekonomiku na výrobe (montáži) áut bez adekvátnej komplexnej vývojovo-výskumnej základne je značne riskantné a málo prezieravé. Diverzifikácia priemyslu je určite cesta k vyššej stabilite a odolnosti ekonomiky.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC
O tom rozhodne len a len trh.

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments
Náš úspech v automobilovom priemysle v budúcnosti bude veľmi závisieť od našej adaptability na nové technólogie a nové trendy. Bude nutné investovať do infraštruktúry a podporovať inovatívných domácich hráčov v oblasti automotive, ktorých na Slovensku máme niekoľko.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Majme automobilky, majme výrobu, ale potrebujeme aj vývoj. Bez toho sa naša krajina ďalej výraznejšie nepohne, myslím si.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company
Dôležité je, aby automobilky zachytili trendy v alternatívnych pohonoch, ktoré budú pre automotive určujúce. Na druhú stranu si myslím, že väčšia diverzifikácia by nášmu priemyslu neuškodila.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.
Bohužiaľ, tejto otázke sa nedá rozumieť. Pokiaľ nie je básnická. Chrbtová kosť ekonomiky musia byť inovatívne malé a stredné podniky a rodinné firmy. Elektromobilita zožerie tradičné automotive firmy konkurenciou z Číny. Viď Volkswagen.

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

12 % Určite nie. Stratí pre automobilky atraktivitu

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Nejasná budúcnosť pohonu vozidiel bude viesť k rastu neistoty podnikania celých dodávateľských reťazcov. Je pár sekúnd pred 12. hodinou, treba premýšľať a diverzifikovať.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit
Euro7, luxusná elektromobilita a zelené smerovanie EÚ si určite od tohto segmentu vyžiada svoju daň. Bol by som rád, keby Slovensko v budúcnosti postavilo svoju ekonomiku na viacerých iných zaujímavých a perspektívnych segmentoch. A to je pre Slovensko veľká výzva!

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Attila Danko, konateľ, IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

10 % Nie. S elektromobilitou produkcia vozidiel upadne

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko
Ja neverím, že Európa prejde v roku 2035 na plánovanú úroveň elektromobility. Automobilky sú teraz nútené investovať vysoké náklady na zmeny vo výrobe a o nejaké desaťročie opäť pri návrate aspoň časti výroby na klasiku.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky