V košickom kraji im dlhodobo pomáha občianske združenie Maják nádeje, ktoré vďaka podpore z Nadácie Orange a jej grantovému programu Digitálny svet pre každého pre tieto ženy zorganizovalo kurz práce s počítačom. Výsledok? Mamy si dokázali nielen pripraviť svoj životopis, ale aj pomôcť deťom so školskými povinnosťami. Neziskové organizácie môžu o grant na podobné projekty žiadať aj tento rok.

Hoci počet ľudí so základnými digitálnymi zručnosťami a skúsenosťami s používaním internetu rastie, v spoločnosti je naďalej veľká skupina ľudí, ktorí uviazli v tzv. digitálnej priepasti. Sú to predovšetkým ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.

Nadácia Orange sa rozhodla prispievať k znižovaniu tejto digitálnej nerovnosti, a to prostredníctvom grantového programu Digitálny svet pre každého. Aktuálne je opäť otvorený pre mimovládne organizácie, ktoré pracujú so skupinami s limitovaným alebo žiadnym prístupom k digitálnym technológiám alebo budujú personálne kapacity pracujúce s týmito skupinami. Práve takéto organizácie zohrávajú v oblasti digitálnej inklúzie veľmi dôležitú a nezastupiteľnú úlohu.

Ilustračné foto
Zdroj: Nadácia Orange
Ilustračné foto

„Aj v civilizovanom svete stále existujú výrazné rozdiely medzi tými, pre ktorých sú digitálne technológie samozrejmosťou a tými, ktorí k nim majú len obmedzený alebo žiadny prístup. V tejto digitálnej priepasti sa, logicky, ocitajú sociálne najslabšie a najzraniteľnejšie skupiny ľudí, ako sú deti, mladí, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním, v seniorskom veku, zo sociálne znevýhodneného prostredia, nezamestnaní, ale aj študenti vysokých škôl s iným ako technickým zameraním. Práve nim chceme pomôcť a to prostredníctvom organizácií, ktoré s nimi dlhodobo pracujú,“ vysvetľuje Andrea Ungvӧlgyi z Nadácie Orange.

Digitálna gramotnosť je nevyhnutná pre ďalšie štúdium, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti bežného života. Nadácia Orange chce preto sumou 50 000 eur podporiť projekty venujúce sa vylúčeným skupinám a ich vzdelávaniu v oblasti digitálnymi zručností.

Dôkazom, že grantový program výrazne pomáha zmenšovať digitálnu priepasť v spoločnosti, je aj podporený projekt počítačových kurzov v občianskom združení Maják nádeje z prvého ročníka, ktorý sa venuje matkám z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi v košickom kraji. Mnohé mamy nemajú ukončené vzdelanie a nemajú prístup k moderným technológiám. „Ženy boli z kurzu nadšené. Zakaždým, keď prišli, rozprávali nám, čo všetko sa im podarilo z naučených vecí zopakovať doma, ale aj čo humorným spôsobom pokazili. Boli veľmi vďačné, že dostali príležitosť učiť sa niečo nové a mohli tak napríklad pomôcť aj svojim deťom s domácimi úlohami. Začali si uvedomovať, že nie všetko čo nevedia, musí byť ťažké,“ vysvetľuje projektová manažérka OZ Maják nádeje Michaela Šuľová.

Základy práce s počítačom ženám otvorili možnosti pre hľadanie si zamestnania a uplatnenie sa na trhu práce. „Mnohé dámy sa chcú prihlásiť na pokračovanie kurzu. Začalo ich to veľmi baviť a dodalo im to sebavedomie do pracovného života,“ hovorí Michaela Šuľová.

Mimovládne neziskové organizácie môžu svoje projekty prihlásiť do 3. mája prostredníctvom online systému egrant. Na realizáciu svojho zámeru môžu získať až 3000 eur. O grantovom programe Digitálny svet pre každého sa viac dočítate TU.

Advertisement