Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) požiadal maďarskú stranu, aby dodržiavala vzájomne dohodnuté pravidlá poskytovania podpôr v školstve a kultúre. A to v zmysle dohody, ktorú obe strany podpísali v roku 2004. Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu slovenskej diplomacie Juraj Tomaga.

Od roku 2011 Maďarsko jednostranne zmenilo spôsob vyplácania podpôr, tvrdia z rezortu slovenskej diplomacie. „Slovenská republika preto nežiada nič iné, len to, aby maďarskí partneri rešpektovali dohodu z roku 2004,“ uviedol Tomaga.

Nie priamo jednotlivcom

Denník N vo svojej maďarskej verzii informoval, že Korčok požiadal maďarskú stranu, aby sa školské dotácie pre Maďarov na Slovensku vyplácali cez inštitúcie a nie priamo pre jednotlivcov.

S Korčokom súhlasí aj predseda republikovej rady mimoparlamentnej Aliancie László Sólymos. „Ak chceme, aby deti z tejto finančnej pomoci mali čo najväčší osoh, podpora by mala byť opäť poskytnutá priamo školám a nie rodičom. Presne tak, ako to bolo pôvodne, v rokoch 2004 - 2011,“ reagoval. Podľa Sólymosa to vyhovovalo aj školám, aj rodičom.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nemá oficiálne informácie o poskytovaných dotáciách Maďarska pre občanov SR.

„Výchovno-vzdelávacia činnosť v národnostných školách a školských zariadeniach na Slovensku sa zameriava aj na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej identity detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám. So svojimi špecifikami a osobitosťami výchova a vzdelávanie v národnostných školách je časovo aj finančne náročnejšia,“ poznamenali pre TASR z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva.

Vyššie koeficienty

Túto náročnosť zohľadňuje aj financovanie národnostných škôl. Potvrdili, že koeficienty pre mzdový normatív, normatív na výchovno-vzdelávací proces a príspevky na učebnice sú pre národnostné školy zvýšené.

„V prípade, keby finančná dotácia bola poskytnutá priamo školám a školským zariadeniam, dotácia by mohla byť použitá účelovo na naplnenie školských vzdelávacích programov národnostných škôl. Platí to však pre školy s právnou subjektivitou,“ konkretizovali z ministerstva školstva.

Materské a základné školy bez právnej subjektivity by mohli byť podľa rezortu školstva zapojené do priameho financovania škôl len cez svojich zriaďovateľov.

Pozitívny postoj k zahraničným dotáciám

Podľa informácií ministerstva školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku majú možnosť zúčastniť sa na otvorených výzvach a žiadať dotácie aj mimo Slovenska. Ministerstvo školstva má pozitívny postoj k dotáciám, ktoré posilňujú národnú identitu detí a žiakov národnostných škôl. Slovensko podobne poskytuje dotácie pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe určených platných vnútorných predpisov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič počas tlačového brífingu na tému: Stanovisko k návrhu na zníženie DPH na pohonné hmoty 23. mája 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Matovič: V školstve dôjde od januára 2023 k valorizácii platov o desať percent